Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztési Programja (BRIDGE) – EQUAL – Autonómia

Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztési Programja (BRIDGE) – EQUAL

2004-12-31 -
2009-11-30
Fejlesztés Képzés Kutatás

Az EQUAL program

A BRIDGE projekt az EQUAL Közösségi Kezdeményezés támogatásával valósulhatott meg.
Az EQUAL program célja olyan innovatív megközelítések és módszerek kidolgozása és elterjesztése, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiachoz kapcsolódó diszkrimináció és egyenlőtlenségek megszüntetéséhez. A közösségi kezdeményezésről bõvebben:

www.equalhungary.hu

A BRIDGE projekt

A BRIDGE program Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Cserehát térségében valósult meg. A programot végrehajtó Fejlesztési Partnerség tagjai:

 • Autonómia Alapítvány;
 • Andrássy Gyula Szakközépiskola;
 • Lungo Drom Mérai Tagszervezete;
 • Lungo Drom Szalaszendi Tagszervezete;
 • Bódva völgyi Cigányok és Hátrányos Helyzetűek Érdekvédelmi Szervezete.

A projekt közvetlen céljai:
OKJ végzettséget nyújtó képzést nyújtani 50 főnek kályhakészítő, faipari gépkezelő, kőműves, ács és kovács szakmában. A fenti képzéseket sikerrel elvégzett résztvevők vagy a projekt keretében kialakítandó brigádokban dolgoztak, vagy – eredeti terveink szerint – mikrohitel segítségével önfoglalkoztatóvá, vállalkozóvá válhattak volna. A foglalkoztatott résztvevők feladata volt a települések rászoruló lakosságának leromlott állagú házainak a felújítása, energia-hatékony szigeteléssel, fűtőeszközzel való ellátása.

A projekt keretében létrehoztunk egy faipari üzemet, ahol nyílászárók, kerti és beltéri bútorok készítése és javítása zajlik; valamint létrehoztunk egy kovácsműhelyt, ami a foglalkoztatáson túl képzési központként és turista-látványosságként is működik. Ugyancsak cél egy gyógy- és fűszernövény szárító kialakítása, ehhez kapcsolódva a gyógynövény-gyűjtést és részleges feldolgozás formalizálása és racionalizálása.

A projekt közvetett céljai:
Munkanélküli helyi roma lakosok szakmához, munkához és jövedelemhez juttatása, ezáltal családjuk életkörülményeinek javítása,
A hátrányos helyzetű, munkajövedelemmel nem rendelkező családok leromlott állagú épületeinek felújítása és korszerűsítése, energia-hatékony fűtési rendszerek és hőszigetelt nyílászárók kerültek beépítésre, ezáltal a családok fűtési költségei jelentősen csökkentek, lakás- és életkörülményeik javultak.
A helyi roma szervezetek munkaerőpiaci kompetenciája jelentősen növekszik, stabil és aktív résztvevőivé tudnak válni a helyi szociális gazdaságnak, munkaerőpiacnak.

A projekt innovatív elemei:
A szakmával nem rendelkező munkanélküli roma lakosság úgy tudott szakvégzettséghez, majd munkához jutni, hogy mind a képzés gyakorlati részeként, mind a foglalkoztatás eredményeként lakáskörülményei jelentősen javultak. Ezzel – reményeink szerint – esély nyílik arra, hogy a résztvevők kikerüljenek a „jövedelemnélküliség – elhanyagolt házak – magas fenntartási költségek – eladósodás” csapdájából.

A program egészének szerkezetét is innovatívnak gondoljuk, amennyiben a résztvevők számára több szinten biztosít be és kilépési lehetőségeket. Ezáltal egyaránt lehetőség van a szociális gazdaságba való elhelyezkedésre, az elsődleges munkaerőpiacra való jutásra foglalkoztatottként valamint a mikrohitelek segítségével vállalkozóvá válásra.

