Az Alapítvány 2009. évi Közhasznúsági jelentése – Autonómia

Az Alapítvány 2009. évi Közhasznúsági jelentése

-

Dokumentumok

Autonómia Alapítvány – egyszerűsített éves beszámoló – 2009

Autonómia Alapítvány – A 2009. évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Független Könyvvizsgálói Jelentés – 2009

 

Narratív jelentés

EQUAL-BRIDGE

A program támogatási időszaka 2008 végén befejeződött, 2009-ben egyrészt a záró szakmai és pénzügyi beszámolókat kellett elkészíteni, másrészt a fenntarthatóságot biztosító internetes áruházat átadni és működtetni. A BRIDGE program 2008-ban lezárult, eredményei a http://www.equal-bridge.hu/ honlapon olvashatók.
A webshop 2009 január 16-án indult. Egy év alatt 7 ezer látogatónk volt 38 országból, a látogatók a fele többször is visszatért az oldalra, 30 ezer oldalmegtekintéssel. Az egy év alatt összesen 130 megrendelés érkezett a neten keresztül, nagyságrendileg összesen 500 ezer Ft bevételt jelentve – elsősorban a kovácsoknak. Ez a bevétel sajnos nem elegendő az üzemek önfenntartó működéséhez, kiegészítő jelleggel nyújtanak munkalehetőséget néhány embernek. Ennél persze többről van szó, hiszen infrastruktúra jött létre, van hozzá rendelhető szaktudás, ember, van reklámfelület, ahol meg tudnak jelenni – de ez még az önálló működéshez nem elegendő. Az üzemeket működtető szervezetek időközben több pályázaton is indultak, ugyanis pályázati forrásokkal tűnik lehetségesnek a megkezdett tevékenységek további fejlesztése, működtetése.
A program teljes pénzügyi zárása 2009-ben még nem történt meg, elszámolási egyeztetés zajlik a pályázatot bonyolító szervezetekkel (MÁK, OFA).

EU forrásokkal a romák integrációjáért

Finanszírozó: OSI LGI program
Időtartam: 2009.01 – 2010.01
Összeg: 200 000 euró

A program célja:

Olyan, uniós és hazai forrásokra pályázni szándékozó, önkormányzatok, romaszervezetek, intézmények segítése, amelyek – humán, társadalmi, szociális, egészségügyi, közösségi, kulturális fejlesztéssel kapcsolatos – részben vagy egészében a romák integrációja célzó projektekben gondolkodnak.

Hozzájárulás az öt országban futó program sikeréhez:
Kísérlet arra, hogy lehet-e és hogyan lehet eljuttatni a Roma integrációt fontosnak tartó pályázati szereplőket EU-s forrásokig, úgy hogy az valóban részvételi lehetőséget biztosítson a romák számára a projektciklus minden pontján.

Modellek, módszertanok kipróbálása, muníció gyűjtése egy különböző szinteken érvényes stratégiai csomag kidolgozásához a nemzetközi program számára. Fejlesztett projektek, a fejlesztési folyamat követésén keresztül igazolni, a modellek működtethetőségét – projekt generálás, mint megtérülő szolgáltatás kipróbálása.

A tevékenységek és elért eredmények:

A jelentkezők számára az alapítvány pályázati projektek kidolgozásában járatos munkatársakat biztosított, akik keretet adtak a projektek fejlesztéséhez, segítették a jelentkezőket eljutni oda, hogy legyen egy alaposan végiggondolt, felépített és megvalósítható, téttel rendelkező projektjük:

• meglátogatatták az ötletgazdákat
• megismerkedtek az ötlettel
• szorgalmazták azok összehívását, akiket még érint az ötlet és bevonhatóak a projekt kidolgozásába
• segítettek a partnerségépítésben
• fejlesztési ütemtervet készítettek és találkozókat egyeztettek
• vezették a találkozókat, mederben tartták a vitákat, segítették a konszenzus létrejöttét
• dokumentáltak, emlékeztetőket készítettek.

Az alapítvány munkatársai, illetve a programba felvett öt roma ösztöndíjas, a személyes találkozókon túl telefonon és e-mailben tartották a kapcsolatot, biztosítottak konzultálási lehetőséget.

