A helyi párbeszéd elősegítése romák lakta falvakban, új típusú művészeti foglalkozások segítségével – Autonómia

A helyi párbeszéd elősegítése romák lakta falvakban, új típusú művészeti foglalkozások segítségével

2016-04-28 -
2017-04-30
Fejlesztés Képzés

A mai magyar társadalomban kifejezetten kevés összetartó közösséget lehet beazonosítani, ennek megfelelően nagyon ritka a roma és nem roma közösségek közötti együttműködés is. Azokban a falvakban, ahol nincsenek közös munkahelyek, kevés a közösségi program, szegregált az oktatás, esetleg a településen már csak cigányok élnek, nagyon nehéz átjárókat nyitni az egymás mellett létező világok között. Az elzárt falvakban élők alig férnek hozzá a kulturális javakhoz. Ezzel egy időben vannak olyan friss művészeti, kulturális kezdeményezések, melyek az elmúlt években igazolták, képesek megszólítani kirekesztett közösségeket.

A projekt tervezése során foglalkoztatási nehézségek, infrastrukturális hiányosságok, valamit az alapvető szociális ellátás hiányosságaiból eredő problémák mellett minden településen felmerült a “szabadidő hasznos eltöltésére” lehetőséget adó programok hiánya. Azt tapasztaltuk, hogyha van is művelődési ház vagy közösségi tér, ha van egyáltalán, a településeken elérhető kulturális programok sokkal inkább a passzív befogadásra, mintsem az aktív közösségi részvételre épülnek, s a roma – nem roma együttműködés kevéssé jellemző.

A tervezéési tapasztalatok alapján a 11 együttműködő településen olyan új típusú művészeti kezdeményezéseket indítottunk el, melyek megmozgatták a közösségeket, közelebb hozzák egymáshoz tagjaikat. Ezekkel a kezdeményezésekkel meg kívántuk győzni a települések közösségeit, vezetőit és intézményeit arról, hogy a közösségi kulturális és művészeti foglalkozások képesek reményt és lehetőséget adni arra, hogy új, egymáshoz odaforduló közösségek és kulturális hagyományok jöjjenek létre, s ezen keresztül új horizontok nyíljanak meg a közösség tagjai számára.

Az iskoláskorú, 6-16 év közötti roma és nem roma gyerekek voltak minden településen az egyik legfontosabb célcsoportunk.  Figyelmet fordítottunk arra, hogy a gyerekeken kívül aktívan bevonjuk a társadalmi párbeszédből, helyi egyeztetésekből kimaradó, alulképzett, a települést ritkán elhagyni képes, de közösségi programmal megmozdítható felnőtteket is a megvalósításba.

A videóval és fotókkal folyamatosan dokumentált foglalkozások 2016 ősze és 2017 tavasza között valósultak meg. Egy-egy foglalkozássorozat 9-10 alkalomból állt, ami átlagosan havi kétszer 4-5 órás elfoglaltságot jelentett a résztvevők számára. Az egyes településeken zajló folyamatok része volt a helyi segítők kiválasztása és felkészítése is a foglalkozások közötti, és a támogatást követő időszakban végzendő közösségi munkára.

Művészeti foglalkozások témák szerint: fotó, film, dráma- és fórumszínház, mozgás, cirkusz, irodalom/kreatív írás/költészet/slam poetry, történetmesélés, landart, stencil, közösségi zenélés/karmester játék.

Megvalósítási helyszínek: Babócsa, Bakonya, Báta, Bolhás, Homrogd, Ináncs, Kazár, Karancslapujtő, Kővágószőlős, Kálmáncsa, Szuhogy.

A projekt eredményei

Rövidfilmek

Megvalósult álom

A Megvalósult álom című terápiás filmet a Gyerekszem Egyesület forgatta a baranyai Kővágószőlősön a helyi romákkal és nem romákkal közösen. Hogyan segít egy filmforgatás a szociálisan hátrányos helyzetű embereknek problémáik feldolgozásában? Nézzétek meg a filmet, és olvassátok el hozzá a háttérinterjút: https://www.facebook.com/notes/autonómia-alap%C3%ADtvány/arról-forgatunk-ami-őket-érdekli-és-nem-arról-ami-minket/1289823267727496

Közzétette: Autonómia Alapítvány – 2017. február 12.

Életünk sztorija

A bátai gyerekek kezükbe vették a kamerát és dokumentumfilmet forgattak a saját életükről. Eleinte nem tudták, mit akarnak mesélni, de a forgatás megtanította őket beszélni a környezetükről. Nézzétek meg az Életünk sztoriját, ezt a nagyszerű filmet, a forgatás kihívásairól pedig olvassátok el a foglalkozás vezetőivel készült interjúnkat!https://www.facebook.com/notes/autonómia-alap%C3%ADtvány/eleinte-nem-tudták-mit-akarnak-mesélni/1336348886408267/

Közzétette: Autonómia Alapítvány – 2017. április 19.

A Kalimpa nevű bábfigura, illetve a zene és a mozgás köré épülő interaktív foglalkozást Szuhogyon, Ináncson és Babócsán tartja roma és nem roma óvodásoknak és kisiskolásoknak a Mocorgó Gyerekprogramok az Autonómia Alapítvánnyal való együttműködésben. A 3-4 órás foglalkozások közös étkezéssel és beszélgetéssel kezdődnek, illetve zárulnak, a gyerekeket megmozgató, zenés-bábos játékok segítenek felismerni a közösségnek saját sokszínűségük előnyeit, a közösségben való együttműködés nagyszerűségét. A Mocorgó nyár óta dolgozik a három településen, márciusban zárják programjukat. Az egyik foglalkozáson készült ez a videó.