Megvalósult eredmények

 • Kovácsműhely Perkupán
  A kovács tanfolyam 2006. május 1-én kezdődött meg tíz résztvevővel. A hallgatókat a képzés ideje alatt az Autonómia Alapítvány alkalmazta. A tíz hónapos tanfolyam ideje alatt a hallgatók elméleti és gyakorlati oktatása Perkupán és Miskolcon zajlott, de a gyakorlati képzés keretében a hallgatók a BRIDGE projekt keretében kialakításra kerülő kovácsműhely építési munkálataiban is részt vettek. A tanfolyam záróvizsgájára 2007. februárban került sor, ahol mind a tíz hallgató sikeres vizsgát tett.A kovácsműhelynek helyt adó épület felújítási-bővítési munkáit az eredeti tervek szerint 2005. őszén terveztük elkezdeni. A projekt szerződéskötési procedúrájának elhúzódása miatt azonban a munkálatok csak 2006. áprilisában indultak el.Az épület felújítását, bővítését és átalakítását a képzéseken résztvevő hallgatók végezték a gyakorlati képzésük során. A kialakított műhelyben a próbaüzem 2007. tavaszán kezdődött meg, a használatbavételi engedélyt 2007. októberében kaptuk meg.

A tanfolyamon OKJ-s kovács végzettséget szerzett résztvevők közül 2007 március és november között az Autonómia Alapítvány hat főt foglalkoztatott tovább. Ebben az időszakban egyrészt a házfelújításokhoz szükséges vasipari munkákat végezték, másrészt pedig a program lezárulta után tervezett piaci termelés mintadarabjait készítették el a résztvevők.

 • Faipari műhely kialakítása Mérán
  A faipari műhelynek helyt adó épület felújítási-bővítési munkáit az eredeti tervek szerint 2005. őszén terveztük elkezdeni. A projekt szerződéskötési procedúrájának elhúzódása miatt azonban az építési munkák csak 2006. áprilisában indultak el.Az épület felújítását, bővítését és átalakítását az eredeti terveknek megfelelően a képzéseken résztvevő hallgatók végezték a gyakorlati képzésük során. A faipari műhely átadása 2007. tavaszán megtörtént, a használatbavételi engedélyt 2007. júliusban kaptuk meg.A tanfolyamokon OKJ-s végzettséget szerzett résztvevők közül a Lungo Drom Mérai Tagszervezete hét fő faipari gépkezelőt, a Lungo Drom Szalaszendi Tagszerevzete pedig nyolc fő cserépkályha és kandallóépítőt foglalkoztatott tovább. A foglalkoztatási időszakban egyrészt a házfelújításokhoz szükséges munkákat végezték, másrészt pedig a program lezárulta után tervezett piaci termelés mintadarabjait készítették el a résztvevők.
 • Épület-felújítási, állagmegőrzési program
  A tanfolyamokat követően az ács képzésen végzettek közül kilenc főt a Bódva völgyi Cigányok és Hátrányos Helyzetűek Érdekvédelmi Szervezete, a kőműves tanfolyamokon végzettek közül hat főt pedig a Lungo Drom Szalaszendi Tagszervezete foglalkoztatott tovább. A foglalkoztatási időszakban mindkét brigád a Cserehát településein, hátrányos helyzetű családok házainak felújításán dolgozott.2007. tavaszán megkezdődött a végrehajtási szakasz egyik legjelentősebb programelemének utolsó fázisa. Az épület felújítás és állagmegőrzési munkálatok előtt a Fejlesztési Partnerség tagjai elkészítették a programelem adminisztrációjához szükséges részletes dokumentációt. A házfelújításban résztvevő partnerek képviselői 2007. áprilisában egy tréning keretében modellezték a különböző építőipari szakmunkások együttműködésén alapuló munkafolyamatokat. A tényleges munkálatok még ebben a hónapban megkezdődtek, és 2007. november végéig összesen 90 ház felújítása, renoválása történt meg.A program támogatásából létrejött egy webáruház is (webshop). Az áruház célja, hogy a brigádok termékeinek piacra jutását segítse, reklámfelületet biztosítson, illetve beszámoljon a programról.

 

2008 első negyedévében a projekt szakmai értékelése történt meg, kutatások, hatástanulmányok, fókuszcsoportos vizsgálatok tapasztalatai alapján. Szakmai és pénzügyi zárása 2009 elején történt meg.

 

Projektbemutató film:

Munkatársak

Nun András
igazgató (kurátor)
nun@autonomia.hu

Partnerek

 • Andrássy Gyula Szakközépiskola
 • Lungo Drom Mérai Tagszervezete
 • Lungo Drom Szalaszendi Tagszervezete
 • Bódva völgyi Cigányok és Hátrányos Helyzetűek Érdekvédelmi Szervezete

Részletek

Büdzsé380000000