Budapest – Autonómia

Budapest


Programunk célja a helyi ifjúsági közösségek megerősítése, a roma és nem roma fiatalok közötti együttműködés ösztönzése. A projekt keretében hat magyarországi és romániai városban bonyolítunk inkluzív fejlesztési programokat 14-20 éves, szegregált telepeken és a települések egyéb részein élő fiatalok részvételével. A fiatalok kreatív művészi tartalmakat hoznak létre, amelyekről tájékoztató és figyelemfelkeltő kampány keretében filmeket készítünk, […]


A projekt célja, hogy a roma közösségek dezinformációjával és politikai manipulációjával szembeni ellenállás erősítése érdekében négy uniós országban feltérképezze a dezinformáció, az álhírek és a manipulatív politikai üzenetek létrejöttét és terjedését a szegregált roma közösségekben. Cél továbbá, hogy empowerment tevékenységeket folytasson, és hogy ajánlásokat készítsen szakemberek és aktivisták számára a hatékony kommunikációról annak érdekében, hogy […]


A program célja, hogy olyan összetartó és cselekvő civil közösségeket támogasson, amelyek tagjai munkájuk során új partnerségeket alakítanak, fejlődnek szervezetként, bővítik módszertani tudásukat, miközben konkrét kampányokat is megvalósítanak. Olyan terveket várunk, amelyek megvalósítása elősegíti, hogy Magyarországon mindenki élhessen az őt megillető jogokkal, részt vehessen saját élete alakításában és beleszólhasson közös ügyeinkbe, függetlenül attól, hogy honnan […]


A sérülékeny csoportok tagjait, illetve a társadalom egészét érintő kérdések, kihívások alapvetően nem azok a témák, amelyek a legszórakoztatóbbak, vonzóak lennének a fiatalok számára. Főleg nem akkor, ha  a témákhoz kapcsolódó tudást, értékeket, szempontokat hagyományos képzési formákban, csupán tényekre és erkölcsi szempontokra koncentrálva, oktatói szerepkörből próbáljuk átadni. Ugyanakkor amennyiben játékos keretek között, a résztvevők aktív […]


Startvonal

2018 november 01 — 2023 június 30

A fiatalok jelentős része Európa-szerte kiesik a középfokú oktatásból, nem piacképes szakmákat sajátít el, illetve szakképesítéssel vagy érettségivel a kezében sem tud végzettségének megfelelő állásban elhelyezkedni. Sokszor az oktatási intézmények, illetve a lehetséges munkáltatók sem rendelkeznek megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy hatékonyan hozzájáruljanak ezeknek a fiataloknak a tanulási, illetve munkaerő-piaci sikereihez. Erre a sokrétű kihívásra keres […]


R-Home Program

2019 október 01 — 2022 április 30

Az Autonómia Alapítvány 2019. október elejétől nemzetközi partnerségben részt vesz egy a roma lakhatással, életkörülmények javításával foglalkozó projektek értékelésében és ezek alapján történő szakpolitikai ajánlások kidolgozását célzó projektben. A projekt címe: “Roma: Housing, Opportunities, Mobilisation and Empowerment” Szerződésszám: 849199 Összefoglaló – a roma embereket érintő hátrányos megkülönböztetés csökkentése, különös tekintettel a lakhatáshoz való hozzáférésre, módszerek […]


A roma integráció napjaink egyik legégetőbb kérdése a közép-kelet-európai régióban, a Nyugat-Balkánon és Törökországban. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége szerint a roma népesség szegénységi kockázatnak való kitettsége 80%, ráadásul őket éri a legtöbb hátrányos megkülönböztetés és kirekesztés. A közelmúltban többek között Ukrajnában, Csehországban, Bulgáriában, Olaszországban és Belgiumban tapasztalt gyűlöletbeszéd és az emberi jogokat sértő atrocitások […]


Roma Civil Monitoring

2017 október 01 — 2020 február 01

A projekt fő célja a nemzeti roma integrációs stratégiák megvalósításának monitoring mechanizmusainak erősítése szisztematikus civil monitoring révén. A civil monitoring hozzáadott értékét független státusza és a résztvevő civil szervezetek a helyi közösségekkel végzett munkájában szerzett tereptapasztalatainak becsatornázása adja. A projekt kétféleképpen kívánja támogatni a civil monitoringot: egyrészt a civil szervezetek a szakpolitikák megvalósításának monitoringjával kapcsolatos […]


