Startvonal – Autonómia

Startvonal

2018-11-01 -

A fiatalok jelentős része Európa-szerte kiesik a középfokú oktatásból, nem piacképes szakmákat sajátít el, illetve szakképesítéssel vagy érettségivel a kezében sem tud végzettségének megfelelő állásban elhelyezkedni. Sokszor az oktatási intézmények, illetve a lehetséges munkáltatók sem rendelkeznek megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy hatékonyan hozzájáruljanak ezeknek a fiataloknak az tanulási illetve munkaerő-piaci sikereihez. Erre a sokrétű kihívásra keres választ a négyéves program, amely négy országban: Magyarországon, Spanyolországban, Romániában és Bulgáriában valósul meg az EEA Norvég Alap támogatásával.

A program az alábbi csoportoknak nyújt támogatást:

Fiatalok:

 • Szakképzésben tanuló fiatalok, akik nem rendelkeznek megfelelő körülményekkel, ismerettel és motivációval ahhoz, hogy sikeresen befejezzék tanulmányaikat: Számukra mentorálást, készségfejlesztő képzéseket, egy megerősítő csapatban való részvétel lehetőségét, szakmai és emberi támogatást biztosítunk annak érdekében, hogy belső erőforrásaikat kiaknázva, készségeiket fejlesztve gyakorlati eszközökre tegyenek szert, amelyek hozzásegítik őket tanulmányaik sikeres elvégzéséhez és távolabbi oktatási, illetve munkaerőpiaci célok megfogalmazásához.
 • Fiatalok, akik kiestek az oktatásból: Számukra mentorálással, pályaorientációval, képzéssel és támogatással nyújtunk segítséget ahhoz, hogy vissza tudjanak térni a tanulmányaikhoz, és olyan szakmát tudjanak elsajátítani, amelyben valóban dolgozni szeretnének a későbbiekben, és amely területeken minőségi munkalehetőségek várhatnak rájuk.
 • Szakképesítéssel, illetve érettségivel rendelkező fiatalok, akik szintén nehéz körülmények között élnek és eddig sikertelenül próbáltak végzettségüknek megfelelő munkahelyet találni. Őket pályaorientációval, munkaerő-piaci és más elhelyezedést segítő képzésekkel támogatjuk abban, hogy érdeklődésüknek és készségeiknek megfelelő területen, tudatosan és sikeresen tudjanak munkát keresni és találni.

Szakképző intézmények:

 • A program partneriskolái számára az alábbi lehetőségeket kínáljuk:
  • Az iskolájukba járó, illetve az onnan kiesett diákok számára sokrétű támogatást nyújtunk azzal a céllal, hogy sikeresen tudják elvégezni tanulmányaikat, visszailleszkedni az oktatásba, illetve az oktatásban és a munkaerőpiacon szükséges készségeiket fejlesztve, pályaorientációs ismeretekkel gazdagodva tudatosabban és sikeresebben tudjanak továbbtanulni, majd elhelyezkedni.
  • Kapcsolatépítés az iskola profilja és elhelyezkedése szempontjából meghatározó munkaadókkal, kölcsönös igények és tapasztalatok megosztása és ezek alapján lehetséges fejlesztések elindítása.
  • Pedagógusképzések azzal a céllal, hogy az intézmény munkatársai hatékonyabban tudják oktatni, nevelni, motiválni és támogatni az intézménybe járó hátrányos helyzetű tanulókat, és csökkenjen az iskolában a lemorzsolódás.

Munkaadók:

 • A program munkaadó partnerei számára az alábbi lehetőségeket kínáljuk:
  • Kapcsolatépítés, bemutatkozási lehetőség, igények és tapasztalatok kölcsönös cseréje a többi célcsoport tagjaival (iskolák és fiatalok, mint jövőbeli potenciális munkavállalók)
  • A munkaadó iránt érdeklődő, de a kínált állások betöltésére jelenleg még nem alkalmas fiatalok számára készségfejlesztés, szakmai, nyelvi, valamint számítógépes képzések annak érdekében, hogy az iskolák a munkaadók igényeinek megfelelőbb képzéseket tudjanak nyújtani a diákoknak, illetve a fiatalok közül több motivált és felkészült, megfelelő ismeretekkel, kompetenciákkal és végzettséggel rendelkező jelölt jelentkezzen a munkaadók által kínált állásokra.
  • Kapacitásépítés és kölcsönös tanulás workshopok keretében a bevont munkaadók számára annak érdekében, hogy sikeresebben tudjanak hátrányos helyzetű fiatalokat elérni és munkavállalóként integrálni.

