Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért – TÁMOP 5.1.3.-09/1-2009-0002 – Autonómia

Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért – TÁMOP 5.1.3.-09/1-2009-0002

2010-03-31 -
2014-04-30
Fejlesztés Képzés Kutatás

A szegénység mélyülésének, újratermelődésének és területi terjedésének mérséklése, továbbá a mélyszegénységben élők integrációjának előmozdítása érdekében 2010-ben támogatási program indult Magyarországon. A fenti célokat a program a helyi közösségi kapcsolatok fejlesztésével, egyes közszolgáltatásoknak – ilyenek a szociális és egészségügyi ellátások, a gyermekek helyzetét és kitörési esélyeit meghatározó más humán szolgáltatások – a helyi szükségletekhez igazításával, továbbá az érintett települési kör lakosságának mozgósításával kívánta elérni.

Az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló program két komponensből állt. Mindkét komponens a szociális és közösségfejlesztési, továbbá település-/terület-/vidékfejlesztési munka három pillére épült, amelyeket további humán szolgáltatások egészítettek ki.

A támogatási program 2. komponensében a felsorolt humán szolgáltatások nyújtásában, koordinálásában tapasztalatokkal rendelkező szervezetek dolgoztak országszerte, míg a 1. komponensben dolgozó szervezetek ezeknek a szervezeteknek a szakmai felkészítését és támogatását végezték (Autonómia Alapítvány, Közösségfejlesztők Egyesülete, Szociális Szakmai Szövetség és a VÁTI Nonprofit Kft.). Az Autonómia Alapítvány által vezetett konzorcium feladata a 2-es komponens nyertes pályázóinak szakmai támogatása volt projektjeik minél sikeresebb végrehajtása érdekében.

A konzorciumban résztvevő szervezetek azt a szakmai sokszínűséget képviselték, ami a 2. komponens projektjeinek esetében is elvárás volt a közreműködő szakemberek összetételében. Az Autonómia Alapítvány a leghátrányosabb helyzetű térségek támogatásában, fejlesztésében, a Közösségfejlesztők Egyesülete közösségfejlesztésben, a VÁTI vidékfejlesztésben, a 3SZ pedig szociális területen rendelkezik szakmai tapasztalatokkal és referenciával.

A projekt első szakaszában – a 2. komponens pályázati időszakában – információs napokat tartottunk az érintett régiókban azzal a céllal, hogy felhívjuk az érintettek figyelmét a támogatási konstrukcióra és megkezdjük a potenciális pályázók szakmai felkészítését. A projektek helyszínén igény szerint személyes konzultációkkal segítettük a projektek tervezését.

A nyertes pályázókkal írásos együttműködési megállapodást kötöttünk, és közös munkatervet dolgoztunk ki és fogadtunk el a projekt során megvalósuló támogató tevékenységre vonatkozóan. A projekt megvalósítókkal folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, a projekt megvalósításának helyszínén rendszeres megbeszélésekre, konzultációkra került sor.

Támogató tevékenységünk a folyamatos helyszíni kapcsolattartás és konzultációk mellett az alábbi tevékenységeket foglalta magába:

  • Szakmai műhelyeket szerveztünk negyedévente a földrajzilag egymáshoz közel megvalósuló projektek közötti tapasztalatcsere céljából. Félévente országos szintű, kétnapos tematikus műhelytalálkozókat is szerveztünk az összes projekt részvételével, melyek a projektek által felvetett fontos szakmai kérdésekre épültek.
  • Nyitó és záró konferencia. A 2. komponens minden nyertesének részvételével a projektek indításakor és lezárásakor országos konferenciát szerveztünk.
  • Módszertani útmutatók. Könnyen értelmezhető, praktikus, a projektek megvalósítását közvetlenül segítő módszertani útmutatókat készítettünk.
  • A módszertani útmutatók alapján szakmai kiadványokat is készítünk, szélesebb szakmai közönséget célozva, a projektek tanulságai és az elvégzett hatásvizsgálat alapján.
  • Szupervíziós szolgáltatás. Minden projekt team havi egy alkalommal szupervíziós szolgáltatásban részesült, a szociális területen képzett és gyakorlott szupervízorokkal.
  • Képzések. A projekt során hosszabb, 60 órás képzést tartottunk a közösségi alapú szociális szolgáltatások, valamint a pénzügyi tudatosság, gazdálkodás, adósságkezelés témájában. Továbbá rövidebb, elsősorban a közösségfejlesztés legfontosabb kérdéseit körüljáró 24 órás kurzusokat szerveztünk. A képzések témái természetesen szorosan kötődtek a megvalósítandó kistérségi programokhoz, az ott feltárt szükségletekhez.

A PROJEKT HONLAPJA: www.melyszegenyseg.hu

 

Programismertető – a nyitókonferencia kiadványa

Zárókiadvány

Módszertani anyagok:

Áttekintés a szegénységben élők társadalmi befogadását célzó fejlesztésekről

Közösségi lehetőségek a mélyszegénység elleni küzdelemben

Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben

Mini segédlet a közösségi tervezéshez

 TÁMOGATÓ:

támogatók_támop

Munkatársak

Aczél Ágnes
szociálpolitikai szakértő
Ignácz József
kommunikációs munkatárs
Kósa Eszter
szociálpolitikai szakértő
kosa.eszter@autonomia.hu
Rózsa Balázs
technikai koordinátor
b.rozsa@autonomia.hu

Partnerek

  • Közösségfejlesztõk Egyesülete
  • VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Non-profit Korlátolt Felelõsségû Társaság
  • Szociális Szakmai Szövetség

Támogatók

  • A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg

Részletek

ForrásA konzorcium vezető projekttámogatása 151 395 350 Ft

Dokumentumok