Közzétette: Autonómia Alapítvány – 2017. március 6.

Mizserfa Gypsy Rap feat. DJ Slow

Mizserfa Gypsy Rap feat. DJ Slow.Videóklip a "Rappelj és forgass!" foglalkozások során készült felvételekből, a mizserfai fiatalok szövegeire – DJ Slow zenéjével.Videózott és rappelt: Berki Klaudia, Berki Melánia, ifjabb Berki Zoltán, Botos Csaba, Botos Emília, Kiss Bianka, Langa Elizabet, Langa Gábor, Langa Norbert, Molnár József, Puporka Krisztián, Sziklai Dániel, Sziklai Martin, Virágh Nikolett.Foglalkozásvezetők: Árki Tibor – street art; Bíró Dénes – slam, rap; Pászik Krisztofer (Tudás6alom) – slam, rap; Terdik Roland – videó.Kapcsolattartó: Rácz Péter.A projektet az EGT Alap támogatta: "A helyi párbeszéd elősegítése roma lakta falvakban új típusú művészeti foglalkozások segítségével" HU07-0209-B2-2016Kazár-Mizserfa 2017, Autonómia Alapítvány.

Közzétette: Mizserfa Televízió – 2017. április 1.

Mizserfa-kalauz 2. rész. – Megálló, kocsma és a Bagolyvár

Mizserfa-kalauz 2. rész. A központi hely szerepét betöltő buszmegállótól a kocsmán át a Bagolyvárig mutattuk be a volt bányatelepet. Operatőrök: Berki Klaudia, Botos Emília, Langa Elizabet, Virágh Nikolett.Zene: Gipsy.cz és DJ Slow.

Közzétette: Mizserfa Televízió – 2017. március 17.

"Ezt éljük át minden nap"

A Mizserfa Televíziót a mizserfai szegregátumban élő gyerekek csinálják: egymást és a falu lakóit interjúzzák, filmeket találnak ki és készítenek, amelyekkel a saját életüket, kilátásaikat, vágyaikat formálják meg a videó eszközeivel. Ezt az egypercest a tizenéves Berki Melánia vette fel. A teljes videóanyag tavaszra készül el.A 11 településen folyó, különféle művészeti foglalkozásokkal a helyi párbeszédet elősegítő programról bővebben erre olvashattok: http://autonomia.hu/hu/programok/a-helyi-parbeszed-elosegitese-roma-lakta-falvakba-uj-tipusu-muveszeti-foglalkozasok-segitsegevel/

Közzétette: Autonómia Alapítvány – 2016. december 12.

Mizserfa TV: A Tudás6alom (feldolgozás)

Mizserfai gyerekek slammeltek Kazár játszóterén.Szájbőgő és rap: Berki Klaudia, Botos Emília, Botos Csaba, Langa Elizabet, Langa Gábor.Operatőrök: Berki Melánia, Molnár József, Bíró Dénes. Vágó: Terdik Roland.

Közzétette: Mizserfa Televízió – 2017. március 8.

Ne kapkodjatok az ollóval!

Egy-két-há'-négy, az egy az hangos. Alkoss azzal, amit találsz: újrahasznosítás és művészet, kollázskészítés és dobolás a Baranya megyei Bakonyán az Autonómia Alapítvány közel egy éves, a romák és nem romák párbészédét elősegítő, 11 településen folyó művészeti programsorozatának keretében. Ne kapkodjatok az ollóval!

Közzétette: Autonómia Alapítvány – 2017. március 26.

Zenék

A falu, ahol lakom (akusztikus verzió, Hallasd a hangod!, Homrogd)

A falu, ahol lakom(elektronikus verzió, Hallasd a hangod!, Homrogd)

Bakonya újrahasznosított hangjai – Recycled voices of Bakonya (Természetművészet, Bakonya)

Néhány foglalkozáson készült fotó

A projekt támogatói háttere

Az EGT Alapok és a Norvég Alapok révén Izland, Liechtenstein és Norvégia hozzájárul a társadalmi és gazdasági különbségek csökkentéséhez, valamint kedvezményezett országokkal való kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez Európában. A három ország az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás révén szorosan együttműködik az EU-val. A 2009-2014 közötti időszakra az EGT Alapok és a Norvég Alapok támogatási összege 1,79 milliárd euró. A norvég hozzájárulás a teljes összeg 97%-át teszi ki. A támogatásból a nem kormányzati szervezetek, kutatási és felsőoktatási intézmények, valamint a köz- és magánszektor részesülhet a 12 legutóbb csatlakozott EU tagállamban, valamint Görögországban, Portugáliában és Spanyolországban. Széleskörű együttműködés folyik a donor államok szerveivel. Fő támogatási területek a környezetvédelem és az éghajlatváltozás, kutatás és ösztöndíjak, civil társadalom, egészségügy és gyermekek, a nemek közötti esélyegyenlőség, az igazságosság és a kulturális örökség. Jelen projekt a Roma és nem-roma interkulturális párbeszéd elősegítése pályázati kiírás keretében került támogatásra.

A helyi párbeszéd elősegítése roma lakta falvakba új típusú művészeti foglalkozások segítségével projekt Izlandtól, Liechtensteintől és Norvégiától az EGT Alapok és a Norvég Alapok révén 120.705,75 EUR támogatásban részesül, a projekt teljes költségvetése 134.138,63 EUR.

TÁMOGATÓ

EEA+Grants+-+GIF

www.eeagrants.orgnorvegalap.hu