Összefoglalva: a módszer, amit ajánlottunk az a közösségi alapú fejlesztés. Mivel ez a módszer idő- és energia igényes, emiatt a lehetséges partnerek megnyerése igen nehézkes volt.
Ezzel együtt a legfőbb kihívást nem ez, hanem az EU-s pályázatokban gondolkodó, kellő kapacitással rendelkező, valódi roma integrációt célzó projektek gazdáinak a megtalálása jelentette.

Eltérés az eredeti tervünkhöz képest
A lehetséges projektgazdák beazonosítását eredetileg egy általános és alaposan meghirdetett felhívással képzeltük el. 1200 önkormányzatot és 400 cigány kisebbségi önkormányzatot kerestünk meg levelünkkel, melyben szolgáltatásainkat ajánlottuk. Ezen túl számos fórumon propagáltuk programunkat. Az általános meghirdetés tanulsága az volt, hogy nagyon kevés önkormányzat (a megkeresettek 1,5 %-a) érdeklődik a lehetőség iránt, többnyire azok a CKÖ-k jelentkeztek, akik számára az EU-s források elérhetetlen távolságban vannak.

Mindezek miatt az év közepén stratégiát kellett váltanunk, hogy a szerződésben vállalt eredményeket el tudjuk érni.

A lehetséges, fejlesztésre szoruló projektek beazonosítására a további módszereket alkalmaztuk:

• Együttműködés támogatási programok szakmai felelőseivel, részvétel a konstrukció tájékoztató fórumain (Biztos Kezdet Ház program)
• Együttműködés a 33 leghátrányosabb kistérség programirodával, a programba bejutott projektgazdák megkeresése
• Az adatbázisunkban lévő szervezetek megkeresése, számukra konkrét kiírások kiajánlása, csoportos képzések szervezése

A 2009-es év a számok tükrében
• összességében 205 helyi kerekasztal megbeszélésen vettünk részt, 57 fejlesztés indult meg, mely közül 17, különböző okok miatt kudarcos volt (a partner nem rendelkezett kellő kapacitással, a helyi projektgazda visszalépett, helyi konflikus keletkezett, nem volt megfelelő kiírás stb)
• 8 projekt támogatáshoz jutott
• 1,9 millió euró projekttámogatást generáltunk, ami a befektetett összeg/generált támogatás 1:6-os arányának felel meg, mely jóval magasabb, mint a tervezett 1:2-es arány
• összesen 5,5 millió euro értékben további 32 projekt benyújtásra került
• további 7 projekt fejlesztésébe kezdtünk bele
• 180 résztvevő számára tartottunk projekttervező képzéseket
• 5 roma gyakornokot vettünk fel, akik segítették munkánkat

IDA – Befektetés a jövőbe

Az OSI (Nyílt Társadalom Intézete) megbízta az Autonómia Alapítványt egy hároméves feltételes készpénz-juttatási program lebonyolításával. A program helyszínéül olyan településeket választottunk ki, ahol jelentős alacsony jövedelmű roma népesség él.

Az IDA-módszer tízéves múltra tekinthet vissza az Egyesült Államokban. Jelenleg már számos országban működik sikerrel, bizonyítékul szolgálva arra, hogy még a legszegényebb rétegek körében is lehetséges – több-kevesebb – rendszeres megtakarítás, amelyhez rendelt kiegészítő támogatás az úgynevezett matching fund, korábban el nem érhető vagyoni célok kitűzését is lehetővé teszi. Lényege a havi rendszerességű, kötött összegű megtakarítás, amelyet a program kiegészít saját forrásából, valamint olyan pénzügyi képzést is biztosít a részvevőknek, mely csökkenti gazdasági kiszolgáltatottságukat és növeli pénzügyi, jogi ismereteik szintjét.

A hároméves programot 2008 végén lezártuk, 2009-ben a végső értékelés készült el. A program szerves folytatásaként részben ugyanazokkal a partnerekkel lakhatási programot indítottunk. A 2009-ben az MFB megbízásából végzett Esélykassza akció kutatás is az Ida program tapasztalatait vitte tovább.

Lakhatás (IDA2)

A lakhatási program az Autonómia Alapítvány, a Habitat for Humanity és a Mikrohitel Zrt. együttműködésében valósul meg a Soros Economic Development Fund és a Levi Strauss Alapítvány támogatásával.

