Esélykassza kutatási program – Autonómia

Esélykassza kutatási program

2008-10-31 -
2009-11-30
Adományozás Fejlesztés Képzés Kutatás

 

A program a Magyar Fejlesztési Bank ZRt. által finanszírozott kutatási projekt keretében valósult meg. A kutatás célja egy Magyarországon eddig ismeretlen pénzügyi képzési módszer kidolgozása és tesztelése. A program részét az alábbiak képezik:
Előzetes felmérés 10 településen (illetve ún. kontrolltelepüléseken);
• A program eljárásrendjének és dokumentációjának kidolgozása;
• csoportok szervezése 10 kiválasztott hátrányos helyzetű helyszínen, nehéz anyagi körülmények közt élő háztartásokból;
• pénzügyi képzés tananyagfejlesztése;
• pénzügyi képzés és mentorálás;
• megtakarítások gyűjtése a csoporttagok által;
• kisösszegű, kölcsönös kezességvállaláson alapuló hitelek nyújtása (csoportos hitelezés);
• programkövető értékelés;
• értékelő- és megvalósítható tanulmányok készítése a program országos adaptációja céljából.

A program kerete:

A programot az Autonómia Alapítvány bonylítja le. Az Autonómia Alapítvány együttmûködik a Mikrohitel ZRt. pénzügyi vállalkozással, hogy a program pénzügyi (megtakarítások kezelése és hitelkihelyezés) részét lebonyolítsa. A Mikrohitel ZRt. a gyûjtött megtakarításokat a hitelek fedezeteként kezeli.
A program célja 10 kistelepülésen a hátrányos helyzetû lakosok pénzügyi kultúrájának fejlesztése képzéssel, mentorálással, megtakarítások ösztönzésével és olyan csoportos hitel nyújtásával, amelynek célja a felhalmozás, vagyon jellegû beszerzések finanszírozása, ellentétben a fogyasztás további ösztönzésével.

A csoportok, illetve tagjaik kiléte a program indulásakor ismert lesz, csak számukra lesz hozzáférhetõ a program keretében nyújtott kölcsön.

A hitelezés a programnak akár költségeit, akár a tevékenységek súlyát tekintve csak kisebb részét képezi. Mértéke a tagok által gyûjtött megtakításokkal arányos (ezt az Autonómia Alapítvány kiegészíti mintegy 2,9 millió forinttal a program költségvetésébõl). A hitelezéshez a forrást a Mikrohitel ZRt. saját forrásából biztosítja.

A programban megvalósuló megtakarítás-gyűjtés nem betétgyűjtés, mivel a megtakarításokat csupán a kihelyezendő hitelek fedezeteként és nem forrásaként kezeljük. A hiteltőke forrása a Mikrohitel ZRt. saját pénzeszköze, illetve a program költségvetésében erre elkülönített forrás.
A hitelezési tevékenységet nem üzletszerű pénzügyi tevékenységként végezzük, mivel nem valósul meg a hitelezési tevékenység nyitott körben történő lebonyolításának feltétele. A tevékenység így a Hitel és Pénzintézeti Tv. hatálya alá nem tartozik.

ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

Az Esélykassza program hatásvizsgálata

Partnerek

  • Mikrohitel Zrt.
  • NOBA

Támogatók

  • Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

Részletek

Forrás30000000
Saját erő3000000