Roma Civil Monitoring – Autonómia

Roma Civil Monitoring

2017-10-01 -
2020-02-01

A projekt fő célja a nemzeti roma integrációs stratégiák megvalósításának monitoring mechanizmusainak erősítése szisztematikus civil monitoring révén. A civil monitoring hozzáadott értékét független státusza és a résztvevő civil szervezetek a helyi közösségekkel végzett munkájában szerzett tereptapasztalatainak becsatornázása adja. A projekt kétféleképpen kívánja támogatni a civil monitoringot:

  • egyrészt a civil szervezetek a szakpolitikák megvalósításának monitoringjával kapcsolatos kapacitásának fejlesztésével,
  • másrészt magas minőségű, átfogó civil monitoring jelentések készítésének támogatásával.

A monitoring arra fókuszál, hogy a tagállamokban hogyan valósulnak meg a nemzeti roma integrációs stratégiák. Kilenc tematikus illetve horizontális területre terjed ki: a kormányzásra (koordináció, finanszírozás, monitoring és értékelés), az oktatásra, a foglalkoztatásra, az egészségügyre, a lakhatásra, a diszkrimináció elleni küzdelemre, a romákkal szembeni előítéletek csökkentésére, a romák részvételére és a nemek közti egyenlőségre.

A projekt egy európai uniós kísérleti projekt része. A projektet az Európai Bizottság menedzseli. A koordinációt a Közép-Európai Egyetem végzi, a European Roma Grassroots Organisations Network (ERGO), az Európai Roma Jogok Központja (ERRC), a Fundación Secretariado Gitano (FSG) és a Roma Oktatási Alappal (REF) együttműködve. Csakúgy, mint más országokban is, a projekt egy pályázati felívás révén kiválasztott civil konzorcium együttműködésében valósul meg, Magyarországon a munkát alapítványunk koordinálja.

 

A munkában résztvevő szervezetek:

Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége

Idetartozunk Egyesület

Romaversitas Alapítvány

UCCU Alapítvány

Khetanipe Egyesület

SZETA Alapítvány, Eger

Pro Cserehát Egyesület

Motiváció Oktatási Egyesület

Roma Rendőrök Országos Egyesülete

Együtt Közösen Egymásért Egyesület

 

A 2017. évi jelentés itt olvasható:

Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósulásáról

 

Támogató:

Európai Unió, DG Justice