Programs – Autonómia

Programs


Startline

2018 November 01 —

A significant proportion of young people across Europe fall out of secondary education, acquire non-marketable professions, or face difficulties in finding adequate employment matching their education even after successfully completing a secondary school.  Often, educational institutions and potential employers lack means to contribute effectively to the educational and labour-market success of these young people. The […]


PROJECT  R-HOME

2019 October 01 —

Autonomia takes part in an international project focusing on housing problems of the Roma population in five EU countries. “Roma: Housing, Opportunities, Mobilisation and Empowerment” Grant Agreement number: 849199 PROJECT SUMMARY   Objectives – reducing discrimination affecting Roma people, with a particular focus on access to housing, by a better understanding of the issues and […]


Roma Civil Monitoring

2017 October 01 —

The report has been prepared as part of the Roma Civil Monitor pilot project, ‘Capacity building for Roma civil society and strengthening its involvement in the monitoring of National Roma Integration Strategies’. Report for the year 2017: Civil society monitoring report on implementation of the national Roma integration strategies in Hungary Report for the year […]


The overall aim of the project is to strengthen the social integration of Roma and non-Roma populations living in Dombóvár’s segregated areas, especially in deep poverty, reducing their physical and social exclusion and exclusion, and eventually removing it. The project will be implemented by a four-member consortium between 1 September 2017 and 31 August 2020 […]


HRom

2017 January 01 —

The project is a new approach for Roma inclusion through promoting employment on the primary labour market, in the private sector. The main idea of the project is to facilitate access of secondary and university level educated Roma to quality, white-collar jobs at private companies, which are usually non-accessible for most of Roma. The concept […]


On the leave

2016 February 01 —

The aim of the project is to eliminate the physical and mental segregation of the Roma community of Szúcs-Bagoly-lyuk settlement. The former miner settlement (appr. 300 habitants, 40 houses) located in the Northern part of Hungary is a typical Roma ghetto with its ‘typical’ social-economic problems. The habitants are excluded not only from the Hungarian […]


Social Detective Games

2018 March 01 — 2019 October 31

In the frame of the ‘Gamification 4 Inclusion and Active Citizenship’ project (2017-3-HU01-KA205-046883) we have developed the methodology of social detective games in the last years in professional cooperation with the Detectivity. In the creation of the methodology and its international dissemination our international partners: Institouto Erevnon PROMITHEAS from Cyprus, Infinite Opportunities Association from Bulgaria […]


Get Closer to Communities

2016 January 01 — 2017 June 30

The project is based on Autonomia’s earlier evaluation of the implementation of the National Roma Integration Strategy’s (NRIS) in Hungary and on the experiences of project generation with local project promoters. In the project we help the implementation of the Strategy’s objectives, the effective use of EU development funds for integration projects at local level. […]


In today’s Hungarian society, integrated communities are scarce, consequently cooperation between the Roma and non-Roma communities is even harder to find. In villages where there is no common workplace, community activities are rare, education is segregated, or actually the whole village is only inhabited by Roma, it is immensely hard to build bridges between the […]


Integrom program

2014 January 01 — 2016 December 31

The aim of the program is to help educated young Roma to find employment in the private sector, at major companies, primarily in administrative positions. The initiative is born from a cooperation of the Boston Consulting Group and Autonomia Foundation. Our partners are various large firms open to hire more Roma employees. We help the […]


The second NGO Fund of the EEA/Norway Grants

2013 January 01 — 2017 April 30

The overall objective of the Hungarian NGO Fund is “strengthened civil society development and enhanced contribution to social justice, democracy and sustainable development” (in Hungary). Based on the donors’ decision, throughout the Fund special attention is given to human rights of minorities (including minorities on grounds of ethnic origin, religious affiliation, language use and sexual […]


The successful closing of the Swiss-Hungarian NGO Block Grant and Scholarship Fund   On Monday, 12 October 2015 the three-year programme of the Swiss-Hungarian NGO Block Grant and Scholarship Fund has been successfully completed with a closing conference held in Miskolc. There have been 111 projects (102 NGO grants and 9 scholarship schemes) implemented with […]


