Eltáv – Megnyílik a bánya – Autonómia

Eltáv – Megnyílik a bánya

2016-02-01 -
2020-03-31
Fejlesztés Képzés

A Katona József Színház és az Autonómia Alapítvány projektje Szúcs-bányatelepen és Budapesten, színházi alkotókkal és civilekkel, nézőkkel közösen, a társadalmi felelősségvállalás jegyében.
Színházi nevelési program>>>>
Pénzügyi fejlesztés>>>>
Házfelújítások>>>>
Közösségi terek felújítása>>>>
Közösségi zenei foglalkozások>>>>
Konfliktuskezelő és érzékenyitő tréning>>>>
Keltető – közösségi tervezésmódszertani alkotóprogram>>>>

Színházi nevelési program a gyerekekkel
Mit keres Magyarország egyik vezető színháza, a „Katona”, egy főként romák lakta bányatelepen?
A Katona József Színház a színházi bemutatók mellett régóta végez színház-pedagógiai tevékenységet is fiatalok körében, Budapesten.  A Színház ebben a projektben a Heves megyei Szúcs szegregátumában, Bagólyukon  indított el színház-pedagógiai foglalkozásokat a telep fiataljainak részvételével.
A módszer lényege a „színjátszó” cselekvésen keresztül megvalósuló tanulás. A csoportos játéktevékenységek során a résztvevők képzeletbeli világot építenek fel, majd ebbe a képzeletbeli világba szereplőként vonódnak be. A fiktív világon belül ugyanakkor valós problémákkal találkoznak, s ezek révén valós tudásra és tapasztalatra tesznek szert. A színház-pedagógia célja önálló döntésekre képes, saját döntéseiért felelősséget vállaló embereket nevelni a fiatalokból.
A bagólyukiak a Katona József Színház ifjúsági programjának résztvevőivel közösen vesznek részt a foglalkozásokon Szúcson és Budapesten. A foglalkozások és a bemutatók révén szúcsi pedagógusok, szociális és közösségi szakemberek is megismerik a módszert.
A program eredményeként a budapesti fiatalok látóköre bővül, és valós képet kapnak a szegregátumokban élő emberek helyzetéről. A helyi lakosok számára pedig lehetőség nyílik mind fizikailag, mind mentálisan elhagyni a telepi környezetet, találkozhatnak nem csak budapesti, hanem környező települések közösségeivel is, az ott tartott színházi bemutatók révén.

Projektnyitó rendezvény – 2016.04.02.

Első alkalom – a helyi gyerekek és a katonás fiatalok ismerkednek egymással

A Katona társulata Szúcs-bányatelepen

Színházi előadás a Katona József Színházban

Pénzügyi fejlesztő foglalkozás a felnőttekkel
A színházi foglalkozások mellett a projekt része a telepen élő háztartások anyagi helyzetének konszolidálása egy új kezdeményezésnek, a saját bank alapításának segítségével.
A Bagólyukban alkalmazott CAF (Comunidades Autofinanciadas) módszerben a résztvevők csoportot alakítanak munkatársunk mentorálásával. A csoporttagok egy olyan zárt pénzügyi közösséget hoznak létre, melyben közös tőkét, hitelkeretet gyűjtenek. A tagok a csoport jóváhagyásával kis összegű kölcsönöket vehetnek fel, így kezelhetővé válik a pénzügyi krízishelyzet, amikor a hó végén halaszthatatlan kiadásuk merül fel. Csoporton kívüli tőke nem érkezik a közös kasszába, sem a csoporton kívülre nem áramlik sem tőke, sem más típusú kifizetés. A működés során a csoporttagok gyakorlatban sajátítják el a pénzügyi tervezés és gazdálkodás módszereit. Mivel a csoporttagok egymásra vannak utalva a pénzügyi sikeresség érdekében, a CAF módszer erős közösségi összetartást alakít ki. Elmondhatjuk, hogy a csoporttalálkozók a közösségi tervezés színtereivé válnak, így a pénzügyi fejlesztő hatást felváltva előtérbe kerül a közösség közös építésének szándéka.

