Közös Értékeink Program – Autonómia

Közös Értékeink Program

A program célja, hogy olyan összetartó és cselekvő civil közösségeket támogasson, amelyek tagjai munkájuk során új partnerségeket alakítanak, fejlődnek szervezetként, bővítik módszertani tudásukat, miközben konkrét kampányokat is megvalósítanak. Olyan terveket várunk, amelyek megvalósítása elősegíti, hogy Magyarországon mindenki élhessen az őt megillető jogokkal, részt vehessen saját élete alakításában és beleszólhasson közös ügyeinkbe, függetlenül attól, hogy honnan jött, hogyan gondolkozik, milyen körülmények között él.

Programunk osztja azokat az alapvető értékeket, amelyekre az Európai Unió is épül, és amelyek mindannyiunk számára egy jól működő, igazságos, szolidáris és békés társadalom garanciáját jelentik.

Ezek:

  • az emberi méltóság
  • a szabadság
  • a demokrácia
  • az egyenlőség
  • a jogállamiság
  • és az emberi jogok

Az EU Alapjogi Kartája tartalmazza a fogalmakat, ami itt érhető el: Az EU Alapjogi Chartája

Célunk, hogy a hazai civil szervezetek támogatásán keresztül erősítsük ezen értékek érvényesülését. Hisszük, hogy egy sikeres program a teljes magyar társadalom javát szolgálja, hiszen ezek: közös értékeink.

 

Az első PÁLYÁZATI FELHÍVÁS itt olvasható: Közös értékeink – Első pályázati felhívás

Pályázatokat a https://kozosertekeink.hu/ honlap online űrlapján kell benyújtani, amit regisztráció után lehet elérni. Regisztráció itt: https://kozosertekeink.hu/regisztracio

A pályázatok beadási határideje: 2023. március 20., 14.00 óra

 

Kapcsolatfelvétel a támogatásközvetítő szervezetek munkatársaival:

A pályázati időszakban a kérdéseket Közös Értékeink Program weboldalának kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül várjuk, azokra e-mailen vagy az érdeklődő által megadott telefonszámon három munkanapon belül válaszolunk.

Támogatásközvetítő szervezetek:

A projekt az Európai Unió „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” (CERV) programjának támogatásával, a 101091463. számú támogatási szerződés alapján valósul meg.