Projektmegvalósítás Támogatása Szolgáltatás (PTSz) – Autonómia

Projektmegvalósítás Támogatása Szolgáltatás (PTSz)

2012-05-01 -
2015-12-31
Adományozás Fejlesztés

A Projektmegvalósítás Támogató Szolgáltatás csomagunk az „EU forrásokkal a romák integrációjáért” program kiegészítő szolgáltatása volt, amivel elsősorban a projektfejlesztési szolgáltatásunk segítségével beadott projektek sikeres megvalósítását kívántuk elősegíteni. A szolgáltatás két elemből állt: mentori segítségből és szükség esetén kiegészítő támogatásból.

Milyen konkrét támogatást jelentett a projektmegvalósítást támogató szolgáltatás?

Szakértőink a projekt mentoraiként abban segítettek, hogy a szolgáltatásba bekerülő szervezetek saját, már futó EU-s pályázatuk dokumentációjában foglaltakat a mindennapi működésükben gyakorlati teendőkre átdolgozzák és sikeresen megvalósítsák.

Indokolt esetekben a projekt sikeres megvalósításához nélkülözhetetlen; de nem, vagy nem megfelelő mértékben finanszírozott költségek tekintetében vissza nem térítendő támogatást is nyújtottunk.  Amennyiben, a szervezetnek minden felmerülő költségre volt jóváhagyott támogatása, csak időben nem állt rendelkezésre a szükséges összeg (utófinanszírozás), akkor kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújtottunk, akár több alkalommal is.

Milyen projektek vehettek részt a projektmegvalósítást támogató szolgáltatásban?

A szolgáltatást igénylő projekteknek az alábbi összes kritériumnak meg kellett megfelelniük:

  1. A projekt roma integrációs célokat szolgált.
  2. A projekt egészségügyi, foglalkoztatási, közösségfejlesztési, lakhatási vagy oktatási területen valósult meg.
  3. A projekt Európai Uniós forrásból valósult meg.
  4. A kedvezményezett települési vagy roma nemzetiségi önkormányzat, civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság vagy szociális szövetkezet lehetett.
  5. A kedvezményezett aláírt támogatói szerződéssel vagy támogatói okirattal rendelkezett arról, hogy projektjét megkezdheti. Már megkezdett, megvalósítás alatt álló, de még záró szakmai és pénzügyi beszámolót be nem nyújtott projektek kedvezményezettjei is jelentkezhettek.
  6. Konzorciumban megvalósított projektek esetén partnerszervezet csak tagonkénti finanszírozás esetén jelentkezhetett a programba, ahol a projektben önálló költségvetéssel rendelkezett és támogatásban is ez alapján részesült.
  7. A projekt egésze a pályázati útmutatóban és a pályázati dokumentációban megfogalmazott célok elérését szolgálta.
  8. A projekt költségvetése (illetve a kedvezményezett gazdálkodása) átlátható volt, és valamennyi költség a projekt céljainak elérését, a projekt sikeres megvalósítását szolgálta.

A feltételek teljesüléséről előzetesen a jelentkezési lapon kértünk információkat, ezt követően minden esetben helyszíni látogatás során egyeztettünk a pályázó szervezettel a lehetséges együttműködésről.

 

Támogatott szervezetek:

Aparhanti Független Roma Egyesület

Bhim Rao Egyesület

Csereháti Roma Önsegítő Közhasznú Egyesület

Dél-borsodi Romák Integrációját Elősegítő Közhasznú Egyesület

Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége

Euroeffekt társadalmi és szolgáltató non-profit kft.

Hernád Völgye Roma és Hátrányos Helyzetűekért Egyesület

Hét Kútforrás Szociális Alapítvány

Igazgyöngy Alapítvány

Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület

Kiflingezők Szabadidős Társasága

Kompánia Alapítvány

Laurus Alapítvány

Magyar Szegénységellenes Alapítvány – Szécsényi Gyerekesély Program

Magyarországi Magiszter Alapítvány

Mátraterenyei Szalmaszál Egyesület

Motiváció Oktatási Egyesület

Nem Adom Fel Kázsmárk Egyesület

Rút kiskacsa színjátszó kör

Somogyvámosi Roma Egyesület

Számá Dá Noj – Vigyázz Reánk ! Egyesület

Többet Együtt Egymásért Roma Alapítvány

VAN HELYED A Közös Jövőnkért Alapítvány

 

TÁMOGATÓ:

Munkatársak

Támogatók

  • Open Society Institute

Részletek

Forrás432.278 USD