Vállalati szemléletformálás új eszközökkel – Civil szervezetek és az anti-diszkriminációs törvény – Autonómia

Vállalati szemléletformálás új eszközökkel – Civil szervezetek és az anti-diszkriminációs törvény

2008-11-30 -
2009-10-31
Fejlesztés Képzés

A projekt célja:

Érzékenyítés, az esélyegyenlőségi törvény fokozottabb érvényre juttatása nagyvállalatoknál, részben olyan civil szervezetek segítségével, amelyek a törvényben meghatározott védett célcsoportokat képviselik, velük foglalkoznak.

Projektleírás:

Az Autonómia Alapítvány, a pécsi Nevelők Háza Egyesület és céges partnereik egy izgalmas, a vállalati társadalmi felelõsségvállalást (CSR) és a társadalmi integrációt segítõ projektet valósítottak meg.

A projekt keretein belül nem a vállalati adományozás, hanem az a mikrokörnyezet került a figyelem középpontjába, ahol az adott vállalat üzemel. A társadalmi felelősségvállalás keretein belül végrehajtott akciók a vállalat munkavállalóival közösen kitalált és felvállalt események voltak.

A program során a cégek mélyebben megismerkedhettek olyan civil szervezetek munkájával, amelyek leszakadó, a mai magyar társadalomba kellően nem integrálódott célcsoportokkal foglalkoznak, ennek segítségével alakíthatták ki CSR stratégiájukat és tehetnek lépéseket a saját munkaszervezetükben esetlegesen látensen meglévő, esélyegyenlőséget sértő helyzetek felszámolására.

A projekt során az adott vállalat munkavállalóinak képviselői, a HR, marketing, kommunikációs osztályok vezetői, munkatársai bevonásra kerültek a CSR-tevékenységi kör bővítésébe. Így az elkötelezettségük erősödött a téma iránt és tevékenyen részt vettek a célcsoportok, témák azonosításában.

Csapatépítő utakon vettek részt, ahol olyan alapítványok, egyesületek munkájával ismerkedhettek meg, akik az előzetesen közösen kiválasztott témával, célcsoporttal foglalkoznak.

A megvalósítás lépései az alábbi ütemben történtek:

• A projekt iránt érdeklõdõ cégek felkeresése, a projekt egyes lépéseinek, valamint a módszernek az ismertetése, menetrend felállítása.
• A projektcsapat összeállítása (melynek tagjai a szervezet különbözõ szintjeirõl kerülnek ki).
• Igényfelmérés a cégen belül arról, milyen témában tartanák fontosnak a saját cégük társadalmi felelõsségvállalását: Interjúk, fókuszcsoportok a vezetõk és a munkavállalók körében, melyek célja felmérni, hogy milyen problémákat látnak az esélyegyenlõségi törvény által is említett célcsoportok vonatkozásában, szûk körben, a cégen belül, és milyen problémákat látnak a tágabb társadalmi környezetben.
• A kutatás eredményeinek elemzése, prezentációja a projektcsoport számára.
• A lehetséges CSR-irányok meghatározása, lépések,- esélyegyenlõségi tervek megfogalmazása, a szervezeten belüli esélyegyenlõségi problémák megoldására.
• Tanulmányutak szervezése.
• CSR- és HR-stratégia, valamint konkrét kreatív akciók kidolgozása a projektcsoporttal közösen.

A pályázat segítségével a vállalatok:

• megismerkedtek olyan civil kezdeményezésekkel, amelyekkel más körülmények között talán nem találkoznának. Közelebbrõl láthatóvá vált számukra a segítségre szoruló csoportok mindennapi problémája;
• saját szervezetük stábjának igényeit, ötleteit figyelembe véve dönthettek, átgondoltabban, szélesebb körből választva ki saját CSR tevékenységük irányát;
• a szokásos CSR tevékenységek helyett valóban téttel rendelkező, kreatív ötletekkel támogathattak jó ügyeket;
• a szervezeten belüli eseteleges problémákra, esélyegyenlőségi kihívásokra is reflektálva megismerték, hogy munkavállalóik mit is gondolnak az esélyegyenlőségi ügyekről;
• az esélyegyenlőségi törvényt szem előtt tartó HR-, valamint CSR-stratégiát dolgozhattak ki a projekt segítségével;
• esélyegyenlõségi terv készült a vállalatok számára;
• a projekt természetébõl adódóan egyben csapatépítés volt.

TÁMOGATÓK:

anti_tamogatok

Munkatársak

Nun András
programfelelős
nun@autonomia.hu
Nagy Mária
pénzügyi asszisztens
nagy.maria@autonomia.hu
Rózsa Balázs
projekt asszisztens
b.rozsa@autonomia.hu

Partnerek

  • Nevelők Háza Egyesület

Támogatók

  • Szociális és Munkaügyi Minisztérium
  • Európai Unió Átmeneti Támogatás programja

Részletek

Büdzsé (Euró)€ 84131
Saját erő (Euró)€ 17311