„Drámapedagógiai módszer bevezetése a roma közösségi házak tevékenységi körébe” projekt – Autonómia

„Drámapedagógiai módszer bevezetése a roma közösségi házak tevékenységi körébe” projekt

I. A projekt célja

Közösségteremtés és demokráciatanulás feltételeinek megteremtése vidéki roma közösségekben.
Civil társadalom és közösségek fejlesztésére kész, gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozni tudó, katalizátor szerepet vállaló roma (vagy romákkal szorosan együttműködő) pedagógiai ismeretekkel rendelkező szakemberek felkészítése.
Projektünk közvetlen célja egy 120 órás kommunikációs- és drámapedagógiai és egy 64 órás projekt-tervező és -menedzsment képzés megvalósítása 20 fő számára; ezt követően 4*2 fő kap lehetőséget a kiválasztott roma közösségi házakban dráma-szakkörök indítására.

II. A projekt háttere

A projekt a vidéken élő roma embereket és közösségeiket célozza meg. A rendszerváltástól kezdődően a magyarországi romák mind gazdasági, mind szociális szempontból egyre nagyobb arányban váltak hátrányos helyzetűvé. Ennek a problémának a kezelésére az elmúlt években több intézkedés – így például több Phare program is – született. Ezek a kezdeményezések azonban csak korlátozott mértékben – de olykor még úgy sem – érték el a kitűzött célokat. Az egyik legfelemásabb eredményű ilyen kezdeményezés a HU01.01-01 „A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatása II.” Phare program 1. alprogamja, a közösségi ház program volt. A magyarországi romák közösségei már évekkel korábban megfogalmazták igényüket – s ezt néhány kísérleti támogatási program alá is támasztotta – roma közösségi házakra. 2003-ban lehetőség nyílt ezek Phare forrásból történő létrehozására, azonban a szakmai megvalósítás – főként a tervezés és előkészítés hiányosságai miatt – korántsem mondható tökéletesnek: Létrejöttek a közösségi házak, de nem rendeltek hozzá valódi, a közösség igényeivel egyező funkciót. Ha volt is funkció, a fenntartás, fennmaradás jelent gondot. Ahol nem jelent súlyos gondot a fennmaradás, a házak nem mindig közösségi központként, sokkal inkább alternatív (s sajnos szegregált) szociális vagy oktatási szolgáltató központként működnek.

Projektünk ezeket a közösségi házakat próbálná „visszaterelni” a közösségi élet, a „társadalmi részvétel” irányába egy új, korábban számukra nem – vagy csak igen ritkán és kezdetleges formában – gyakorolt tevékenységgel, drámapedagógiai műhelyek megalapozásával és indításával. Tapasztalatunk szerint ez a módszer közel hozza a házat a közösséghez és lehetőséget biztosít a „demokrácia-tanuláshoz és -gyakorláshoz.”

III. A célcsportról

Közvetlen célcsoport:

 1. 20 fő drámapedagógiai eszközök használatára kiképzett közösségvezető
  Olyan személyek, akik vagy maguk is romák, vagy szoros kapcsolatban állnak a helyi roma közösséggel (például jelenleg is együttműködnek roma közösségi házzal). Maximum 5 fő nem rendelkezik pedagógus diplomával vagy pedagógiai gyakorlattal (esetükben a felvételi elbeszélgetésen tanúsított elkötelezettség, rátermettség indokolja beválasztásukat).
  A kiképzettek fele nő.
 2. Négy roma közösségi ház: Kethanipe, Pécs; Bonyhád, Gyomaendrőd, Mezőberény (2+2 fő drámapedagógus, programszervező munkatárs alkalmazva házanként)

Közvetett célcsoport:

 1. Roma közösségek (elsősorban a bevont közösségi házak településein), akár szereplőként, akár befogadóként részt vesznek a drámapedagógusok által szervezett programokon; kommunikációs készségük, döntéshozatali technikájuk javul.
  A négy közösségi házban dráma-szakkörök indulnak 10-20 fő részvételével. Lehetőség szerint a csoportok „kevert” csoportok lesznek, azaz 1/3 arányban nem roma résztvevőkből állnak.
 2. További közösségi házak (elsősorban a kiképzett többi résztvevő településein), átveszik a módszert, maguk is hasonló csoportokat indítanak
 3. Többségi társadalom (főként intézmények munkatársai, önkormányzatok tagjai: romákkal való együttműködésük hatékonysága javul; részt vesznek a drámapedagógusok által szervezett programokon)

A közvetlen célcsoportként tételezett 20 fő igényeihez illeszkedik, amennyiben:

 • jelenleg is roma közösségben dolgoznak;
 • szükségük van új, eddig nem alkalmazott módszerek megismerésére;
 • a képzés meghirdetésében a roma közösségi házakra támaszkodunk, olyan médiumokat veszünk igénybe, mellyel el tudjuk érni a célcsoportot;
 • a képzések oly módon lesznek megszervezve (hétvégéken, jól megközelíthető helyszínen), ami a célcsoport igényeinek a leginkább megfelel;
 • a projekt költségvetése fedezi a résztvevők számára a képzéssel kapcsolatos költségeket;
 • a tematika összeállításánál figyelembe vesszük a résztvevők már meglévő szakmai tapasztalatát, iskolázottságát, szakképzettségét;
 • a dráma-szakkörök munkatervnek, gyakorlatainak összeállításában a helyi roma közösségi által fontosnak tartott ügyekre támaszkodunk.

Partnerek

 • Káva Kulturális Műhely
 • Bonyhádi Független Roma Egyesület
 • Khetanipe Egyesület, Pécs
 • Mezőberényi Cigányokért Egyesület
 • Művelt Cigányifjúságért Alapítvány, Gyomaendrőd

Támogatók

 • A projektet támogatja az Európai Unió és a Magyar Köztársaság
 • A projekt a PHARE ACCESS 2003 Mikró Program támogatásával valósul meg

Részletek

Büdzsé (Euró)€ 55528
Saját erő (Euró)€ 5568