Sok vállalat szívesen alkalmazna képzett romákat, és sok cigány fiatal szeretne a for-profit szektorban dolgozni. Mégis ritkák a sikeres találkozások. A HRom Program célja, hogy minél több tanult roma fiatal jelölt jusson minőségi állásokhoz a vállalati partnereinknél. A programot a fiatalok és a cégek igényei, valamint hároméves pilot programunk tapasztalatai alapján alakítottuk ki. A képzett […]


Eltáv – Megnyílik a bánya

2016 február 01 — 2020 március 31

A Katona József Színház és az Autonómia Alapítvány projektje Szúcs-bányatelepen és Budapesten, színházi alkotókkal és civilekkel, nézőkkel közösen, a társadalmi felelősségvállalás jegyében. Színházi nevelési program>>>> Pénzügyi fejlesztés>>>> Házfelújítások>>>> Közösségi terek felújítása>>>> Közösségi zenei foglalkozások>>>> Konfliktuskezelő és érzékenyitő tréning>>>> Keltető – közösségi tervezésmódszertani alkotóprogram>>>> Színházi nevelési program a gyerekekkel Mit keres Magyarország egyik vezető színháza, a […]


Szemléletformáló nyomozójátékok

2018 március 01 — 2019 október 31

A sérülékeny csoportok tagjait, illetve a társadalom egészét érintő kérdések, kihívások alapvetően nem azok a témák, amelyek a legszórakoztatóbbak, vonzóak a fiatalok számára. Főleg nem akkor, ha  a témákhoz kapcsolódó tudást, értékeket szempontokat hagyományos képzési formákban, csupán tényekre és erkölcsi szempontokra koncentrálva, oktatói szerepkörből próbáljuk átadni. Ugyanakkor amennyiben játékos keretek között, a résztvevők aktív bevonódásával, […]


Gent városában jelentős számú szlovák, román és bolgár roma közösség jött létre az elmúl 10 évben, az ő integrációjukat segítendő külön intézmények és programok születtek. Az Autonómia 27 éve óta kísérletez ki sokszor sikeresnek bizonyuló roma integrációs modelleket a hazai viszonyokra. A projekt célja a város intézményeinél és az Autonómiánál felhalmozott roma integrációs tapasztalatok kölcsönös […]


Integrom program

2014 január 01 — 2016 december 31

Az Integrom programunk 2014–2016 között zajlott le. Elsődleges tanulsága, hogy bebizonyította a modell életképességét: a programhoz csatlakozott számos olyan vállalat, amely nyitott a romák foglalkoztatására és elérhető pozíciókat tud biztosítani; megtaláltunk olyan tanult roma fiatalokat, akik nyitottak arra, hogy a vállalati szektorban dogozzanak és magas szinten képesek a betöltött pozíciójuk feladatait ellátni; valamint hogy a […]


Második EGT/Norvég Civil Támogatási Alap

2013 január 01 — 2017 április 30

A civil szervezetek meghatározó szerepet játszanak abban, hogy a társadalom minél nagyobb része vegyen részt saját sorsa alakításában. A civil társadalom számára forrásokat kell biztosítani ahhoz, hogy hozzájárulhasson a szociális és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentéséhez. A Norvég Civil Támogatási Alap (mellyel Norvégia, Izland és Lichtenstein támogatja az EU kevésbé fejlett gazdasággal rendelkező országait) új együttműködési lehetőségeket […]


Autonómia 25

2015 december 02 — 2015 november 05

Alapítványunk csaknem egy időben született a rendszerváltozás utáni Magyarországgal. Az első olyan független alapítványként jött létre, melynek missziója a roma integráció és a civil szervezetek támogatása. Valószínűleg lehetetlenség teljes képet mutatni az Autonómia Alapítvány elmúlt 25 évéről. Ám, hogy mégis minél többen betekintést kaphassanak a 25 éves Autonómia mindennapjaiba, szakmai programok segítségével mutattuk be tevékenységünket […]


A Projektmegvalósítás Támogató Szolgáltatás csomagunk az „EU forrásokkal a romák integrációjáért” program kiegészítő szolgáltatása volt, amivel elsősorban a projektfejlesztési szolgáltatásunk segítségével beadott projektek sikeres megvalósítását kívántuk elősegíteni. A szolgáltatás két elemből állt: mentori segítségből és – szükség esetén – kiegészítő támogatásból. Milyen konkrét támogatást jelentett a projektmegvalósítást támogató szolgáltatás? Szakértőink a projekt mentoraiként abban segítettek, […]


