Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett szociális és közösségi munka – Autonómia

Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett szociális és közösségi munka

-

A „Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett szociális és
közösségi munka”
címen 60 órás képzést tartottunk és tanulmányutat
szerveztünk Kaposfőre ill. Baglas-pusztára, ahol Somos László katolikus
plébános bemutatta az ott élő cigány közösségek helyzetét és az elmúlt két
évtized munkájának eredményeit.

A beszámoló videófelvételéből két negyedórás
filmet vágtunk. Az elsőben a cigány közösség helyzete, szokásai, problémái és
örömei kerültek fókuszba, a másodikban az atya és munkatársai által végzett
szociális és közösségi munka.

 

A kisfilmeket Sain Mátyás készítette.

Képzési anyagok:

1-3. modul
Bevezetés
Szociálpolitika, szegénypolitika, a szegénység kriminalizálása
(Kósa Eszter)

Szegénykultúra és etnicizálódás 1. (Farkas Zsombor)
Szegénykultúra és etnicizálódás 2. (Farkas Zsombor)
Fejlesztések és esélyegyenlőtlenség (Farkas Zsombor)
Közösségi alapú tervezés (Sain Mátyás)
A kormányzás minősége, a LEADER megközelítés alkalmazásának
lehetőségei (Magócs Krisztina)

HANDOUT I.
Tanulmányút – ismertetés és szempontrendszer

Esztergom
Kaposfő
4-6. modul
Szociálismunka vagy bürokrácia: érdekképviselet és segítői
szerep (Kósa Eszter)

Szociálismunka vs. bürokrácia: érdekképviselet és segítői
szerep (Horváth Ágnes)

A settlement, mint a mélyszegénység közösségi típusú
kezelésének szemlélete és módszere (Giczey Péter)

Közösségi munka (Peták Péter, Molnár Aranka)
Működő és a legszegényebbeket elérő szolgáltatások, közösségi
akciók

HANDOUT II.