Tudástár cikkek – Autonómia

Tudástár cikkek


Az anyag az innovatív oktatási módszerek szemrevételezésével kezdődik. Bemutatja a sérülékeny csoportokkal való munka, illetve a kapcsolódó társadalmi ügyek főbb aspektusait. Az általános nyomozójáték módszertana mellett a társadalmi nyomozójátékok részleteire is figyelmet fordít, a tervezés, megvalósítás, értékelés és utánkövetés lépései kapcsán is számos gyakorlati tanáccsal bír. Ajánljuk ifjúsági munka, illetve nem formális oktatás terén aktív […]A „Rács” nyomozójáték a kistelepülésen élő hátrányos helyzetű roma fiatalok kihívásaiba ad betekintést egy bűnügy felderítésén keresztül. A játék leírása elérhető itt: Rács játékleírásA Hallasd a hangod! egy, az Autonómia programjaiban alkalmazott közösségi zenei foglalkozássorozat, ahol a résztvevő fiatalok közös munka során saját tartalmakat hoznak létre. A művészet alapú fejlesztés rövid módszertani ismertetője itt olvasható: Hallasd a hangod! – közösségi zenei foglalkozás módszertanA „Sokszínű, befogadó munkahely romáknak és másoknak” című kiadvány az Autonómia Alapítvány és a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fórumának együttműködésében számos piacvezető vállalat képviselőjének és a téma szakértőinek részvételével jött létre. A benne található eszközök egyszerre jelenthetnek választ a munkaerőhiány és a roma integráció kihívásaira. Sokszínű, befogadó munkahelyek romáknak és másoknakA jelentés a roma civil monitoring kísérleti projekt részeként készült, „Kapacitás-építés a roma civil társadalom részére és a Nemzeti Roma Felzárkózási Stratégiákban való részvé-telének erősítésére”. Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósulásárólA Zóna játék egy nemzetközi „no hate” eseményhez kapcsolódóan született meg. Célja a fiatalok szemléletformálását élményközpontú módon megvalósító innováció kidolgozása és kipróbálása volt a hazai nonformális oktatás és érzékenyítés terén aktív szervezetekkel közösen. Zóna avagy egy érzékenyítő nyomozójáték módszertanaÚtmutató projekttervezéshezSzakpolitikai ajánlás – Közelebb a közösségekhezAz Autonómia a 2016 végén kirobbant tanoda-botrányt követően egy kisebb adatgyűjtést, kutatást végzett a már működő tanodák és támogatásra kiválasztott, de korábban ilyen tevékenységet nem végzett szervezetek körében. A kutatás célja az volt, hogy a nem nyertes és majdani tanodák helyi beágyazottságáról, a cigány közösségekhez való viszonyukról kapjunk képet. A munkát az ERGO Network keretében, […]2015. december 10-én műhelymunkát szerveztünk „CLLD (Community Led Local Development – Közösségvezérelt helyi fejlesztés) módszer és cigány közösségek bevonása” címmel. A műhelymunkára a LEADER program tervezésében jártas szakembereket, tereptapasztalattal bíró fejlesztőket és LEADER munkacsoportokat hívtunk meg. A rendezvény előadásai: Magócs Krisztina – A CLLD módszer által nyújtott lehetőségek a társadalom bevonására – Tapasztalatok Halmai Zsuzsa […]A kiadvány a 2012-2015 közötti Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapok tapasztalatait foglalja össze. Értékeli a támogatási programot és bemutat néhány fontos, a támogatásból megvalósult fejlesztést. Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapok – összefoglaló kiadvány és értékelés   kapcsolódó program: Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapok – szociális szolgáltatásokA Mélyszegénység program záró kiadványa összefoglalja a programmal kapcsolatos fő információkat, a 2. komponens keretében megvalósított 25 helyi program jellegzetességeit és fő adatait, a program hatástanulmányát, a három szakmai módszertani anyagot, a szakmapolitikai ajánlásainkat, valamint a melyszegenyseg.hu honlapon elérhető tudástár tartalmát. Programzáró kiadvány   kapcsolódó program: Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért – TÁMOP 5.1.3.