Roma Mezőgazdasági Fejlesztő Program – Autonómia

Roma Mezőgazdasági Fejlesztő Program

1999-12-31 -
2003-11-30
Donation Development

A program célja és a megvalósítás helyszíne

Az Autonómia Alapítvány 2000-ben indította el új, háromszintű fejlesztő programját, amely az 1998-ban elindított Saját Konyhakert és az 1999-ben elindított Kertészet 2000 elnevezésű programok folytatása. A Roma Mezőgazdasági Fejlesztő Program keretében támogatást nyújtunk társadalmi szervezeteknek, roma emberek önálló gazdasági tevékenységének elősegítéséhez. A pályázati rendszer célja, hogy a támogatott szervezetek a folytatni kívánt gazdasági tevékenységet (projektet) gazdaságilag racionálisan, hosszú távon fenntartható módon, több éves szakmai fejlesztéssel valósítsák meg. Pályázatokat az ország minden területéről várunk. Az Autonómia Alapítvány három szinten valósítja meg a kitűzött célokat. A szintek egymásra épülnek, az adományozó és a programot megvalósító szervezet középtávú szakmai együttműködését szem előtt tartva.

A támogatási szintek rövid ismertetése:

Az első szinten a támogatott szervezetek lehetőséget kapnak egy alapszintű gazdálkodói program megvalósítására. Erre a szintre azokat a pályázatokat várjuk, amelyek a legegyszerűbb programtípusokat (például saját felhasználásra történő termelés) szeretnék megvalósítani. A program szerves része a gazdálkodói tevékenységgel kapcsolatos szakmai képzés.

A második szintre azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek az Autonómia Alapítvány vagy más adományosztó intézmény alapszintű programjainak valamelyikét már sikerrel teljesítették és ezt a gazdasági tevékenységüket magasabb fejlettségi szinten kívánják folytatni. A fejlesztés a résztvevők szakmai, vezetési és vállalkozói ismereteinek bővítésére irányul. A programban résztvevők az egyéni gazdálkodás során elért bevétel közösen meghatározott részét elkülönítik, amit a következő évi termelésre és a szervezet programjaira forgatják vissza.

A harmadik szinten azok az őstermelők, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok tagjai támogathatók, akik a második szinten szerzett bevétel közösen meghatározott részét a szervezetnek visszafizetik. Ezzel támogatják a szervezet első két szinten történő további gazdálkodását. A harmadik szintet várhatóan 2003-ban hirdetjük meg először.

A program eredményei

Az első szinten az elmúlt két évben összesen 32 szervezet projektjét támogattuk. A résztvevők szakértő segítségével közösen határozták meg az optimális termés-, és termékmennyiséget és az elért eredményeket ehhez viszonyítva értékelték. A támogatás részeként minden nyertes szervezet vezetője meghívást kapott egy projekt-menedzsment tréningre – amit az Autonómia Alapítvány munkatársai és egyéb szerződtetett szakemberek tartottak – amely eredményeként a szervezetek adminisztratív felkészültsége növekedett; képessé váltak bonyolultabb programok megvalósítására is.

A második szinten 2002. februárjáig 10 szervezet projektjét támogattuk. A családok gazdasági tevékenységük által anyagi haszonra tettek szert. A résztvevők képessé váltak a következő évi gazdálkodás elindítására önállóan is. A résztvevők számára ismertté váltak az önálló gazdálkodói léttel kapcsolatos alapvető pénzügyi és jogi szabályok. A szervezet egyéb programjaira fordítandó saját forrása bővült.

A harmadik szint várható eredményei között említenénk meg, hogy önállóan termelő gazdasági egységek alakulnak ki országszerte, és a program támogatottjai a jövőben segítséget tudnak nyújtani más, még nem hozzájuk hasonló szinten gazdálkodó társuknak, hogy elérhessék az ő gazdálkodói szintjüket.

A szervezet szerepe (vezető, partner) és a program megvalósításban való részvételének mértéke

Az Autonómia Alapítvány, szerződéses viszonyban áll a támogatott szervezetekkel, melyek tevékenységükkel a résztvevők gazdálkodását illetve munkavégzését szolgálják, annak feltételeit teremtik meg. Az Autonómia Alapítvány megalakulása óta rendkívül nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ne pusztán csak adományokat nyújtson az egyes szervezeteknek, hanem az úgynevezett monitorozással végigkövesse az adomány felhasználásának menetét. A monitorozási folyamatot nevezhetjük technikai segítségnyújtásnak, nyomonkövetésnek és utógondozásnak. A szervezeteknek a projekt végén beszámolási és elszámolási kötelezettségük van.

A program költségvetése

A Roma Mezőgazdasági Fejlesztő Programban szintenként 15-20 millió forint támogatást osztunk ki, -ehhez az összeghez évi kb. 5 millió forint egyéb költség járul (bérköltségek, irodafentartási költségek…stb.)

(e) a program támogatói (név, cím, e-mail, telefonszám, támogatási összeg)

  • Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (cím: 1037 Bp., Bokor u. 9-11. Tel: 388-1270 támogatás: 30 millió forint)
  • Levi Strauss & Co. (cím: 1072 Bp., Rákóczi út 42. Tel: 327-7600 támogatás: 30 millió forint)
  • Charles Stewart MOTT Foundation (cím: USA 1200 MOTT Foundation Building MI 48502-1851 Tel: +1 810 238 5651 támogatás: 50 millió forint)

Financers

  • Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
  • Levi Strauss & Co
  • Charles Stewart MOTT Foundation