1. A program célja

– Legalább 100 alacsony jövedelmű, vagyonnal nem rendelkező család, illetve fiatal felnőtt lakhatási körülményein javítani. E cél érdekében a programban lehetőség nyílik az alacsony komfortfokozatú házak minőségének javítására, a házak felújítására, bővítésére, vagy lakásvásárlásra.
– A programban résztvevő családok és fiatal felnőttek pénzügyi ismereteinek javítása és a háztartások költségvetésének stabilizálását támogató készségek elsajátítása gyakorlat-orientált képzés és a rendszeres megtakarítások tapasztalatai révén.

2. A program célcsoportja

– Alacsony jövedelmű családok, amelyek számára nem hozzáférhetők a kereskedelmi bankok hiteltermékei, ingatag anyagi helyzetük és az alapvető pénzügyi ismeretek hiánya miatt pedig gyakran kárvallottjai a nyerészkedő hitelezőknek, uzsorásoknak;
– Gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúként kikerült fiatal felnőttek, akik az állam által biztosított otthonteremtési támogatás összegéből nem tudják megfelelően rendezni lakáshelyzetüket, és nem rendelkeznek pénzügyi ismeretekkel, háztartás-vezetési gyakorlattal és támogató családi háttérrel önálló életkezdésükhöz.

3. A program támogatói

A program a Levi Strauss Alapítvány és az Open Society Institute támogatásával valósul meg. A program teljes költségvetése 300.000 USD (megközelítőleg 57 millió forint). A program résztvevői által felhasználható hitel tőkéjét a Habitat for Humanity nemzetközi szervezete biztosítja, amelynek kerete 52 millió forint.

4. A program futamideje

A program futamideje megközelítőleg három év, kezdete: 2009. június. A programban való részvételre jelentkezéseket 2009. május és 2010. március közötti időszakban tudunk fogadni. A program befejezésének tervezett ideje: 2011. szeptember.

5. A program tevékenységek

A program megvalósítása minden érintett településen a megvalósító szervezetek és a helyi önkormányzat szoros együttműködésében történik.

A program a következő szakaszokból áll:
– előtakarékosság: a program résztvevőinek rendszeres havi megtakarítása
– képzés: a program résztvevőinek gyakorlat-orientált képzése a háztartások pénzügyi stabilitása, és a résztvevők alapvető pénzügyi ismereteinek bővítése céljából
– kiegészítő támogatás folyósítása: vissza nem térítendő támogatás a megtakarítási szakasz sikeres lezárását követően
– hitel folyósítása
– lakáscélú beruházások (lakás- és házfelújítás, bővítés, ill. vásárlás) megvalósítása
A program minden szakaszában folyamatos jelenléttel, tanácsadással, mentorálással segíti a résztvevőket minden helyszínen a program helyi tanácsadója.

A programban való részvétel egy konkrét „vagyoni cél” elérésére irányul. A megtakarítás, kiegészítő támogatás és hitelösszeg felhasználásával elérni kívánt vagyoni cél minden esetben a jelentkező és családtagjai lakáskörülményeinek javításához kapcsolódó beruházás lehet:
– Lakás- és házfelújítás,
– Lakás- és házbővítés,
– Lakás- és házvásárlás.

A program keretében a beruházások kivitelezése több forrásra támaszkodik:
A programban résztvevők saját megtakarítása;
A megtakarítást kiegészítő támogatás (összege megegyezik a megtakarítás összegével);
Hitel, aminek maximális kerete résztvevőnként a megtakarítás és támogatás összegének kétszerese (azaz egy megtakarított forint esetében a hitellehetőség négy forint);
Az együttműködő önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatás (opcionális);
Otthonteremtési támogatás (opcionális).

A források kiegészítik egymást, így – az önkormányzati támogatás és az otthonteremtési támogatás kivételével – mindegyik bevonása kötelező a kitűzött lakhatási cél eléréséhez.

6. A programtevékenységek ütemezése

A program megvalósítása 2009 júniusától indulhat el egy-egy helyszínen azt követően, hogy a megvalósító szervezetek és az érintett önkormányzat megkötötte az együttműködési megállapodást és megtörtént a helyi tanácsadók kiválasztása.