Making the Most of EU Funds for Roma

2009 February 01 — 2015 December 31

Why is this program needed? Surveys in Hungary have shown that only a fraction of the European funds targeting Roma integration reach the localities where most of the Roma live. What is the goal of this program? One of the goals is to bring these funds closer to the Roma communities. Our staff helps the […]


Supplementary Fund

2012 May 01 — 2015 December 31

The Autonomia Foundation and the Open Society Institute 2012 1 st of May started the Supplementary Fund (SF) program. The SF is mainly offered for the project owner participating or willing to take part in the PGF or the Mentoring project of Autonomia Foundation.   The aim of the program is to offer solutions for […]


An aid program has began in 2010 in Hungary in order to promote the integration of people living in deep poverty and to reduce the deepening,  reproduction and territorial spread of deep poverty. The above objectives are planned to be achieved by the development of local community relations, by the adaptation of certain public services […]


A project céljai •    Négy Európai Uniós tagországban olyan társadalmi innovációk kifejlesztése, kipróbálása és értékelése, melyek fő célja a társadalmi-, szociális kirekesztettség mérséklése. Olyan programelemek kidolgozása melyek a társadalmi kirekesztettség mérséklését a kis összegű megtakarítások népszerűsítése illetve gyakorlatban való alkalmazása útján valósítják meg illetve olyan helyi projektek megvalósítása, mely során a mélyszegénységben élők, vagy alacsony […]


A Polgármesterek EU forrásokkal a romák integrációjáért program egy hálózati együttműködés. Olyan magyarországi településeket, polgármestereket fog egybe, akik a romák befogadása terén jó gyakorlatokkal rendelkeznek, illetve helyi tevékenységeiket szeretnék továbbfejleszteni. A program hátterét az a felismerés adta, hogy a Strukturális Alapok forrásai kevéssé jutnak el lokális szintre, ez fokozottan érvényes a társadalmi kirekesztettség terén. Az […]


Planning program

2011 November 30 — 2013 November 30

    A program keretében az Autonómia Alapítvány különböző, a roma integráció szempontjából fontos szakterületeken készít szakmapolitikai ajánlásokat. A javaslatok elkészítését, szükséges esetben, kutatások, adatgyűjtések előzik meg. Az elkészült anyagokat eljuttatjuk szakpolitikusokhoz illetve elérhetővé tesszük az alapítvány honlapján is. A program részét képezik olyan műhelymunkák, ahol az elkészült anyagokat bemutatjuk, vitára bocsátjuk, majd a kapott […]


Different People One Europe!

2008 December 31 — 2010 June 30

From January 2009 to July 2010, partners of the Pakiv European Network from Bulgaria, Denmark, Germany and Hungary developed and carried out the campaign, Different People. One Europe! The overall aim of the project was to promote intercultural un­derstanding and respect for diversity, especially with regards to Roma. The campaign employed a bot­tom-up approach, enabling […]


Summary of the project Individual saving programme for low-income non-bankable people – amongst them Roma and young grown-ups of state care institutions. The goal of the savings is to improve the housing situation of the clients. The savings of the clients will be matched with a grant (based on IDA methodology). Clients are also eligible […]


A kutatás célja az volt, hogy 15 településen készített esettanulmány keretében választ kapjon arra a kérdésre, hogy vajon a hazai és európai uniós forrásokból finanszírozott projekt-támogatásoknak volt-e érzékelhető pozitív hatása az ott élők esélyeire, mindenekelőtt a gyerekszegénységre. A gyerekek szegénységet meghatározó dimenziók közül elsősorban a közoktatási és foglalkoztatási területet vizsgáltuk azért, mert projekt típusú fejlesztések […]


Chance Bank

2008 October 31 — 2009 November 30

Summary of the project Financial education and community building through group lending, with the help of local mentors. Groups of people mainly led by women are saving money on individual bank account as a common collateral of loans. The groups receive basic financial training and have the opportunity for financing small-scale community activities. The aim […]


