Képzés – Autonómia

Képzés


Our programme aims to strengthen local youth communities and encourage cooperation between Roma and non-Roma young people. The project will run inclusive development programmes in six cities in Hungary and Romania, involving Roma and non-Roma young people aged 14-20 living in segregated settlements and other parts of the municipalities. The young people will produce creative […]


HRom

2017 January 01 — 2019 October 01

The project is a new approach for Roma inclusion through promoting employment on the primary labour market, in the private sector. The main idea of the project is to facilitate access of secondary and university level educated Roma to quality, white-collar jobs at private companies, which are usually non-accessible for most of Roma. The concept […]


On the leave

2016 February 01 — 2020 March 31

The aim of the project is to eliminate the physical and mental segregation of the Roma community of Szúcs-Bagoly-lyuk settlement. The former miner settlement (appr. 300 habitants, 40 houses) located in the Northern part of Hungary is a typical Roma ghetto with its ‘typical’ social-economic problems. The habitants are excluded not only from the Hungarian […]


Activate your community!

2016 November 01 — 2018 December 15

This project aims regions that are densely populated with disadvantaged groups, and where community co-operation can lead to dialogue and co-operation with public institutions. The main aim of the project is to make public services better and more accessible to the locals. Our goal is to advance issues important to groups with weak advocacy capacity […]


Get Closer to Communities

2016 January 01 — 2017 June 30

The project is based on Autonomia’s earlier evaluation of the implementation of the National Roma Integration Strategy’s (NRIS) in Hungary and on the experiences of project generation with local project promoters. In the project we help the implementation of the Strategy’s objectives, the effective use of EU development funds for integration projects at local level. […]


In today’s Hungarian society, integrated communities are scarce, consequently cooperation between the Roma and non-Roma communities is even harder to find. In villages where there is no common workplace, community activities are rare, education is segregated, or actually the whole village is only inhabited by Roma, it is immensely hard to build bridges between the […]


Integrom program

2014 January 01 — 2016 December 31

The aim of the program is to help educated young Roma to find employment in the private sector, at major companies, primarily in administrative positions. The initiative is born from a cooperation of the Boston Consulting Group and Autonomia Foundation. Our partners are various large firms open to hire more Roma employees. We help the […]


Autonomia 25

2015 December 02 — 2015 November 05

Our foundation was created at almost the same time as the End of Communism in Hungary. Autonomia was one of the first independent foundation, which initiated Roma and NGO development programs. Although it is almost impossible to show everything about the last 25 years of Autonomia, but we wanted to give a little insight about […]


Making the Most of EU Funds for Roma

2009 February 01 — 2015 December 31

Why is this program needed? Surveys in Hungary have shown that only a fraction of the European funds targeting Roma integration reach the localities where most of the Roma live. What is the goal of this program? One of the goals is to bring these funds closer to the Roma communities. Our staff helps the […]


An aid program has began in 2010 in Hungary in order to promote the integration of people living in deep poverty and to reduce the deepening,  reproduction and territorial spread of deep poverty. The above objectives are planned to be achieved by the development of local community relations, by the adaptation of certain public services […]


A project céljai •    Négy Európai Uniós tagországban olyan társadalmi innovációk kifejlesztése, kipróbálása és értékelése, melyek fő célja a társadalmi-, szociális kirekesztettség mérséklése. Olyan programelemek kidolgozása melyek a társadalmi kirekesztettség mérséklését a kis összegű megtakarítások népszerűsítése illetve gyakorlatban való alkalmazása útján valósítják meg illetve olyan helyi projektek megvalósítása, mely során a mélyszegénységben élők, vagy alacsony […]


Different People One Europe!

2008 December 31 — 2010 June 30

From January 2009 to July 2010, partners of the Pakiv European Network from Bulgaria, Denmark, Germany and Hungary developed and carried out the campaign, Different People. One Europe! The overall aim of the project was to promote intercultural un­derstanding and respect for diversity, especially with regards to Roma. The campaign employed a bot­tom-up approach, enabling […]


Summary of the project Individual saving programme for low-income non-bankable people – amongst them Roma and young grown-ups of state care institutions. The goal of the savings is to improve the housing situation of the clients. The savings of the clients will be matched with a grant (based on IDA methodology). Clients are also eligible […]


Chance Bank

2008 October 31 — 2009 November 30

Summary of the project Financial education and community building through group lending, with the help of local mentors. Groups of people mainly led by women are saving money on individual bank account as a common collateral of loans. The groups receive basic financial training and have the opportunity for financing small-scale community activities. The aim […]