-09/1-2009-0002A felmérés a TÁMOP 5.1.3 program keretében készülő hatástanulmány két adatfelvételének elemzéseit tartalmazza. A TÁMOP 5.1.3/2 projektek célja, hogy a mélyszegénységben élő emberek számára közösségi alapú szociális szolgáltatásokat nyújtson, valamint ehhez kapcsolódó projektek kipróbálását és adaptálását tegye lehetővé. A program keretében 25 helyi projekt valósult meg 2012 és 2014 között. A helyi projektek direkt és […]Az „Áttekintés a szegénységben élők társadalmi befogadását célzó fejlesztésekről” című anyag a TÁMOP 5.1.3 program 2. komponens helyi projektek sikeres kezdeményezéseiről írt esettanulmányokat dolgozza fel. Áttekintés a szegénységben élők társadalmi befogadását célzó fejlesztésekről   kapcsolódó program: Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért – TÁMOP 5.1.3.-09/1-2009-0002A „Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben” című módszertani útmutató bemutatja azokat a fókuszokat és tématerületeket, amelyeket a szegénység leküzdése érdekében érdemes bevonni a vidékfejlesztő, településfejlesztő munkába. Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben   kapcsolódó program: Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért – TÁMOP 5.1.3.-09/1-2009-0002A „Közösségi lehetőségek a mélyszegénység elleni küzdelemben – Önszerveződés és szakmaközi együttműködés” című kötet a közösségi megoldások iránt érdeklődők számára foglalja össze a közösségfejlesztés tapasztalatait a szegénységben élők integrációját célzó projektekben. Közösségi lehetőségek a mélyszegénység elleni küzdelemben – Önszerveződés és szakmaközi együttműködés   kapcsolódó program: Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért – TÁMOP 5.1.3.-09/1-2009-0002  A TÁMOP 5.1.3. program eddigi tapasztalatai alapján összeállítottuk a következő EU-s programozási időszak tervezésében résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlás csomagunkat. Munkánk során számos olyan tapasztalatot gyűjtöttünk és elemeztünk, amelyek alapján a mélyszegénységben élők befogadását célzó intézkedések, szakpolitikák, programok döntéshozói, tervezői és végrehajtói számára igyekeztünk konkrét és hasznos javaslatokat tenni. A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a […]Mi a közösségi tervezés? Kinek miért érdemes közösségi tervezést kezdeményezni, abban részt venni? Hogyan épül fel egy közösségi tervezési folyamat? Milyen módszerekkel érhetünk el sikeres együttműködést, közös munkát? A kérdésekre ad rövid, könnyen áttekinthető válaszokat a kiadvány: Mini segédlet a közösségi tervezéshez   kapcsolódó program: Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért – TÁMOP 5.1.3.-09/1-2009-00022012-ben a Roma Évtized Titkárság kísérleti programként, 7 országban (Albánia, Bulgária, Macedónia, Magyarország, Románia, Szlovákia, Spanyolország), civil szervezetek konzorciuma által készített jelentés támogatása mellett döntött. A Roma Kezdeményezések Irodájának megbízásából egy további jelentés készült a Cseh Köztársaságban. Ezzel párhuzamosan a Titkárság nyilvánosságra hozta a jelentés sablonját, hogy ezzel is arra ösztönözzön civil szervezeteket, monitorozzák hazájuk nemzeti roma integrációs stratégiájának, valamint […]2012. március 26-án szakmai műhelybeszélgetést szerveztünk a komplex telep-program kiírása kapcsán. Az eseményről a TÁRSADALMI EGYÜTTÉLÉS folyóíratban jelent meg összefoglaló. „Telepfelszámolás – vízió és gyakorlat” A szerző Bindorffer Györgyi (a Társadalmi Együttélés szerkesztője, PhD, tudományos munkatárs, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)  A Stratégia nyilvánosságra hozott tervezetét az Autonómia Alapítvány munkatársai azzal a céllal véleményezték, hogy a romák társadalmi integrációja/felzárkózása érdekében megfogalmazott kormányzati tervek hatékonyságát, eredményességét