Ne csak oktass! Adj élményt! – Autonómia

Ne csak oktass! Adj élményt!

-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS díjmentes, akkreditált élménypedagógia képzésen való részvételre középiskolákban oktató pedagógusok számára

Az Autonómia Alapítvány olyan budapesti, hatvani, gyöngyösi, illetve miskolci középfokú oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok jelentkezését várja, akik szeretnének új pedagógia eszközökkel megismerkedni, ezáltal hatékonyabbá tenni oktatói munkájukat a hagyományos tanulási helyzetekben kevésbé aktív és motivált diákok fejlesztése terén.

A képzés címe
Az élménypedagógia alapjai – hatékony szociális kompetenciafejlesztés formális, nem formális és informális tanulási helyzetekben

A program tartalmának rövid ismertetése
Élménypedagógiának a cselekvés általi tanulás egyik sajátos változatát nevezzük. Alapjai sokféle nevelési mozgalomban fellelhetők, mint pl. a szabadtéri nevelésben, a kalandpedagógiában, az emberközpontú pedagógiában, a szabadidő-pedagógiában, a játékpedagógiában. A módszer a tapasztalati nevelés egyik formája, amely kivezeti a tanulókat a való világba, hogy próbára tegyék értékeiket, tudásukat, képességeiket és kreatív gondolkodásukat. A folyamat során az aktívan résztvevő tanulók valós következményekkel járó tapasztalatokban részesülnek és a megszerzett tudással ők maguk kísérleteznek, ahelyett, hogy mások tapasztalatait olvasnák vagy hallgatnák. Az élménypedagógiai tevékenységek során a csoport tagjai különlegesnek számító helyzetekben, de biztonságos, kontrollált körülmények között tervezik el különböző feladatok megoldását. A végrehajtás után nagy gondot fordítanak az értékelésre, pozitív visszajelzések közvetítésére, a szituációban rejlő tanulságok levonására, és a más területeken is alkalmazható készségek és képességek felismertetésére. A feldolgozás jellemzően csoportmunkában történik, melyben a részvevők aktív részvétele szükséges. A tevékenységek rendszere egy folyamatot alkot, amely lehetővé teszi, hogy mélyebbre jussunk pedagógiai céljaink elérésében, maximálisan kiaknázva a szituációban rejlő oktatási és fejlesztési lehetőségeket.

A képzés várható eredménye

A hallgatóknak a képzés során, saját élményeken keresztül, olyan ismereteik, jártasságaik, készségeik fejlődnek, melyek használatával képessé válnak élménypedagógiai foglalkozások tervezésére, szervezésére, lebonyolítására, ellenőrzésére, értékelésére. Tudják és értik a játék helyét és szerepét az egyén és a csoport fejlesztésében. Szerepük tudatos vállalásával képesek a tapasztalatszerzés, a feldolgozás, az értékelés és az alkalmazás folyamatát segíteni. Képesek egy komplex pályaorientációs foglalkozás megtervezésére, ehhez ismernek bemelegítő játékokat, kommunikációs helyzetgyakorlatokat, kooperáció és bizalomépítő, valamint problémamegoldó tevékenységet.

A képzést a Kalandok és Álmok Szakmai Műhely évtizedes pedagógusi és tréneri tapasztalattal rendelkező szakértője, Kovács Nikolett tartja.

A képzés időpontja: 2020. április 27-29. A képzés bentlakásos, a kapcsolódó utazási költségeket, valamint étkezés és szállást az Autonómia Alapítvány biztosítja.

Az akkreditált képzés 30 órás, 30 kreditpontot ér.

A jelentkezők kiválasztása során előnyt élveznek az Autonómia Alapítvány partneriskoláiban oktató pedagógusok.

Jelentkezni az ONLINE JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével lehet.

Jelentkezési határidő: 2020. március 27. 16:00

A képzésre jelentkezőket a kiválasztás eredményéről és a képzés operatív részleteiről (pl.: pontos helyszín) legkésőbb április 3-ig értesítjük!

A képzésről részletes információ itt található>>>

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdések kapcsán kérjük, keressék Illés Mártont (email: illes.marton@autonomia.hu, telefon: 06 20 390 7099)

A képzésre a Startvonal programunk keretében kerül sor, amit az EEA Norway Grants Fund for Youth Employment program és a Velux Alapítvány támogat.