Vajdasági Roma Szervezetfejlesztés – Autonómia

Vajdasági Roma Szervezetfejlesztés

2008-03-31 -
2008-11-30
Development Training

Szerbiában egyre több civilszervezet jön létre, melyek hozzájárulnak egy egészségesebb és plurális társadalom létrejöttéhez. Ezen civil szervezetek között, Vajdaság szerte már több mint 100 romaszervezet található.
Ezek a romaszervezetek legtöbbször a semmibõl építkeznek, küzdenek meg a kisebbségi lét nehézségeivel úgy, hogy közben azok sincsenek feléjük bizalommal, akikkel – legyenek azok szerbek vagy magyarok – egy anyanyelvet beszélnek és évszázadok óta együtt élnek.
Minden józanul gondolkodó polgár beláthatja, hogy problémájuk megoldása ugyanúgy, mit bármely más a régióban lévõ ország számára össztársadalmi ügy. Egészséges és fenntartható társadalmi gazdasági fejlõdés Szerbiában sem képzelhetõ el az egyre növekvõ számú és egyre inkább elszegényedõ, az állam számára egyre több terhet jelentõ, sokszor inaktív roma lakosság társadalmi integrációja nélkül.

A vajdasági cigány civilszervezetek szűkös anyagi körülmények közepette, csak önkéntes alapon tudnak működni, ezért tevékenységük nem eléggé átgondolt és szervezett, fennmaradásuk gyakran csupán csak egy szűk kör lelkes hozzáállásának köszönhetõ.
Gondjaikon jelentõs mértékben javíthatnak, munkájukkal példát mutathatnának az öngondoskodásra, tevékenységüket értékesebbé tehetnék, ha nagyobb bizalmat és több segítséget kapnának.

A cigányszervezeteknek az elszigeteltségük miatt beszűkült a pályázati lehetõségeik is, a sokszoros kudarcok felõrlik õket, gyorsan elvesztik motiváltságukat, holott minden helyi közösségnek, beleértve a helyi önkormányzatokat meg kellene becsülni azokat, akik õszinte szándékkal tenni akarnak sorsuk jobbra fordításáért.

A magyarországi Autonómia Alapítvány a zentai EUPSZ-szal (Európai Uniós Pályázati Szakértõk Szövetsége) közösen kapacitásbővítő programot indított  a vajdasági romaszervezetek számára, a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának támogatásával.

A projekt célja:

A vajdasági romaszervezetek, -projektek és -kezdeményezések közti kapcsolat erõsítése, elfogadottságuk és ismertségük növelése; a szervezetek igényfelmérésen alapuló kapacitásbõvítése és fejlesztése; magyarországi romaszervezetek által végrehajtott példaértékű fejlesztési projektek adaptálásának elõkészítése.

A projekt célcsoportja:

Vajdaságban bejegyzett romaszervezetek, önszerveződő csoportok, helyi közösségek vezetői, döntéshozók, a vajdasági sajtó munkatársai.

Projekttevékenységek:

Adatgyűjtés
A vajdasági már bejegyzett roma- illetve pro-roma szervezetek adatainak összegyűjtése, tevékenységeik, eredményeik felmérése és összegzése.

Igényfelmérés
A szervezetek igényeinek felmérése kérdõívek segítségével.

Fejlesztési irányok meghatározása és felkészülés a képzésekre
Az igényfelmérések összegzésével a három legfontosabb fejlesztési irány meghatározása, három hosszúhétvégés képzés tematikájának az kidolgozása.

Kapacitásbõvítés/Képzés
A csoportba szedett igényeknek megfelelően három hosszúhétvégés fejlesztő foglalkozás szervezése 15-20 fő számára. A képzésre nem csupán a romaszervezeti képviselõk/aktivisták, hanem a helyi közösségekben megtalálható partnereik és a sajtó képviselői is meghívást kaptak.

Tanulmányutak
Két háromnapos mikrobuszos tanulmányút (12 fõ *2 alkalom) szervezése példaértékű magyarországi romaprojektekhez. A Tanulmányutakra nem csupán a romaszervezeti képviselők/aktivisták, hanem a helyi közösségekben megtalálható partnereik, támogatóik és a sajtó képviselõi is meghívást kaptak.

Mentorálás
A képzések és a tanulmányutak után fejlesztési ötlettel rendelkező szervezetek projekttervezési munkájának segítése szakértõi tanácsadással.

Kiadvány
Magyar és szerb nyelven a szervezetek múltjáról és jelenlegi tevékenységéről, valamint a projekt eredményeiről.

Konferencia
A romaszervezetek láthatóságának, ismertségének és elfogadottságának erősítése a helyi közösségek körében egy konferencia segítségével, amelyen nem csupán a szervezetek mutatkozhatnak be, ismertethetik eredményeiket, hanem a Külügyminisztérium támogatásával megvalósuló projektnek is nyilvánosságot adunk, valamint vázoljuk a további lehetséges fejlesztési irányokat is.

Az EUPSZ honlapja

Partners

  • Európai Uniós Pályázati Szakértõk Szövetsége, Zenta

Financers

  • Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma

Details

Budget11000000
Budget - own1100000