A demokratikus jogokkal a dezinformáció ellen – Autonómia

A demokratikus jogokkal a dezinformáció ellen

-

A projekt célja, hogy a roma közösségek dezinformációjával és politikai manipulációjával szembeni ellenállás erősítése érdekében négy uniós országban feltérképezze a dezinformáció, az álhírek és a manipulatív politikai üzenetek létrejöttét és terjedését a szegregált roma közösségekben.
Cél továbbá, hogy empowerment tevékenységeket folytasson, és hogy ajánlásokat készítsen szakemberek és aktivisták számára a hatékony kommunikációról annak érdekében, hogy e közösségek tagjai képesek legyenek reflektálni az általuk fogyasztott információkra és a politikai üzenetekkel kapcsolatban kritikus hozzáállást kialakítani.
A legfontosabb cél az, hogy a roma polgárok aktívabban vegyenek részt a demokratikus döntéshozatalban, éljenek szavazati jogukkal, és használják hangjukat a demokratikus vitákban.
A többségi (nem roma) társadalom közvetett célcsoportja a projektnek.
A projekt kommunikációs részében fel fogjuk tárni a manipulatív akciókat, és be fogjuk mutatni, hogy ez a félretájékoztatott embereket eltántorítja a szavazati joguk és más demokratikus jogok gyakorlásától.
A projekt a részvételi akciókutatási módszerére épül. A helyi közösségek (három-három település Spanyolországban, Csehországban, Bulgáriában és Magyarországon) olyan helyi akciókat terveznek és hajtanak végre, amelyekkel aktív formálójává válnak az őket érintő kommunikációnak.
A roma közösségekben élő nők a fő célcsoport, mivel demokratikus jogaik gyakorlása még inkább ki van téve a manipulációnak.
A projekt fel fogja használni a partnerszervezetek nemzeti és nemzetközi kapcsolatait. Az eredményeket és az ajánlásokat a mintegy harminc roma és pro-roma szervezetet tömörítő Európai Roma Grassroots Szervezetek hálózatában is bemutatjuk és felhasználjuk.
A projektet egy nagy tapasztalattal rendelkező roma és pro-roma szervezetekből álló konzorcium fogja végrehajtani a civil társadalommal és a tudományos szektorral együttműködve.

A projekt az Európai Unió “Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” (CERV) programjának támogatásával valósul meg.

Első nemzetközi találkozó (WP1 – 2023. január 24-26. Budapest, European Youth Centre)

Az Autonómia, az Amalipe (Bulgária), a Fagic (Spanyolország) és a ROMEA  (Csehország) civil szervezetek 2023. január 24-26. között Budapesten, az Európa Tanács Európai Ifjúsági Központjában tartották a RADIRIGHTS projekt nyitó találkozóját. A projekt a dezinformáció hatását kutatja három ország helyi roma közösségeire Bulgáriában, Csehországban, Magyarországon és Spanyolországban.

A képzés során a résztvevők elemezték a helyi roma közösségekben tapasztalható dezinformációs jelenségeket és azok káros hatásait. Az első nap során az ELTE Egyetem professzorainak köszönhetően megismerkedtek a dezinformáció és az álhírek fogalmával és azok mechanizmusaival is.
A második és harmadik napon megismerkedtek a projekt szempontjából kulcsfontosságú részvételi akciókutatás módszertanával, majd minden csoport ennek segítségével országonként 3-3 helyszínen helyi akciókat tervezett.
A képzés mellett a nemzeti projektcsoportok vezetői értekezletét is megtartották a megvalósítással kapcsolatos adminisztratív feladatok meghatározására.
Az esemény eredményeként a nemzetközi csapat számára világosan érthetővé vált a projekt célja, és nem utolsósorban a sok közös feladatnak köszönhetően az együttműködés hatékonysága is magas szintre emelkedett.

A RADIRIGHTS projektet az Európai Bizottság Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek programja finanszírozza: (CERV-2022-CITIZENS-CIV).