CLLD (Community Led Local Development – Közösségvezérelt helyi fejlesztés) – módszer cigány közösségek bevonására – Autonómia

CLLD (Community Led Local Development – Közösségvezérelt helyi fejlesztés) – módszer cigány közösségek bevonására

-

2015. december 10-én műhelymunkát szerveztünk „CLLD (Community Led Local Development – Közösségvezérelt helyi fejlesztés) módszer és cigány közösségek bevonása” címmel.

A műhelymunkára a LEADER program tervezésében jártas szakembereket, tereptapasztalattal bíró fejlesztőket és LEADER munkacsoportokat hívtunk meg.

A rendezvény előadásai:
Magócs Krisztina – A CLLD módszer által nyújtott lehetőségek a társadalom bevonására – Tapasztalatok

Halmai Zsuzsa – A TÁRSADALMI BEFOGADÁS ELŐMOZDÍTÁSA, A SZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE

Nagy Katalin – Roma részvétel a helyi fejlesztésekben

Szakmai ajánlás – a CLLD programozás módszerének roma közösségek körében történő alkalmazásáról

The use of CLLD1 programs in Roma communities (a szakmai ajánlás angol nyelven)