Új megoldások régi problémákra – tudásmegosztás a roma integráció új megközelítéseinek területén – Autonómia

Új megoldások régi problémákra – tudásmegosztás a roma integráció új megközelítéseinek területén

2020-08-01 -

A roma integráció napjaink egyik legégetőbb kérdése a közép-kelet-európai régióban, a Nyugat-Balkánon és Törökországban. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége szerint a roma népesség szegénységi kockázatnak való kitettsége 80%, ráadásul őket éri a legtöbb hátrányos megkülönböztetés és kirekesztés. A közelmúltban többek között Ukrajnában, Csehországban, Bulgáriában, Olaszországban és Belgiumban tapasztalt gyűlöletbeszéd és az emberi jogokat sértő atrocitások jól mutatják a romák ellen irányuló rasszizmus mértékét. Mindeközben a legnagyobb lélekszámú etnikai kisebbségről beszélünk, ami tovább súlyosbítja a társadalmi feszültségeket Európa-szerte.

Az „Új megoldások régi problémákra – tudásmegosztás a roma integráció új megközelítéseinek területén” projekt a roma integráció sikertörténeteinek megosztását célozza, különösen az oktatás és a foglalkoztatás terén. Emellett támogatóinkkal és a partnerországok állami szerveivel karöltve küzdünk a romák elleni rasszizmus és az „úgysem változik semmi” felhangú cinizmus ellen. A roma civil társadalom fejlesztésének folyamatát két módon kívánjuk támogatni:

 1. Szakmai tudásépítés partnerkapcsolatokon keresztül, partnerenként 1-3 bevált gyakorlat megosztásával és azok megvalósításának támogatásával.
 2. Projektmenedzsment kapacitások növelésével roma és pro-roma civil szervezetek tréningprogramjain keresztül.

Az innovatív programok fenntarthatóságát a támogatók és állami szervek bevonásával kívánjuk biztosítani.

Céljaink:

 • Helyi szintű, bevált gyakorlatok azonosítása, melyek segítik a roma integrációt a foglalkoztatás és az oktatás területén, valamint támogatják a romák ellen irányuló rasszizmus leküzdését.
 • Az egymástól való tanulás és tudásátadás lehetőségének megteremtése a partnerek között, ezáltal a jó gyakorlatok adaptációjának, és más országokban történő megvalósításának elősegítése.
 • Helyi, roma civil szervezetek működésének támogatása a projektmenedzsment és érdekképviselet terén.
 • A romák integrációját segítő anyagi támogatások szorgalmazása.

A projekt megvalósítására 34 hónap áll rendelkezésre, 2020. június 1. és 2023. március 31. között. A projekt indulásakor a hozzávetőleges támogatási érték 1 269 415 euró.

A kezdeményezés magába foglalja az egyes országok bevált gyakorlatai alapján, a közösség által kezdeményezett és koordinált projektek tervezését és megvalósítását, melyet szakértők támogatnak. Előirányozza továbbá a helyi szervezetek valós igényeinek megfelelő, a civil társadalom oktatását célzó tréningprogramokat a 11 partnerországban, melyek lehetővé teszik a tudásátadást és a párbeszéd kialakítását a roma közösség és a támogatóik között.

A „társadalmi bevonódás, a fiatalok foglalkoztatása és a szegénység felszámolása” területére fókuszáló projekt nagyban hozzájárul a romák elfogadásának elősegítéséhez az alábbi eredményeken keresztül:

 1. Közösségek által vezetett projektek
 • A közösségek igényei és szükségletei alapján 11 projektet azonosítottuk, melyek más szervezetek számára is alkalmazhatók és megvalósíthatók a helyi roma közösségekben
 • 20-30, a romák helyi szintű elfogadását bemutató, pozitív példaként szolgáló projektet azonosítottunk, melyek adaptálhatók, mi több, akár ki is terjeszthetők
 • A személyes történeteken és az azokat bemutató filmeken keresztül támogatjuk a roma közösségek és társadalom megismerését
 1. A roma civil szervetek fejlesztése, kapacitásainak növelése
 • Roma civilszervezetek csapatainak képzése a projektmenedzsment és vezetési ismeretek területén
 • Projektmenedzsmentet és vezetést támogató eszköztár bővítése és megosztása
 • A szervezetek által alkalmazott, a transzparenciára és felelősségi körre vonatkozó kritériumok egységesebb használata
 1. Kedvezőbb támogatói környezet
 • A romák elfogadásához szükséges, lentről szerveződő megoldások fontosságát kutató tanulmányok előállítása és megosztása
 • Az elérhető, a romák elfogadásának elősegítését célzó finanszírozási, támogatási programok elemzése, a tanulságok megosztása
 • A támogatók figyelmének felhívása a lentről szerveződő projektek fontosságára

Ezeket az eredményeket az alábbiak segítségével kívánjuk elérni:

 • A közösségek által kezdeményezett és vezetett projektek, melyeket az egyes országok bevált gyakorlatai inspirálnak, és melyek megvalósítását a többi roma szervezet szakemberei támogatják
 • Személyre szabott fejlesztési program, melynek részét képezi a partnerektől való tanulás, valamint számos kreatív eszköz
 • Tényeken alapuló képviselet a kormányok, nemzetközi intézmények és magánfinanszírozók felé

A munkacsomagok:

 • munkacsoport, Menedzsment – koordinátor: Nevo Parudimos
 • munkacsoport, Kommunikáció – koordinátor: Nevo Parudimos
 • munkacsoport, Fejlesztés – koordinátor: RROMA
 • munkacsoport, Partnerkapcsolatok – koordinátor: Autonómia Alapítvány
 • munkacsoport, Képviselet – koordinátor: ERGO Network

A célcsoportokat 11 helyi roma közösség (országonként 1-1), 11 roma vagy pro roma, nem kormányzati szervezet, vagy a 11 partnerország roma közösségei, intézményei, privát támogatói és egyéb civil szervezeti képviselik.

A projekt partnerei:

 • Vezető partner – Nevo Parudimos Association – Románia
 • Partner – ERGO Network – Belgium
 • Partner – Autonómia Alapítvány – Magyarország
 • Partner – RROMA – Macedónia
 • Partner – Roma Active Albania – Albánia
 • Partner – Integro – Bulgária
 • Partner – RARC – Roma advocacy and research center – Szlovákia
 • Partner – Slovo 21 – Csehország
 • Partner – Roma Community Center – Litvánia
 • Partner – Zero Discrimination Association – Törökország
 • Partner – Women’s Association “Romkinja” – Bosznia és Hercegovina