Kompetencia fejlesztésben tapasztalattal rendelkező képzőket keresünk – Autonómia

Kompetencia fejlesztésben tapasztalattal rendelkező képzőket keresünk

-

Az Autonómia Alapítvány kompetencia és készségfejlesztő illetve munkaorientációs képzők jelentkezését várja, akik munkájukkal szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy hátrányos helyzetű szakiskolai tanulók, szakiskolákból kiesett, illetve már végzett fiatalok sikeressé váljanak tanulmányaik terén, illetve minőségi kékgalléros pozíciókban tudjanak elhelyezkedni.

Olyan képzéseket nyújtó szakembereket, szolgáltatókat keresünk, akik az alábbi kompetenciák, készségek egy nagyobb halmazát illetve munkaorientációt közvetetten vagy közvetve fejlesztő foglalkozásokat tudnak nyújtani hátrányos helyzetű fiatalok számára:

 • csoportközi kommunikáció és együttműködés, csapatmunka;
 • önismeret, önbizalom, magabiztosság, önérvényesítés;
 • pontosság, időgazdálkodás, precizitás, gyorsaság, felelősségvállalás, megbízhatóság;
 • problémamegoldás, döntésképesség, szervezőkészség;
 • kitartás, szorgalom, kudarctűrés, stressztűrés, koncentráció, monotónia tűrés;
 • rugalmasság, alkalmazkodókészség, konfliktuskezelés;
 • munkaorientáció – eltérő szakmák, munkák és munkahelyek, valamint az ott meghatározó szempontok, működésmódok élményalapú megismerése.

Előnyt jelent, ha a fejlesztések az alábbi készségek fejlesztésére is kiterjednek:

 • alapkészségek (olvasás és írás készség, matematikai alapműveletek);
 • logikai készség;
 • memória fejlesztés.

A fejlesztő foglalkozások kiválasztása során fontos szempontok:

 • gyakorlatorientált, élményalapú képzés, amely a fenti fejlesztési célok mellett konkrét sikerélményhez tudja juttatni a résztvevőket;
 • a képzés vonzó modulokat tartalmaz, a rajtuk való részvétel akár jutalom is lehet a programban résztvevő fiatalok számára;
 • olyan élményalapú fejlesztés, amely a résztvevők motivációját, jövőképét erősíti;
 • projektszemlélet alkalmazása, melynek keretében a résztvevők egy teljes folyamat részesei lehetnek;
 • interaktív, nem-formális, résztvevői képzési módszerek;
 • konkrét kompetenciákat, alátámasztott módon fejlesztő módszerek alkalmazása;
 • képző tapasztalt és sikeres hátrányos helyzetű fiatalok fejlesztése terén;
 • képzőnek érdemi rálátása van a kék galléros munkakörökre, illetve a vállalati szektorra.

A fejlesztő foglalkozások kiválasztása során nem szempont a képzés, illetve a képzők akkreditációja.

A képzések időtartamát a fejlesztő módszertana határozza meg. A pontos időbeosztást (egy foglalkozás órakerete, heti, havi gyakoriság, tömbösítés) a konkrét szolgáltató, képzés típusa, módszertana, illetve a résztvevők ráérése határozza meg.

A szolgáltatók a projekt helyszínéül szolgáló településeken: Budapesten, Miskolcon és Hatvanban élő 15-29 éves résztvevők profilja, érdeklődése és fejlesztési igényei alapján kerülnek kiválasztásra.

Képzéstervek elküldésének határideje: 2019. június 6. 17h

A felhívás után található pályázati adatlapot az alábbi email címre a fenti határidőig kitöltve kell elküldeni: illes.marton@autonomia.hu. Ezen a címen további információ is kérhető.

A projekt célja roma illetve hasonlóan hátrányos helyzetű fiatalok benntartása illetve visszaintegrálása a szakképzésbe, szakmaszerzésük és elhelyezkedésük elősegítése. További cél a szakképző intézmények oktatóinak módszertani fejlesztése, valamint a környékbeli munkáltatók támogatása, hogy a hátrányos helyzetű munkavállalói kört bővíteni tudják.

Bővebben a projektről itt tud olvasni: http://autonomia.hu/hu/programok/kompetenciafejlesztes-es-munkaeropiaci-integracio-szakkepzo-intezmenyek-munkaadok-es-fiatalok-egyuttmukodeseben/

A projekt megvalósítási helyszínei: Miskolc, Budapest és Hatvan

A képzés a fenti települések közül egy, illetve több településen, egy, illetve több csoport fiatal számára is nyújtható.

Ezen felhívás nem minősül ajánlatkérésnek.

A felhívás a „Find Your Way to the World of Work” projekt keretében került kiírásra, mely projektet az EEA Norway Grants támogatja.

Pályázati adatlap képzők számára