Az EQUAL program A BRIDGE projekt az EQUAL Közösségi Kezdeményezés támogatásával valósulhatott meg.Az EQUAL program célja olyan innovatív megközelítések és módszerek kidolgozása és elterjesztése, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiachoz kapcsolódó diszkrimináció és egyenlőtlenségek megszüntetéséhez. A közösségi kezdeményezésről bõvebben: www.equalhungary.hu Az Equal-Bridge projekt eredményeit bemutató honlap:www.equal-bridge.hu A BRIDGE projekt A BRIDGE program Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Cserehát térségében […]


Summary of the project: The aim of the project is to create corporate social responsibility strategies that reflect the social micro-environment of the company and relate to social integration. CSR strategy planning is facilitated to allow active participation of the employees and to create strategies that go beyond donations. Working with three big companies, with […]


Vajdasági Roma Szervezetfejlesztés

2008 March 31 — 2008 November 30

Szerbiában egyre több civilszervezet jön létre, melyek hozzájárulnak egy egészségesebb és plurális társadalom létrejöttéhez. Ezen civil szervezetek között, Vajdaság szerte már több mint 100 romaszervezet található. Ezek a romaszervezetek legtöbbször a semmibõl építkeznek, küzdenek meg a kisebbségi lét nehézségeivel úgy, hogy közben azok sincsenek feléjük bizalommal, akikkel – legyenek azok szerbek vagy magyarok – egy […]


Az Autonómia Alapítvány és a Bonyhádi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a programot a HEFOP / 2006/ 2.2.1 A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével pályázati támogatás keretében bonyolította le Tolna megyében. Projektünk a pályázati célnak megfelelően a szociális területen dolgozó szakemberek és önkéntesek ismereteinek bővítését, készségeik, valamint együttműködési hálózataik fejlesztését célozta meg  a […]


A Program indokoltsága, előzményei Borsod-Abaúj-Zemplén megye Magyarország észak-keleti régiójában található, az ország gazdaságilag egyik legelmaradottabb térsége. A '90-es évek elején a nagyipari vállaltok bezárásával a munkahelyek többsége is megszűnt, és csak nagyon kis számban jöttek létre újak. A térségben a roma lakosok aránya az országos átlagot jóval meghaladó (10,8%), a magyarországi roma lakosság közel 20-25%-a […]


I. A projekt célja Közösségteremtés és demokráciatanulás feltételeinek megteremtése vidéki roma közösségekben. Civil társadalom és közösségek fejlesztésére kész, gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozni tudó, katalizátor szerepet vállaló roma (vagy romákkal szorosan együttműködő) pedagógiai ismeretekkel rendelkező szakemberek felkészítése. Projektünk közvetlen célja egy 120 órás kommunikációs- és drámapedagógiai és egy 64 órás projekt-tervező és -menedzsment képzés megvalósítása 20 […]


Az IDA (Individual Development Account)-módszer mintegy tízéves múltra tekinthet vissza az Egyesült Államokban. Jelenleg már számos országban működik sikerrel, bizonyítékul szolgálva arra, hogy a még a legszegényebb rétegek körében is lehetséges – több-kevesebb – rendszeres megtakarítás, amelyhez rendelt kiegészítő támogatás (adomány), az úgynevezett matching fund, korábban el nem érhető vagyoni célok kitűzését is lehetővé teszi. […]


Kertészet 2000 Program

1999 December 31 — 2001 November 30

A program célja és a megvalósítás helyszíne Az Autonómia Alapítvány a korábbi évek tapasztalatainak felhasználásával olyan támogatásosztó programot dolgozott ki, amely céljai szerint: azoknak a roma családoknak kíván segítséget nyújtani, amelyek rendelkeznek egy intenzív kultúrás mezőgazdasági termelés alapfeltételeivel (elegendő termőföld tulajdon, vagy bérlet; alapszintű szakismeret és tapasztalat; részvételi szándék a programban); két éven keresztül segíti […]


Roma Munkaerő-piaci Képzés Program

1999 December 31 — 2001 November 30

A program célja és a megvalósítás helyszíne A program céljaként alapítványunk a romák munkaerő-piaci helyzetének javítását; munkaerő-piaci integrációjuk, re-integrációjuk elősegítését tűzte ki roma szervezetek által szervezett, lebonyolított képzések és ezt kiegészítő foglalkoztatási projektek segítségével. Az Autonómia Alapítvány 2000-től kezdődően minden évben meghirdeti munkaerő-piaci képzési pályázatát, melynek támogatottjai kizárólag roma civil szervezetek lehetnek. Az idáig lezárult […]