Az M1 Kosár című műsorában mutatták be a pénzügyi önsegélyező csoportot. >>>>Kattints a képre!
CAF csoport_Szúcs_KosárM1

Házfelújítások
A „házfelújítási projekt” a program egy nem tervezett része volt. Az ötlet abból fakadt, hogy a közösségi bank tagjainak házai nincsenek jó állapotban. Annak ellenére sem, hogy folyamatosak a felújítások. Anyagi körülményeik miatt az erre fordítható összegek csak arra elégségesek, hogy évről-évre az éppen legszükségesebb dolgokat hozzák rendbe. Így megfogalmazódott a közösség tagjaiban az igény az alaposabb házfelújításokra.
A házfelújítások az AdjukÖssze honlapon indított kampányok során befolyt adományokból és egy inkognitóját megőrizni kívánó támogató felajánlásából valósultak meg.
Az AdjukÖssze gyűjtések eredményeként sikerült Anikóéknak 110 méter kerítést építeni. Ebben a munkában a Bristish Petrol munkatársai önkéntesként vettek részt még 2015-ben. A további gyűjtések eredményeként Erikáék és Csilláék házát sikerült belülről felújítani, Csilláék háza új bejárati ajtót is kapott. A legutóbbi adományozási kampány eredményeként Éváéknak lett új fürdőszobája.
Egy névtelen támogató jóvoltából egymillió forintot kapott a Szúcs-bányatelepi közösség. Úgy döntöttek, hogy az összeg felét a korábbi, adjukössze.hu gyűjtésből kimaradt házak felújítására fordítják. Ebből a támogatásból további öt házat újítottak fel. Van, ahol fürdőszoba épült, van, ahol új nyílászárók vagy bojler lettek beépítve, vagy alá lett támasztva a megsüllyedt házfal. Minden felújításban részt vett a ház tulajdonosa és családja.
A munkákat a közösség tagjai közösen végezték-végzik el, ami a program egyik fontos eredménye.
Ugyanígy, a csapat együtt fogott neki a program egy új kezdeményezését jelentő molnárkalács-készítő üzem kialakításához, amihez már a BADUR és Erste Alapítványok nyújtanak támogatást. A kétéves munka eredményei leginkább a házakon láthatóak, de ennél is fontosabb a megerősödött közösség, amelynek tagjai készek az újabb munkákra.

Közösségi terek felújítása a Prezi támogatásával
2016 végén a Prezi.com mellé állt az Eltáv programnak. Nemcsak hetven önkéntes munkájával járultak hozzá a közösségi terek felújításához, hanem egy 2,4 millió forintos támogatással az anyagköltségeket és a berendezések megvásárlását is biztosították.
A bagólyukiak tudtak élni ezzel a lehetőséggel, mert mára kialakították a saját közösségi terüket, ahol már a felnőttek is rendszeresen tudnak találkozni – hogy ne csak a gyerekeknek legyenek programok, foglalkozások. A közösségi ház emeletén „klubot” alakítottak ki, ahová a támogatásból billiárd asztalt, dartsot is vásároltak. Esténként összejönnek a helyi felnőttek, csakúgy, mint a fiatalok, akik a telep elején álló buszmegállót használják, ahol szintén van már fűtés.Nem nagy dolog ez, mondhatná az, aki nem ismerte a telepet pár éve. Nemhogy nem voltak közösségi helyek és programok, de a helyiek közösséggé szervezése is komoly kihívást jelentett.
2,4 millió forint és a helyiek munkája és persze egy kis külső „rásegítés”. Az azonban, hogy ez valóban célt érjen el, kellett a Prezi támogatása és bizalma is. Ez utóbbi nemcsak a támogatónak járó szokásos köszönet. A terepmunka, közösségek fejlesztése általában gúzsba van kötve a pályázati előírásokkal, merev szabályokkal, a projektek végrehajtása előtt évekkel korábban készült költségvetésekkel. És akkor még a „lelketlen”, a helyi viszonyokat nem ismerő pályázatírói tevékenység eredményéről még nem is beszéltünk…
Sikeres fejlesztést akkor lehet megvalósítani, ha a támogató bízik abban, hogy a helyiek tudják a legjobban, nekik mikor és mire van szükségük, valamint megbízik abban, hogy a támogatás megfelelőlen lesz felhasználva.
A Prezi által nyújtott támogatási összeg „beérkezése” után másfél évvel „futott ki” a támogatás. Ültünk rajta, beosztottuk. Nem vásároltunk felesleges dolgokat, nem szerveztünk belőle kosárfonó képzést, nem fizettük belőle egynapos dínom-dánomok költségeit. 2,4 millió forint… Ez az összeg töredéke annak, amit ma a nagyköltségvetésű, uniós pályázatokból meg lehet szerezni, mégis talán elmondhatjuk, tovább jutottunk belőle, mint sok százmilliós költségvetésű projekt. Egyszerű a magyarázat:  A döntéseket a helyiekkel együtt hoztuk meg. Pontosabban mi legfeljebb ott voltunk a döntéshozatalnál, valós döntési helyzetbe hoztuk a bagólyukiakat.