Az EQUAL program A BRIDGE projekt az EQUAL Közösségi Kezdeményezés támogatásával valósulhatott meg.Az EQUAL program célja olyan innovatív megközelítések és módszerek kidolgozása és elterjesztése, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiachoz kapcsolódó diszkrimináció és egyenlőtlenségek megszüntetéséhez. A közösségi kezdeményezésről bõvebben: www.equalhungary.hu Az Equal-Bridge projekt eredményeit bemutató honlap:www.equal-bridge.hu A BRIDGE projekt A BRIDGE program Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Cserehát térségében […]


Summary of the project: The aim of the project is to create corporate social responsibility strategies that reflect the social micro-environment of the company and relate to social integration. CSR strategy planning is facilitated to allow active participation of the employees and to create strategies that go beyond donations. Working with three big companies, with […]


NGO Fund of the EEA/Norway Grants

2007 December 31 — 2011 January 31

Az Autonómia Alapítvány, az Ökotárs Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal együttműködve kezelte az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil Támogatási Alapját, mely magyarországi civil szervezeteket támogatott az alábbi négy témakörben: • Környezetvédelem és fenntartható fejlődés • Civil szervezetek kapacitásfejlesztése • Szociális kohézió, gyermek- és egészségvédelem • Kulturális örökség védelme. 2008 és 2010 […]


Vajdasági Roma Szervezetfejlesztés

2008 March 31 — 2008 November 30

Szerbiában egyre több civilszervezet jön létre, melyek hozzájárulnak egy egészségesebb és plurális társadalom létrejöttéhez. Ezen civil szervezetek között, Vajdaság szerte már több mint 100 romaszervezet található. Ezek a romaszervezetek legtöbbször a semmibõl építkeznek, küzdenek meg a kisebbségi lét nehézségeivel úgy, hogy közben azok sincsenek feléjük bizalommal, akikkel – legyenek azok szerbek vagy magyarok – egy […]


Az Autonómia Alapítvány és a Bonyhádi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a programot a HEFOP / 2006/ 2.2.1 A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével pályázati támogatás keretében bonyolította le Tolna megyében. Projektünk a pályázati célnak megfelelően a szociális területen dolgozó szakemberek és önkéntesek ismereteinek bővítését, készségeik, valamint együttműködési hálózataik fejlesztését célozta meg  a […]


A Program indokoltsága, előzményei Borsod-Abaúj-Zemplén megye Magyarország észak-keleti régiójában található, az ország gazdaságilag egyik legelmaradottabb térsége. A '90-es évek elején a nagyipari vállaltok bezárásával a munkahelyek többsége is megszűnt, és csak nagyon kis számban jöttek létre újak. A térségben a roma lakosok aránya az országos átlagot jóval meghaladó (10,8%), a magyarországi roma lakosság közel 20-25%-a […]


I. A projekt célja Közösségteremtés és demokráciatanulás feltételeinek megteremtése vidéki roma közösségekben. Civil társadalom és közösségek fejlesztésére kész, gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozni tudó, katalizátor szerepet vállaló roma (vagy romákkal szorosan együttműködő) pedagógiai ismeretekkel rendelkező szakemberek felkészítése. Projektünk közvetlen célja egy 120 órás kommunikációs- és drámapedagógiai és egy 64 órás projekt-tervező és -menedzsment képzés megvalósítása 20 […]


Az IDA (Individual Development Account)-módszer mintegy tízéves múltra tekinthet vissza az Egyesült Államokban. Jelenleg már számos országban működik sikerrel, bizonyítékul szolgálva arra, hogy a még a legszegényebb rétegek körében is lehetséges – több-kevesebb – rendszeres megtakarítás, amelyhez rendelt kiegészítő támogatás (adomány), az úgynevezett matching fund, korábban el nem érhető vagyoni célok kitűzését is lehetővé teszi. […]


