Kertészet 2000 Program – Autonómia

Kertészet 2000 Program

1999-12-31 -
2001-11-30
Adományozás Fejlesztés Képzés

A program célja és a megvalósítás helyszíne

Az Autonómia Alapítvány a korábbi évek tapasztalatainak felhasználásával olyan támogatásosztó programot dolgozott ki, amely céljai szerint:

 • azoknak a roma családoknak kíván segítséget nyújtani, amelyek rendelkeznek egy intenzív kultúrás mezőgazdasági termelés alapfeltételeivel (elegendő termőföld tulajdon, vagy bérlet; alapszintű szakismeret és tapasztalat; részvételi szándék a programban);
 • két éven keresztül segíti a bevont családok önálló árutermelővé válását;
 • hozzájárul a gazdálkodók korszerű termeltetői rendszerekhez történő csatlakozásához.

További célként fogalmazódott meg, hogy a program jelentsen egyfajta előkészületet a későbbi, hasonló tárgyú és lebonyolítású projektjeinkhez (pl: Roma Mezőgazdasági Fejlesztő Program). Jelentős szerepet szántunk a helyi szellemi és anyagi erőforrások mozgósításának. „Másodlagos programcélként” fogalmaztuk meg ezen erőforrások bevonását a projektekbe; s ez által a támogatott szervezetek helyi együttműködési lehetőségeinek bővítését.

A támogatási rendszer

A támogatási program két évre nyújtott támogatást a szervezeteknek, amely segítségével

 • a nyertes szervezetek szabadföldi intenzív gazdálkodást folytattak, a megtermelt fölös árumennyiséget értékesítették;
 • a termeléssel egyidejűleg a szervezet megbízott programfelelőse részt vett egy, az Autonómia Alapítvány által szervezett képzésen, amely egyrészt programszervezésről, vezetésről, pénzügyi tervezésről szólt, másrészt mezőgazdasági, ehhez kapcsolódó értékesítési, piac-keresési ismeretek elsajátítását tette lehetővé.
 • A programban részvevő családok szakmai ismereteinek bővítését szakértői tanácsadással és erre a célra szervezett képzés segítségével biztosította a szervezet.

A programban részvevő családoknak vállalniuk kellett, hogy az első évben megtermelt, értékesítésből származó jövedelem legalább felét visszaforgatják a következő (2001.) évi termelésbe.

A képzésről: A program képzési elemeinek első része a szervezetek által, a családok számára megszervezett helyi felkészülési szakasz volt. Ennek keretében a helyi mezőgazdasági szakértő bevonásával elkészítettek egy tematikát, mely a szervezet által termelni kívánt növényfélék termesztés-technológiáját tartalmazta. A helyi képzéseken szó esett mindenről (általában talajtant, vegyszeres növényvédelmet és a főbb munkafázisokat taglalták az előadások), ami a részvevők gyakorlati munkáját megalapozhatta. Ezek a képzések 40 -100 órásak voltak, ahol szükséges volt, ott a program költségvetéséből lehetett az előadói tiszteletdíjakat fizetni. A képzéseket a szervezetek a mezőgazdaságban holt időszaknak számító téli hónapokra időzítették, így a tavaszi munkák kezdetekor már jó lehetőség adódott a frissen szerzett tudás felhasználására.

A projektvezetők számára az Autonómia Alapítvány projekt-menedzsment tréninget szervezett, amit a COOD Bt. bevonásával valósított meg. Ez a cég komoly rutinnal rendelkezik ezen képzések területén, és rendszeresen foglalkozik roma csoportokkal. A képzés gerincét adó projekt-menedzsment tréninget kiegészítette az Autonómia Alapítvány munkatársai által tartott, alapszintű marketing-menedzsment képzés is. (Ez volt az első alkalom, amikor mód nyílt az Autonómia Alapítvány képző tevékenységének kipróbálására – ezt, azóta több hasonló program követte.)

Nagy sikere volt a szentesi „üzemlátogatásnak”. Ennek során, 2000 nyarán két napot töltöttek azok a szervezetvezetők, projekttagok Szentesen, akik a jövőben melegházi növénytermesztés elindítását tervezték. Itt nemcsak a legkorszerűbb technológiákkal ismerkedtek meg a résztvevők, hanem szakmai előadásokat (növényvédelem, intenzív termesztéstechnológia) hallgathattak meg.

A program eredményei

A támogatási program két évre nyújtott támogatást a szervezeteknek, amely segítségével

 • a nyertes szervezetek szabadföldi intenzív gazdálkodást folytattak, a megtermelt fölös árumennyiséget értékesítették;
 • a termeléssel egyidejűleg a szervezet megbízott programfelelőse részt vett egy, az Autonómia Alapítvány által szervezett képzésen, amely egyrészt programszervezésről, vezetésről, pénzügyi tervezésről szólt, másrészt mezőgazdasági, ehhez kapcsolódó értékesítési, piac-keresési ismeretek elsajátítását tette lehetővé.
 • A programban részvevő családok szakmai ismereteinek bővítését szakértői tanácsadással és erre a célra szervezett képzés segítségével biztosította a szervezet.

A programban részvevő családoknak vállalniuk kellett, hogy az első évben megtermelt, értékesítésből származó jövedelem legalább felét visszaforgatják a következő évi termelésbe.

A szervezet szerepe (vezető, partner) és a program megvalósításban való részvételének mértéke

Az Autonómia Alapítvány 2000-ben felkért egy falugazdászként tevékenykedő agrármérnököt, hogy szakmai szempontból értékelje a támogatott projekteket. Látogatásai végeztével jelentést készített a tapasztalatokról. Ennek figyelembe vételével tudtunk javaslatot tenni az egyes szervezeteknek akár további képzésre, akár szakértői segítség igénybevételére. Az említett szakértő látogatásaira azért is szükség volt, mert az Autonómia Alapítvány monitorai szakmai tanácsot nem adhatnak a projektek vezetőinek; valamint szükségesnek ítéltük az állami (FVM) források igénybevételének lehetőségéről tájékoztatni a szervezeteket.

A program költségvetése

A program keretén belül 2000-ben 18 szervezet projektjét támogattuk összesen 18,7 millió forittal. 2001-ben 9 szervezet folytatta a tevékenységét, amihez az Autonómia Alapítvány összesen 11,5 millió forinttal járult hozzá.

A program támogatói (név, cím, e-mail, telefonszám, támogatási összeg)

A Kertészet 2000 programot az Autonómia Alapítványt támogató szervezetek közösen finanszírozták. Támogatóink: Ford Alapítvány, Levi Strauss Alapítvány, Mott Alapítvány, OFA, Rockefeller Brothers Fund.

Támogatók

 • Ford Alapítvány
 • Levi Strauss Alapítvány
 • Mott Alapítvány
 • Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
 • Rockefeller Brothers Fund