Iskolakert – Autonómia

Iskolakert

1997-12-31 -
2001-12-31
Donation

A pályázati kiírásban azon szervezetek jelentkezését vártuk, amelyek

– olyan hátrányos helyzetű (kis)településeken működnek, ahol a roma lakosság aránya számottevő;

– együttműködnek (roma szervezet esetében) helyi oktatási intézménnyel, (oktatási intézmény esetében) roma civil szervezettel, vagy közösséggel;

– a tervezett programba egyaránt bevonják a településen élő hasonlóan hátrányos helyzetű roma és nem roma gyerekeket és családjaikat.

 

A pályázati program célja:

 • · Megélhetési célú gazdasági tevékenység elméleti és gyakorlati formában történő megismertetése roma és nem roma gyerekekkel, családjaikkal.
 • · Lehetőség teremtése hátrányos helyzetű települések iskolái számára (1.) a kerti gazdálkodás alapismereteinek elméleti és gyakorlati elsajátításához szükséges eszközök, berendezések beszerzésére; (2.) környezetkímélő mezőgazdasági technológiák megismerésére; (3.) környezetkímélő hulladékhasznosító technológiák (pl. komposztálás) alkalmazására.
 • · A környezettudatos gazdálkodás megismertetése a programba bevont gyerekekkel, illetve családjaikkal.
 • · Iskolai konyhakertek létrehozása; termelő tevékenység folytatása; az iskolai (intézményi) konyha ellátása a kertben termelt zöldségekkel, gyümölcsökkel.
 • · Környezetvédelemmel, környezeti tudatformálással foglalkozó civil szervezetek, intézmények és roma közösségek közti együttműködés kialakulása; hosszú távú partnerség megalapozása.

A pályázati program kedvezményezettjei:

– Hátrányos helyzetű (kis)települések roma családjai, különös tekintettel az iskoláskorú gyerekekre (általános iskola felső tagozatosai, vagy középiskolások).

– Hátrányos helyzetű kistelepülések együtt élő roma és nem-roma családjai.

– Olyan nevelőotthonok, melyekben nagyszámú roma gyerek él; olyan családok, amelyek nevelőszülőként gondoskodnak roma gyerekekről.

A pályázat elbírálásakor előnyt jelentett:

– Ha az ötlet roma szervezettől származott.

– Ha ez a kezdeményezés korábban nem létező együttműködést indított el roma és nem-roma szervezet / intézmény közt.

– Ha a projekt során megvalósított vagy oktatott gazdálkodói tevékenység egyszerre jelentheti a megélhetés könnyítését és környezetkímélő technológiák alkalmazását.

– Ha projekt során létrehozott érték az adott település valódi anyagi gyarapodását szolgálja (például a megtermelt esetleges terményfelesleget az önkormányzati, intézményi konyha veszi át).

– Ha a projekt során a fő projekt-célok mellett érvényre jutnak további, a gyerekek számára fontos értékek (például: egészséges / vegyszermentes zöldségek, gyümölcsök termelése; a tevékenységből származó bevételből hátrányos helyzetű gyerekek segítése, utaztatása stb.).

– Ha a projekt kapcsolódik további, a pályázati program eszmeiségével rokon kezdeményezéshez (például: további /más forrásból támogatott/, romák foglalkoztatását vagy megélhetését segítő projektek).

– Ha a projekt során olyan kiadvány készül, ami a projekt résztvevőin túl is képes közvetíteni a projekt során felhalmozott tudást.

– Ha a pályázók a program lebonyolításába más (vagy saját) forrásból származó számottevő saját részt tudnak bevonni.

A pályázat során támogatás volt kérhető:

 • · vetőmagokra, palántákra;
 • · talajjavító szerekre, trágyára;
 • · növényvédő szerekre;
 • · termeléshez szükséges eszközök, berendezések beszerzésére;
 • · programmal kapcsolatos kiadvány nyomdai előkészítésére, nyomdai kivitelezésére;
 • · a programban résztvevő szakértő, előadó tiszteletdíjára (ez a rész nem haladhatta meg a költségvetés 25%-át).
SZERVEZET TELEPÜLÉS TÁMOGATÁS
ÖSSZESEN
ADOMÁNY KAMATMENTES
KÖLCSÖN
Körzeti Általános Iskola Vízvár Vízvár 113 000 84 750 28 250
Szociális és Családügyi Minisztérium 2. sz. Fiúnevelő Intézete Aszód 200 000 150 000 50 000
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekotthon Tiszakürti Egysége Tiszakürt 200 000 150 000 50 000
Lőrincze Lajos Körzeti Általános Iskola Mikóháza 107 250 80 438 26 812
Körzeti Általános Iskola Somogyhárságy 120 000 90 000 30 000
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Nagyharsány 100 095 75 071 25 024
Általános Iskola Vajszló Vajszló 120 000 90 000 30 000
Gárdonyi Géza Általános Iskola Sály 124 000 93 000 31 000
Általános Iskola, Kokad Kokad 169 300 126 975 42 325
Általános Iskola, Óvoda és Művelődési Ház Somogysámson 146 584 109 938 36 646
Általános Iskola Hencida 120 000 90 000 30 000
Általános Iskola Tura 150 890 113 168 37 723
Általános Iskola Magyarmecske Magyarmecske 95 000 71 250 23 750
Körzeti Általános Iskola Novajidrány Novajidrány 165 200 123 900 41 300
Baranyajenői Általános Iskola Baranyajenő 100 000 75 000 25 000
Általános Iskola Tereske 100 000 75 000 25 000
Általános Művelődési Központ Szakcs 105 000 78 750 26 250
Körzeti Általános Iskola Hernádvécse 151 390 113 543 37 848
Általános Iskola Inke Inke 97 500 73 125 24 375
Általános Iskola, Kémes Kémes 122 000 91 500 30 500
Községi Önkormányzat Kerecsend Általános Iskola és Zeneiskola Kerecsend 200 000 150 000 50 000
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekotthon, Tiszakürti Egysége, Akácfa úti Lakáso Tiszakürt 100 000 75 000 25 000
Árpád fejedelem Általános Iskola Segítő Kezek Alapítvány Gyöngyösoroszi 200 000 150 000 50 000
Körzeti Általános Iskola Szentbalázs Szentbalázs 85 000 63 750 21 250
Általános Iskola és Diákotthon Csapi 155 500 116 625 38 875
Tompa Mihály Általános Iskola Alsóvadász 200 000 150 000 50 000
Deák Ferenc Általános Iskola Söjtör 100 000 75 000 25 000
Általános Iskola Szalaszend 81 262 60 947 20 316
Körzeti Általános Iskola Vizsoly 151 000 113 250 37 750
Általános Iskola Nyírpilis 198 700 149 025 49 675
Általános Iskola Rozsály 100 000 75 000 25 000
Általános Iskola Tiszaeszlár 200 000 150 000 50 000
Tompa Mihály Általános Iskola Bánréve 60 000 45 000 15 000
Általános Művelődési Központ Geszt 196 280 147 210 49 070
Tiszabői Általános Iskola Tiszabő 200 000 150 000 50 000
Petőfi Sándor Általános Iskola Nyírmihálydi 68 000 51 000 17 000
Óvoda és Általános Iskola Kocsola 114 347 85 760 28 587
Somogy Megyei Óvoda Általános Iskola és Gyermekotthon Nagyszakácsi 200 000 150 000 50 000
Általános Iskola Ságújfalu 120 000 90 000 30 000
Közéleti Általános Iskola Hernádvécse 798 000 Ft 720 000 Ft 0 Ft
Független Cigányszervezet Vízvár 329 850 Ft 329 650 Ft 0 Ft
Általános Iskola Tereske 385 000 Ft 380 000 Ft 0 Ft
„Együtt Okányért” Egyesület Okány 800 000 Ft 780 000 Ft 0 Ft
„Segítsd a jó tanuló diákokat!” Alapítvány Tarnazsadány 800 000 Ft 644 000 Ft 0 Ft
Általános Iskola és Óvoda Fürged 420 000 Ft 330 000 Ft 0 Ft
Bem József Úttörőcsapat Zsadány 800 000 Ft 800 000 Ft 0 Ft
„Iskoláért” Alapítvány Görgeteg 375 000 Ft 225 000 Ft 0 Ft
Drávavölgyi Cigány Fiatalok Szövetsége Lakócsa 791 000 Ft 591 000 Ft 0 Ft
Somogy Megyei Általános Iskola és Gazdászotthon Nagyszakácsi 760 000 Ft 725 000 Ft 0 Ft
„Iharosberényi Közéleti Általános és Zeneiskolába járó gyerekekért” Alapítvány Iharosberény 800 000 Ft 800 000 Ft 0 Ft
Hevesy György Általános Iskola Tura 680 000 Ft 680 000 Ft 0 Ft
Általános Iskola Rakaca 305 000 Ft 292 344 Ft 0 Ft
Recsky Klára Pedagógus Alapítvány/FIROSZ Tiszabura 617 000 Ft 417 000 Ft 0 Ft
Benignus Közhasznú Egyesület Szentes 800 000 Ft 600 000 Ft 0 Ft
„Csegei Csengőszó Alapítvány” Tiszacsege 800 000 Ft 797 000 Ft 0 Ft

 

Colleagues

Poós Ferenc
monitor
Barát Endre
monitor

Financers

 • Mott Alapítvány
 • Ford Alapítvány
 • Soros Alapítvány
 • Kanadai Nagykövetség