Saját konyhakert program – Autonómia

Saját konyhakert program

1997-12-31 -
1999-11-30
Donation Development

 A program célja és a megvalósítás helyszíne

1. Feltétételezésünk szerint a romák és nem romák közti feszültség oldásának egyik – talán leghatékonyabb – lehetséges formája a közös programokban való részvétel. A Saját konyhakert program első célja tehát támogatott programok esetében a roma és nem roma résztvevők összefogása, együttműködése volt.

2. A már említett, romák kerti munkálatokkal kapcsolatos lustaságáról szóló előítélet ellen úgy lehet legkönnyebben küzdeni, ha maguk bizonyítják be: ez nem igaz. Mi pedig lehetőséget biztosítunk számukra minőségi vetőanyagok és a kerti gazdálkodást szolgáló szerek beszerzésére. Ezzel ők is az anyagilag jobb helyzetű családokkal azonos indulófeltételeket kapnak a gazdálkodáshoz.

Sok család korábban azért nem törte fel kertjét, mert a családi jövedelemből még arra a harminc kiló vetőburgonyára sem futotta, ami legalább egy-két zsák krumpli megtermelését tette volna lehetővé. Aki pedig innen-onnan szerzett is vetőanyagokat, azok minősége eleve kudarcra ítéltté tette próbálkozásukat.

3. A programnak persze nem kizárólag ilyen “messzebbre tekintő” céljai voltak, hanem szerettük volna, ha a programba eleve olyan családokat vonnak be, amelyek megélhetését valóban nagymértékben könnyíti a támogatás felhasználásával megtermelt zöldség, burgonya. Tudtuk jól, sok család számára megengedhetetlen a tél előtti nagyobb bevásárlás hagymából, burgonyából, zöldségből, így ezek a termények a legínségesebb hónapokban hiányoznak is ezen családok asztaláról. Támogatásunkkal e családok képessé váltak maguk megtermelni szükségleteik nagy részét.

A program eredményei

Az Autonómia Alapítvány a konyhakerti pályázatok támogatására összesen 22,1 millió forintnyi eszközt használt fel. 62 szervezet valósíthatta meg elképzeléseit a bevont családokkal.

Legfontosabb statisztikák a programmal kapcsolatban: Átlagosan, szervezetenként 46,6 család vett részt a konyhakerti programban, így összesen, megközelítőleg 2 890 családnak tudtunk támogatást nyújtani a már említett 22,1 millió forintból. A már említett célokat a program a következőképpen valósította meg:

1. Az együttműködés minden szervezet esetében megvalósult a roma és nem roma lakosság között. 19 esetben számoltak be a támogatottak további külső anyagi források bevonásáról. Ez a szám azonban a valóságban nagyobb lehet, hiszen a magyarországi program-finanszírozásban sajnálatos gyakorlat a további külső források elhallgatása.

2. 39 szervezet számolt be olyan családokról, amelyek ebben az évben művelték meg első ízben kertjeiket, vagy legalábbis a korábbi esztendőben nem volt a kertben vetemény. A programban résztvevő családok szakértői segítséggel olyan növényvédő szerek használatát sajátíthatták el, amikkel munkájuk sokkal hatékonyabbá válhatott. A megművelt kertek korábban nem láttak trágyát, műtrágyát; a résztvevők nem használtak korszerű növényvédő szereket; és ami a legfontosabb, a vetőanyagok minősége miatt csak nagyon rossz terméseredményre számíthattak. Fontos segítséget jelentettek a szekértő által nyújtott korszerű kertművelési technikai ismeretek. Sok helyütt megjelent a kertekben a korábban nem termesztett cukkini, patiszon; valamint újabb, a talajadottságoknak jobban megfelelő paradicsomfajták.

A megélhetésen túl a jövő évre szinte minden, burgonyát is ültetett család számára volt lehetőség a következő évi vető-burgonya előállítására.

A szervezet szerepe (vezető, partner) és a program megvalósításban való részvételének mértéke

 A program meghirdetése után az alapítvány kuratóriuma a monitorok jelentéseire támaszkodva a kiválasztotta a támogatott szervezeteket. A monitorok segítségével folyamatosan nyomon követte projekteket, végül értékelte a programot. A program tapasztalatainak felhasználásával az Autonómia Alapítvány munkája is színvonalasabbá vált, hiszen ebben a programban próbáltunk ki először olyan értékelő elemeket, amik korábban nem voltak jelen az Autonómia Alapítvány gyakorlatában.

A program költségvetése

A program keretében összesen 22,1 millió Ft támogatást utalt ki az Autonómia Alapítvány.

(e) a program támogatói (név, cím, e-mail, telefonszám, támogatási összeg)

  • Soros Alapítvány (cím: 1023 Bp., Bolyai u. 14. Tel: 315-0303 támogatás: 10 millió forint)
  • Charles Stewart MOTT Foundation (cím: USA 1200 MOTT Foundation Building MI 48502-1851 Tel: +1 810 238 5651 támogatás: 15 millió forint)

Colleagues

Financers

  • Soros Alapítvány
  • Charles Stewart MOTT Foundation

Details

Budget25000000