Közösségi zenélés
A fiatalok rezonálnak a zenére. Érdekli őket, általa könnyebbé válik különféle témák feldolgozása.
Ennek a foglalkozástípusnak a célja a zene segítségével a közösség megerősítése és a bevont gyerekek egyéni képességeinek fejlesztése. Az Eltávban két településen, Szúcson és Tarnaleleszen tartottunk/tartunk zenei foglalkozásokat.
A részvételnek nem előfeltétele a zenei tudás. A foglalkozásokon beszélgetésekkel, játékokkal (csoportépítő, kommunikációs, mozgásos, feszültségoldó), kreatív szövegírással, közösségi zenéléssel és felvételek készítésével foglalkozunk.
Szúcson nem volt zenei előképzettsége a fiataloknak, elsősorban beszélgetésekre, játékokra és felvételek készítésére fókuszáltunk. Készítettünk egy közös dalt, a döntéshozatalban és a felvételek elkészítésében 15 gyerek vett részt. A dal szövegének gerincét az egyik helyi fiatal Suha Gábor írta, melyet kiegészítettünk a csoporttagok gondolataival.  A zenét a helyi fiatalok ajánlása alapján Cj Lewis egyik alapjának a tovább gondolásával írtuk meg.
A Szúcs-bányatelepi fiatalok elkészült közös száma: Rossz gyerekek – jó barátsága

Szúcs-bányatelepi csoportfoglalkozások

Énekfelvétel Szúcson

Tarnaleleszen a csoporttagok közül több fiatal is tanul énekelni, hangszeren játszani a helyi iskolában, Dömök László vezetésével. Velük vettük fel iskolájuk névadójának, Utassy Józsefnek egy megzenésített versét:
Utassy József – Vihar előtt a réten

Csoportfoglalkozások Tarnaleleszen

A leleszi foglalkozásokon a résztvevő fiatalok önállóan írtak mondatpárokat, szövegrészleteket egy előre kiválasztott témában, és ezekből a töredékekből együtt rendeztük össze a végleges szöveget. A szövegírással párhuzamosan zenei felvételeket is készítettünk. Rappelésben és énekes részek készítésében heten, hangszeres felvételekben hárman vettek részt.
A tarnaleleszi fiatalok közös száma: A mosolyom az néha fáj

Hallasd a hangod! – közösségi zenei foglalkozás módszertan

 

Konfliktuskezelő és érzékenyitő tréning
Patrícia, Gitta és Sára az alapítvány önkénteseiként járnak Tarnaleleszre és foglalkoznak a helyi asszonycsoport tagjaival. A havi rendszerességű alkalmakon a csoporttal a konfliktuskezelés különböző módszereivel foglalkoznak, miközben a csoportban résztvevő anyák gyermekei is mesés-játékos foglalkozáson vesznek részt. A felnőtt alkalmakon az egymásra hangolódást követően elsősorban az együttműködést fejlesztő játékok kerültek sorra, például közös rajzolás, vagy épp rövid jelenetek formájában. A foglalkozások fókuszában emellett a saját és mások érzéseinek felismerése és kifejezése áll, amelyhez segítségül a Kompátia Társasjáték érzelemkártyái szolgálnak. Ezeken keresztül fejlődhet a tréning során az asszertív kommunikációs készség is. A foglalkozások elkövetkező alkalmain drámás eszközök segítségével gondolkodnak együtt a mindennapi életben felmerülő problémák hatékony megoldási lehetőségeiről.

 

„Keltető – közösségi tervezésmódszertani alkotóprogram”

A  szegregált helyzetben lévő faluközösségek, ezen belül is a telepen élő gyerekek számára szóló korszerű, alternatív oktatáshoz kapcsolódó foglalkozások szinte elérhetetlenek. Az első, kísérleti kézműves foglalkozás célja lényegében igényfelmérés volt. Hosszútávú cél a tér– és környezet tudatosságának kooperatív fejlesztésén keresztül a résztvevők épített és természeti környezethez viszonyuló építő kapcsolatának mélyítése. A foglalkozáson a fiatalok saját személyes terük elvont fogalmát („bunki”) valósították meg egyszerű makettek formájában. Koncentrációjuk és a kis makettek minősége megmutatta, hogy óriási igény mutatkozik a kézműves alkotásra.

 

ÚJSÁGCIKKEK
Egyszer csak elfogynak az álmok
Ez a Katona válasza a cigánykérdésre
Több mint turmixgép

TÁMOGATÓK

Az ELTÁV támogatója


A program támogatója a Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”. Az Autonómia Alapítvány a programban főpályázóként szerepel, és felelős a program szakmai és pénzügyi lebonyolításáért.

Kiegészítő programelemek támogatói

PARTNEREK


ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT – SZÚCS

Munkatársak