Roma Mezőgazdasági Fejlesztő Program

1999 December 31 — 2003 November 30

A program célja és a megvalósítás helyszíne Az Autonómia Alapítvány 2000-ben indította el új, háromszintű fejlesztő programját, amely az 1998-ban elindított Saját Konyhakert és az 1999-ben elindított Kertészet 2000 elnevezésű programok folytatása. A Roma Mezőgazdasági Fejlesztő Program keretében támogatást nyújtunk társadalmi szervezeteknek, roma emberek önálló gazdasági tevékenységének elősegítéséhez. A pályázati rendszer célja, hogy a támogatott […]


Zöldmunka program

1996 December 31 — 2002 November 30

A program célja és a megvalósítás helyszíne Magyarországon – csakúgy, mint bárhol másutt a világban – a gazdaságilag, társadalmilag és környezetileg fenntartható fejlődés ügye főleg a zöld mozgalomban aktívan résztevő értelmiségieket érdekli.  A globális trendek megértését, majd a bolygó sorsáért való felelősségvállalást, és az ezért hozott áldozatvállalást irreális azoktól elvárni, akik a társadalom peremén élnek, […]


Kertészet 2000 Program

1999 December 31 — 2001 November 30

A program célja és a megvalósítás helyszíne Az Autonómia Alapítvány a korábbi évek tapasztalatainak felhasználásával olyan támogatásosztó programot dolgozott ki, amely céljai szerint: azoknak a roma családoknak kíván segítséget nyújtani, amelyek rendelkeznek egy intenzív kultúrás mezőgazdasági termelés alapfeltételeivel (elegendő termőföld tulajdon, vagy bérlet; alapszintű szakismeret és tapasztalat; részvételi szándék a programban); két éven keresztül segíti […]


Roma Kisüzemi Program

2000 December 31 — 2001 November 30

A program célja és a megvalósítás helyszíne A Roma Kisüzemi Program az Autonómia Alapítvány, fejlesztő, többszintes pályázati struktúrájába tartozik. Elődleges célja, hogy roma szervezetek gazdasági vállalkozásaihoz nyújtson segítséget, illetve a munkaerő-piaci képzések „folytatásaként” ilyen jellegű programok elindításához nyújtson támogatást. A Roma Kisüzemi Programra azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek vagy az Autonómia Alapítvány, vagy más intézmény […]


Roma Munkaerő-piaci Képzés Program

1999 December 31 — 2001 November 30

A program célja és a megvalósítás helyszíne A program céljaként alapítványunk a romák munkaerő-piaci helyzetének javítását; munkaerő-piaci integrációjuk, re-integrációjuk elősegítését tűzte ki roma szervezetek által szervezett, lebonyolított képzések és ezt kiegészítő foglalkoztatási projektek segítségével. Az Autonómia Alapítvány 2000-től kezdődően minden évben meghirdeti munkaerő-piaci képzési pályázatát, melynek támogatottjai kizárólag roma civil szervezetek lehetnek. Az idáig lezárult […]


Iskolakert

1997 December 31 — 2001 December 31

A pályázati kiírásban azon szervezetek jelentkezését vártuk, amelyek – olyan hátrányos helyzetű (kis)településeken működnek, ahol a roma lakosság aránya számottevő; – együttműködnek (roma szervezet esetében) helyi oktatási intézménnyel, (oktatási intézmény esetében) roma civil szervezettel, vagy közösséggel; – a tervezett programba egyaránt bevonják a településen élő hasonlóan hátrányos helyzetű roma és nem roma gyerekeket és családjaikat. […]


Saját konyhakert program

1997 December 31 — 1999 November 30

 A program célja és a megvalósítás helyszíne 1. Feltétételezésünk szerint a romák és nem romák közti feszültség oldásának egyik – talán leghatékonyabb – lehetséges formája a közös programokban való részvétel. A Saját konyhakert program első célja tehát támogatott programok esetében a roma és nem roma résztvevők összefogása, együttműködése volt. 2. A már említett, romák kerti […]