az alapítvány két évtizedes tapasztalatain alapuló észrevételeikkel elősegítsék. Jelen dokumentum a Stratégia tervezetével kapcsolatos tartalmi észrevételek összefoglalása. Vélemény a nemzeti társadalmi felzárkózasi és roma stratégiárólA CAF módszer egy olyan csoportdinamikára épülő mikro-finanszírozási modell, melyben külső forrás nélkül, kis összegű, rövid lejáratú kölcsönökkel segítik ki egymást a csoporttagok. A CAF szó a spanyol Comunidades Autofinanciadas (Önfenntartó Pénzügyi Közösség) rövidítése. Olyan pénzügyi csoportot takar, ami felett nem állnak külső tulajdonosok, minden döntést a csoporttagok hoznak meg. A módszer pénzügyi krízishelyzetek, időszakos pénzügyi problémák kezelésére nyújt […]A SIMS program résztvevőinek a program során energia-hatékonysági képzéseket tartott Feldmár Nóra és Mester Attila. Az energia-hatékonysági képzés célja a háztartások számára olyan praktikus és költségkímélő megoldások bemutatása volt, melyek segítségével a háztartások energiafelhasználása csökken, s így a kiadásaik is mérséklődnek. Az energia-hatékonysági füzet, a képzés során elhangzott praktikus tanácsokat tartalmazza közérthető formában. A képzés […]A Norvég Civil Támogatási Alap első támogatási időszakában (2008-2011 között) 240 projekt részesült támogatásban. A kiadvány az Alapot és a támogatott projekteket mutatja be. A Norvég Civil Támogatási Alap 3 éve – záró kiadvány   kapcsolódó program:  EGT/Norvég Civil Támogatási AlapA kutatási projektben olyan rendszert kívántunk kiépíteni, mely egyéni szinten a pénzügyi fejlesztés céljának megfelelően komplexen kezelte: • az eladósodottság kialakulásának kockázatát; • a hiányzó pénzügyi ismereteket és a tervezett háztartás-gazdálkodás hiányát; • a fedezet hiányából adódó hitelképtelenséget. A kutatási projekttől elvárt általános cél az volt, hogy kidolgozzon és teszteljen egy országos szinten adaptálható mikro-finanszírozási és […]IDA (Individual Development Account) – Befektetés a jövőbe program értékelése   Befektetes__a_jovobe_program-ertekeles_1 Befektetes_a_jovobe_program-ertekeles_2   kapcsolódó program: IDA (Individual Development Account) – Befektetés a jövőbe programAz MTA Gyerekprogram Iroda olyan kutatás elvégzésére adott megbízást az Autonómia Alapítványnak, amely a különböző fejlesztési pénzek meglétét és felhasználását elemzi a halmozottan hátrányos helyzetű kistérségekben. Jelen kötet ennek a kutatásnak az eredményeit mutatja be. Gyerekesély füzetek 5. – Fejlesztési támogatások hátrányos helyzetű településeken   kapcsolódó program: Támogatás felhasználási kutatás az MTA Gyerekesély Programiroda számáraA tanulmány a Cserehát aprófalvaiban az ún. kamatos pénzzel kapcsolatban lefolytatott kutatás eredményeit összegzi. A vizsgált háztartások a magyar társadalom legszegényebb húsz százalékába tartoznak; a háztartásgazdálkodást meghatározza, hogy a roma háztartásokat jellemző havi deficit általános és magas: 30–100 ezer forint között szóródott. A háztartások szinte folyamatos krízishelyzetben élnek, gazdálkodásukat a források és a kiszámíthatóság hiánya jellemzi. […]A program célja a vajdasági roma szervezetek, projektek és kezdeményezések közti kapcsolatok erősítése, elfogadottságuk és ismertségük növelése; a szervezetek igényfelmérésen alapuló kapacitásbővítése és fejlesztése; magyarországi roma szervezetek által végrehajtott példaértékű fejlesztési projektek adaptálásának előkészítése volt. Vajdasági romaszervezetek kapcitásbővítése   kapcsolódó program: Vajdasági roma szervezetfejlesztés2001-ben a „Gazdálkodó cigányok” című esettanulmány kötetben foglaltuk össze mindazt, amit az előző tíz évben roma jövedelemgeneráló és munkaalkalom-teremtő programjaink során tanultunk. Újraolvasva úgy érezzük, hogy az akkori tapasztalataink ma is relevánsak. Gazdálkodó cigányok