Első Norvég Civil Támogatási Alap – Szociális kohézió, gyermek- és egészségvédelem témakör – Autonómia

Első Norvég Civil Támogatási Alap – Szociális kohézió, gyermek- és egészségvédelem témakör

2007-12-31 -
2011-01-31
Adományozás

Az Autonómia Alapítvány, az Ökotárs Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal együttműködve kezelte az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil Támogatási Alapját, mely magyarországi civil szervezeteket támogatott az alábbi négy témakörben: • Környezetvédelem és fenntartható fejlődés • Civil szervezetek kapacitásfejlesztése • Szociális kohézió, gyermek- és egészségvédelem • Kulturális örökség védelme.

2008 és 2010 között a beérkezett több mint kétezer pályázatból összesen 240 projekt részesült az NCTA támogatásában, közel 6,3 millió euró értékben.

Az Autonómia a Szociális kohézió, gyermek- és egészségvédelem témakör pályázataiért volt felelős.

Az Autonómia Alapítvány által kezelt Szociális kohézió, gyermek- és egészségvédelem témakörre 569 pályázat érkezett, és a pályázatok 9,3 százaléka kapott támogatást. A tématerületen belül 5 tevékenységtípust határoztunk meg. Az (1) új módszer bevezetése és terjesztése kategóriába azokat a pályázatokat soroltuk, amelyek fő célként valamilyen új, saját fejlesztésű módszer vagy egy itthon még nem ismert nemzetközi módszer hazai gyakorlatba való bevezetését és vagy terjesztését jelölték meg. A szociális pályázatok 13,4 százaléka tartozik ebbe a kategóriába. A (2) szociális és egészségügyi területen megvalósítandó szolgáltatás típusba azok a pályázatok kerületek, amelyek a szociális és egészségvédelmi területen valamilyen szolgáltató jellegű tevékenységet (pl. rehabilitáció, mentálhigiénia stb.) kívántak nyújtani, illetve elérhetővé tenni egy meghatározott célcsoport számára. A tématerület projektterveinek 18,3 százaléka ide tartozik. A (3) közösségfejlesztés típusába azokat a pályázatokat soroltuk, amelyek olyan programokat kívántak végrehajtani a szociális területen, amelynek célzottan közösségfejlesztési hozadéka is van. A tématerületre pályázók 18,1 százaléka célzott meg ilyen tevékenységet. A (4) tanoda, oktatás, ismeretterjesztés kategória azokat a pályázatokat takarja, amelyek célja az ismeretátadás, oktatás volt, itt jelentek meg a tanoda jellegű programok és minden olyan pályázat, amelynek központi eleme az oktatás, nevelés. Ilyen típusú tevékenységre nyújtott be pályázatot a tématerületre pályázók 37,3 százaléka. Az (5) egyéb szociális és egészségügyi program tevékenységtípusba azokat a pályázatokat soroltuk, amelyek egyediségük vagy a tevékenységek összetettsége miatt nem sorolhatóak be a fenti kategóriákba, pl. kiadványszerkesztés, információs pontok kialakítása. A tématerület pályázatainak 13 százalékát ebben a kategóriában találjuk.

A nyertes pályázatok abban különböztek a nem támogatott, de új módszertan kidolgozásában és terjesztésében gondolkozó pályázatoktól, hogy a célcsoport megszólításában, annak mozgósításában, a nekik megszervezendő szolgáltatás tartalmában kívántak újat adni, azaz a módszer ezen pályázók számára eszköz, nem pedig cél volt. Emellett a valódi módszertani újítást megcélzó pályázók a módszer alkalmazása, adott esetben kidolgozása mellett komplex programelemekre épülő pályázatot kívántak megvalósítani, mely szakmailag is megalapozott, illetve a partnerségre, a más szervezetekkel való összefogásra épült. További jellemzője a sikeres pályázatoknak, hogy a belső szakmai stáb mellett önkénteseket is igyekeztek mozgósítani.

A program honlapja: www.norvegcivilalap.hu

 TÁMOGATOTT PROJEKTEK

A támogatási program eredményeit bemutató kiadvány: A Norvég Civil Támogatási Alap 3 éve

TÁMOGATÓK:

Munkatársak

Béres Tibor
kapcsolattartó munkatárs
beres.tibor@autonomia.hu
Nun András
programfelelős
nun@autonomia.hu

Partnerek

  • Ökotárs Alapítvány
  • Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány
  • Kárpátok Alapítvány

Támogatók

  • EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil Támogatási Alap