A szegénység mélyülésének, újratermelődésének és területi terjedésének mérséklése, továbbá a mélyszegénységben élők integrációjának előmozdítása érdekében 2010-ben támogatási program indult Magyarországon. A fenti célokat a program a helyi közösségi kapcsolatok fejlesztésével, egyes közszolgáltatásoknak – ilyenek a szociális és egészségügyi ellátások, a gyermekek helyzetét és kitörési esélyeit meghatározó más humán szolgáltatások – a helyi szükségletekhez igazításával, továbbá […]


Planning program

2011 november 30 — 2013 november 30

A program keretében az Autonómia Alapítvány különböző, a roma integráció szempontjából fontos szakterületeken készített szakmapolitikai ajánlásokat. A javaslatok elkészítését, szükséges esetben, kutatások, adatgyűjtések előzték meg. Az elkészült anyagokat eljuttattuk szakpolitikusokhoz. A program részét képezték olyan műhelymunkák, ahol az elkészült anyagokat bemutattuk, vitára bocsátottuk, majd a kapott visszajelzések figyelembe vételével véglegesítettük azokat. A következő területeken készítettünk […]


Mindenki más. Európa egy!

2008 december 31 — 2010 június 30

A projekt átfogó célja a kultúrák közötti párbeszéd és a sokszínűség elfogadásának elősegítése volt. Négy országban helyi szervezeteket, hálózatokat támogattunk, melyek a negatív sztereotípiák, előítéletek, a rasszizmus, az idegengyűlölet ellen lépnek fel, alulról jövő kezdeményezések, helyi, közösségi akciók formájában. A kultúrák közötti megértést és kölcsönös tisztelet erősítését célzó projekt segített a bolgár, német, dán és magyar […]


A lakhatási program az Autonómia Alapítvány, a Habitat for Humanity és a Mikrohitel Zrt. együttműködésében valósult meg az Open Society Institute, és a Levi Strauss Alapítvány támogatásával. A program célja A program célja a pénzügyi tudatosság, tervezés erősítése volt alacsony jövedelmű háztartásokban. A havonta rendszeresen, a saját bankszámlájukra megtakarító résztvevők a megtakarítási időszak végén úgynevezett […]


Az Autonómia Alapítvány, az Ökotárs Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal együttműködve kezelte az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil Támogatási Alapját, mely magyarországi civil szervezeteket támogatott az alábbi négy témakörben: • Környezetvédelem és fenntartható fejlődés • Civil szervezetek kapacitásfejlesztése • Szociális kohézió, gyermek- és egészségvédelem • Kulturális örökség védelme. 2008 és 2010 […]


A PAKIV missziója a roma civil társadalom erősítése, a romák demokratikus, szociális és gazdasági jogainak érvényre juttatása, és az európai interkulturális különbözőségek megismertetése és megértésének elősegítése volt. 1993-ban, a Freudenberg Stiftunggal és a Romani CRISS-szel közösen indított kezdeményezésünk nyomán a Világbank támogatásával jött létre a PAKIV Európai Roma Alap program. Célja Közép-Kelet-Európa országaiban helyi alapítványok […]


Rádió C

2001 március 01 — 2011 június 01

  Magyarország első roma rádiója 2001-ben kezdte meg működését a fővárosban és környékén fogható FM 88,8-as frekvencián. A Rádió C nemcsak Magyarország, hanem egész Közép-Európa első, teljesen önállóan működő cigány közösségi rádiójaként indult. Kezdettől napi 24 órában sugárzott műsorokat. Az Autonómia a 90-es évek eleje óta dolgozott a rádión létrehozásán, Daróczi Ágnes és Lázár Guy csapatának törekvéseit […]


Tolerancia Díj

1992 június 01 — 2001 december 31

A Toleranciadíjat az Autonómia Alapítvány hozta létre. A díjazottak munkáit minden évben azon alkotások közül választotta ki a zsűri, melyek a személyes és közösségi szolidaritás tényét vagy hiányát mutatták be.   évi díjazottak: Csalog Zsolt, író Hegyi Imre, karnagy, újságíró, riporter A díjakat Göncz Árpád köztársasági elnök adta át a kitüntetetteknek.   évi díjazottak: Rácz […]


Szegénység és cigányság program

1990 június 01 — 2000 december 31

A kilencvenes évek végéig működő pályázati program cigányok és nem cigányok bejegyzett társadalmi szervezeteit támogatta azzal a céllal, hogy elősegítse gazdasági és társadalmi autonómiájuk növelését. Előnyt élveztek azok a helyi kezdeményezések, amelyek jövedelemteremtő gazdasági projektek megvalósítására irányultak. A program arra épített, hogy ha a helyi közösségek saját megélhetésük érdekében termelő munkába kezdenek, a cigányok és […]