SIMS Projekt – Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa szerte – Autonómia

SIMS Projekt – Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa szerte

2011-12-31 -
2013-10-31
Adományozás Fejlesztés Képzés Kutatás

Az uzsorából eredő adósságcsapda és a mélyszegénységben élők pénzügyi képességeinek hiánya nyomán foglalkoztunk egy mikrohitelezési-pénzügyi fejlesztő rendszer létrehozásával. Ebben a programban négy uniós országban valósítottak meg kísérleti projekteket – köztük mi, Magyarországon.

 

„Nagyon jó volt ez a program a családoknak, mert egyébként nem tudták volna megvenni a kályhát, most meg nézd meg, milyen gyönyörű és meleg kályhák vannak a házakban. Nekem meg munkalehetőséget adott.”

Kázsmárk

 

A project céljai

 • Négy Európai Uniós tagországban olyan társadalmi innovációk kifejlesztése, kipróbálása és értékelése, melyek fő célja a társadalmi-, szociális kirekesztettség mérséklése. Olyan programelemek kidolgozása, melyek a társadalmi kirekesztettség mérséklését a kis összegű megtakarítások népszerűsítése, illetve gyakorlatban való alkalmazása útján valósítják meg, illetve olyan helyi projektek megvalósítása, melyek során a mélyszegénységben élők vagy alacsony jövedelmű háztartások megtakarítanak, illetve pénzügyi tudatosságuk nő;
 • A pénzügyi tudatosság növelésében lehetséges résztvevő kulcsszereplők (állami szervek, helyi önkormányzati szereplők, civil szervezetek, pénzügyi szolgáltatók stb.) közötti együttműködés erősítése;
 • Objektív adatok biztosítása és a tapasztalatok átadása a témában érintettek számára;
 • Bővítse, terjessze a döntéshozók felé azokat az ismereteket, melyek a kisösszegű megtakarításokkal kapcsolatosak;
 • Érzékenyítse a döntéshozókat a téma iránt, illetve bővítse információjukat, evvel elősegítve, hogy a politikai döntéshozatal társadalmi integrációt érintő kérdéseiben erősebb hangsúlyt fektessenek a pénzügyi tudatosság előmozdítására, mely egyik eszköze a társadalmi integrációnak.

 

A SIMS projekt során folytatott tevékenységek

A projekt 12 hónapos időtartama alatt négy különböző kisösszegű megtakarításokat elősegítő kísérleti-projekt valósult meg párhuzamosan, négy különböző európai uniós tagállamban (Belgiumban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban illetve Magyarországon). A pilot projektek a kisösszegű megtakarítások elősegítését célozták meg az alacsony-jövedelmű háztartások körében. A négy uniós tagállamban eltérő módszerű programok valósultak meg, melyek minden estben az adott tagország gazdasági-társadalmi kontextusába illeszkedtek.

Magyarországon az Autonómia Alapítvány által megvalósított projekt három módszert alkalmazott a program során:

 • pénzügyi képzést nyújtott (mind gyakorlati, mind elméleti formában)
 • a csoportokat, a programban résztvevőket szoros mentori jelenlét segítette
 • kiegészítő támogatás nyújtott, mely ösztönözte a megtakarításokat.

 

A magyarországi projektrész célja volt, hogy elősegítse a pénzügyi tudatosság növekedését illetve a megtakarítás fontosságát az alacsony jövedelmű és történelmileg hátrányos helyzetű csoportok, mint például a romák körében.

 

A magyarországi SIMS projekt három különböző pénzügyi, oktatási és fejlesztési módszert valósított meg, tesztelt és hasonlított össze:

 • CAF (Comunidades Autofinanciadas) Módszer: ebben a módszerben a résztvevők csoportot alakítanak, ami egy mentor koordinálásával, segítésével kel életre. A mentorok a programban résztvevőkkel szoros kapcsolatban álló emberek (roma vezetők, a települések kulcsszereplői az Észak-magyarországi régióban fekvő Csereháti tájegységen illetve Dél-dunántúli régióban, Tolna és Somogy megyében), akik nem csak mentorként, hanem tagként is részt vesznek a csoportok működésében. A csoporttagok egy zárt pénzügyi közösséget hoznak létre, melyben egyfelől közös tőkét akkumulálnak, másfelől közös hitelkeretet hoznak létre, melyből kölcsönöket vehetnek fel a csoport működése során. A felvett kis összegű kölcsönöket különféle kis összegű beruházási célokra fordíthatják. Csoporton kívüli tőke nem érkezik a csoport közös kasszájába, sem a csoporton kívülre nem áramlik tőke, mivel a nem a csoporthoz tartozóknak kölcsönök nem folyósíthatóak. Mivel a csoporttagok egymásra vannak utalva a pénzügyi sikeresség érdekében, a CAF módszer erős közösségi összetartást is kialakít a csoporttagok körében. Ezen felül a csoporttagok a csoport működése közben, gyakorlatban sajátítják el a pénzügyi tervezés és gazdálkodás módszereit. A projektelem 15 településen működött, 236 résztvevő közül 114-en fejezték be sikeresen.
 • Esélykassza: a módszer története 2009-re nyúlik vissza, amikor Magyarországon először az Autonómia Alapítvány egy pilot program keretében kipróbálta ezt a pénzügyi technikát. A SIMS program során a 2009-ben kipróbálthoz hasonló módon, átlagosan 6-10 csoporttaggal új csoportok alakulnak új helyszíneken. Az Esélykassza módszerben a csoporttagok előtakarékoskodnak, majd a csoport közös megtakarításához kiegészítő hiteltőke társul, és ebből a keretből helyezhetőek ki a hitelek a csoporttagok számára. A csoportok a működésük során a hitelfelvételeket úgy tervezik meg, hogy segítségükkel el lehessen kerülni a „válsághitelek” illetve az illegális pénz-hitelezők szolgáltatásait. A csoportok működését ebben a módszerben is mentorok segítik. A pénzügyi képzés, a pénzügyi tudatosság fejlesztése az Esélykassza módszerében is a gyakorlat szerves részét képezi, havonta pénzügyi képzések is fejlesztik a résztvevők pénzügyi tudását. Ez a projektelem kilenc településen, mintegy száz fővel működött.
 • IDA (Individual Development Accounts – Egyéni Megtakarítási Számla) – Lakhatás program link: Ez a módszer két elemből áll. Egyfelől a résztvevők a program ideje alatt a saját bankszámlájukon havi rendszerességgel előtakarékoskodnak, másfelől magába foglal egy azonos összegű támogatást, mely hozzásegíti a résztvevőket ahhoz, hogy elérjék a megtakarítási céljaikat. Az előtakarékoskodás egyfelől motiválja a programban résztvevőket a megtakarításra, másfelől így jogosulttá válnak a kiegészítő támogatásra. Az egyéni megtakarítás és a kiegészítő támogatás összege lakhatási illetve olyan célokra fordítható, ami segít stabilizálni a háztartás gazdálkodását, vagy hosszú távú befektetést jelent (asset building).  A módszer célja, hogy az alacsony jövedelmű háztartások körében javuljanak a gyenge lakhatási körülmények, és ezen keresztül a háztartások életkörülményei is. A módszer kiegészül pénzügyi tréningekkel, melyek átadják a pénzügyi gondolkodás és a megtakarítás elveit és módszereit. Fontos eleme a képzésnek, a program filozófiájának az energiahatékonyság növelése olyan tudással és eszközökkel, amelyek reálisan alkalmazhatók a célcsoport körében. Ez a projektelem hat településen működött: 151 emberből 42-en fejezték be sikeresen.

A SIMS projekt több magyarországi régióban, kilenc településen valósult meg.  Az Autonómia Alapítvány célcsoportját főként a hátrányos helyzetű településen élő cigányság alkotja, ezért a projektbe bekerült településeken élők között magas a romák részaránya (magasabb volt, mint 20%).

A programot az Autonómia Alapítvány a helyi önkormányzatokkal, a Mikrohitel Zrt.-vel és a NOBA Közösségi Kölcsön NonProfit Kft.-vel, mint pénzügyi, illetve kölcsönt nyújtó partnerekkel együttműködve valósítja meg. Helyi együttműködést kötöttünk továbbá a településeken működő takarékszövetkezetekkel is.

A Magyarországi SIMS projekt egyik célja volt, hogy összehasonlítsa a fenti három módszert abban a tekintetben, hogy melyik módszer használható leginkább az eltérő célcsoportba tartozók körében.  A CAF módszer eddig ismeretlen volt Magyarországon, így a SIMS célja volt többek között az is, hogy kidolgozza a módszer adaptációs lehetőségeit hazánkban.

A SIMS PROJEKT MÓDSZERE

A SIMS PROJEKT TAPASZTALATAI

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

Munkatársak

Partnerek

 • Réseau Financement Alternatif (Belgium)
 • Agence Nouvelle des Solidarités Actives (France)
 • The Financial Inclusion Center (United Kingdom)
 • Crédoc (France)

Támogatók

 • Europian Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion
 • Levi Strauss Foundation
 • Open Society Institute

Részletek

Büdzsé (Euró)€ 851127
Saját erő (Euró)€ 110186