A nemzetközi program vezetője az Autonómia Alapítvány több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik hátrányos helyzetű fiatalok fejlesztése és megerősítése terén, valamint öt éve támogatjuk nagyvállalati munkaadók által kínált állások és hátrányos helyzetű jelöltek sikeres egymásra találását. Partnereinknek szintén jelentős tapasztalata van a fiatalok fejlesztése, illetve munkaerőpiaci integrálása, oktatási intézményeknek valamint munkaadóknak történő szolgáltatások nyújtása terén.

A programban nyújtott szolgáltatások helyi igényfelmérést követően a helyi viszonyok és az érintettek jellemzőinek figyelembevételével, a partnereinkkel együtt választjuk ki:

 • Mentorálás fiatalok számára: a fiatalok mindhárom csoportja számára kínálunk mentorálást személyes, illetve csoportos formában motivációs, készségfejlesztő, pályaorientációs célokkal.
 • Készségfejlesztő képzések: amelyek a fiatalok megerősítését, illetve oktatásban valamint munkaerőpiacon releváns készségeinek, önismeretének fejlesztését segítik elő élményalapú közösségi programokkal.
 • Munkaerőpiaci képzések: amelyek fókuszáltan a munkakeresés és kiválasztási folyamat lépéseire, illetve eszközeire vonatkozóan nyújtanak gyakorlatorientált fejlesztést a fiatalok számára, annak érdekében, hogy valóban a számukra megfelelő állásokra felkészülten és sikeresen tudjanak jelentkezni.
 • Szakmai képzések: a fiatalokat – miután feltártuk a számukra leginkább megfelelő és valóban piacképes szakmákat – támogatjuk abban, hogy ilyen szaktudást biztosító képzéseket akár a nyílt oktatási piacon, akár a program keretein belül el tudjanak végezni.
 • Számítógépes képzések: a fiatalok és a munkaadók igényeinek megfelelő ismereteket biztosító számítástechnikai képzéseket biztosítunk a motivált fiatalok számára.
 • Nyelvi képzések: azoknak a fiataloknak, akiknek úgy látjuk, hogy a munkaerőpiacon való boldogulásához kulcsfontosságú a nyelvismeret, idegennyelvi képzést biztosítunk. 
 • Munkáltatók és iskolák számára kínált képzések, workshopok: a résztvevők igényei alapján állítjuk össze azzal a céllal, hogy az intézmények együttműködése, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok integrációja mentén hatékony gyakorlati eszközökre tegyenek szert, illetve ezt a folyamatot elősegítő partnerségeket, illetve működési modelleket tudjanak kialakítani.

A program minden országban három partnervárosban fog megvalósulni 2019 nyarától. A partnervárosok, iskolák és munkáltatók kiválasztása jelenleg folyamatban van. Amennyiben ön, illetve intézménye érdeklődik a fent vázolt program iránt, amely egyszerre kínál választ a hátrányos helyzetű fiatalok oktatási és munkaerőpiaci kihívásaira, az oktatási intézmények pedagógiai nehézségeire, valamint a munkáltatók minőségi munkavállalókra vonatkozó hiányára, keressen minket bizalommal!

 

Nemzetközi partnerek:

Bulgária:

Arete Youth Foundation

http://www.areteyouth.org/

Trust for Social Achievement

http://socialachievement.org/en/

Románia:

Caritas Alba Iulia

http://www.caritas-ab.ro/

Spanyolország

Fundación Segretariado Gitano

https://www.gitanos.org/

A nemzetközi együttműködés honlapja: https://earningbylearning.eu/

A projekt Izland, Lichtenstein és Norvégia az EEA Norway Grants Fund for Youth Employment program keretében történő kofinanszírozásával valósul meg. Nyertes pályázatunk címe: FIND YOUR WAY TO THE WORLD OF WORK. Projektszám: 2017-1-027.

Közösen dolgozunk egy versenyképes, befogadó Európáért!