– Megtakarítási időszak (a megtakarítás kezdete és vége résztvevőnként változik): 2009. június – 2011. június között résztvevőnként minimum 6 hónap, maximum 18 hónap.
– Pénzügyi és háztartási költségvetési ismeretekre képzés megvalósítása (résztvevőnként összesen legalább 12 óra min. 4 alkalommal): 2009. július – 2010. december
– Helyi tanácsadók tanácsadói, családgondozói tevékenysége a megtakarítási időszakban és a kivitelezési munkák idején: 2009. június – 2011. szeptember
– Lakás- és házfelújítási munkák kivitelezése (a munkák kezdete és időtartama résztvevőnként változik a megtakarítás kezdeti időpontjának, időtartamának és a beruházás jellegének függvényében): 2010. január – 2011. szeptember
– Hitel visszafizetési periódus (a hitelfelvétel időpontja, és a hitel futamideje résztvevőnként változó, azonban nem lehet hosszabb 72 hónapnál): 2010. január – 2017. július

7. A megvalósító szervezetek

A programot az Autonómia Alapítvány és a Habitat for Humanity Magyarország valósítja meg. A program keretében biztosított hitel folyósítását és kezelését a Mikrohitel Zrt. végzi.

Habitat for Humanity

A Habitat for Humanity magyarországi szervezete részt vesz a program tervezésében és előkészítésében és az előtakarékossági időszak sikeres lezárását követően az ingatlan-felújítási munkák irányítójaként biztosítja a résztvevők által a programban tervezett beruházások megvalósulását (műszaki felmérés, műszaki tanácsadás, energiagazdálkodás hatékonyságának javításáról képzés biztosítása a résztvevőknek, a kivitelezés minőségellenőrzése). Továbbá a résztvevők számára elérhető hitelhez a kb. 52 millió forintnyi tőkét a Habitat for Humanity nemzetközi szervezete bocsátja a Mikrohitel Zrt. rendelkezésére.

A Habitat for Humanity magyarországi szervezete részéről a program megvalósításban részt vesznek:
Sümeghy György igazgató,
Bajor Tamás pénzügyi vezető,
Daniel van der Lek, főmérnök,
Szekér András programfelelős
A Habitat for Humanity magyarországi szervezetéről bővebb információ: www.habitat.hu
Telefonszám: (06-)1-354-1084; e-mail: habitat@habitat.hu

Mikrohitel Zrt.

A Mikrohitel Zrt. folyósítja a lakásfelújításhoz és vásárláshoz szükséges hitelt a program résztvevői számára és végzi az adósság kezelését.
Winkler Gábor vezérigazgató.
A Mikrohitel Zrt.-ről bővebb információ: http://mikrohitelrt.hu/
Telefonszám: (06-)1- 270-3478; e-mail:mikrohitelrt@mikrohitelrt.hu

Helyi tanácsadók

A programban érintett településeken helyi tanácsadók végzik a program nyilvánosságának biztosítását, a résztvevők toborzását, jelentkezők tájékoztatását, és előszűrését. A tanácsadók szerepet vállalnak a program résztvevőinek kiválasztásában és folyamatos jelenlétükkel személyes támogatást biztosítanak a résztvevő családoknak a megtakarítási időszakban. Nyomon követik a megtakarítás, a kiegészítő támogatás és a hitel összegének szerződés szerinti felhasználását. Támogatják az adósságkezelést végző Mikrohitel Zrt.-t a hiteltörlesztés követésében való személyes közreműködésükkel és a beruházásokat kivitelező Habitatot a munkálatok folyamatos nyomon követésével. A helyi tanácsadókat az Autonómia Alapítvány programfelelőse az érintett helyi önkormányzatokkal együtt választja ki és foglalkoztatja.

Önkormányzati szerepvállalás

A program sikeres megvalósításának alapvető feltétele az érintett település önkormányzatának együttműködése, és támogatása. Az alábbiakban ismertetett önkormányzati szerepvállalás szükséges, illetve lehetséges a programban a településről résztvevő családok számától és a település helyzetétől függően. A program kizárólag azokon a településeken indítható, amelyek helyi önkormányzata a programot megvalósító szervezetekkel kötendő együttműködési megállapodás keretében elköteleződik az alábbi vállalások teljesítése mellett:

Az önkormányzat a településen kihelyezett hitelösszeg 30%-áig kezességvállalással vesz részt a hitel biztosításában. Az önkormányzatnak a kockázatközösségben való részvétele a program megvalósíthatóságának alapvető feltétele. A hitel-garancia nyújtása a képviselőtestület határozata alapján történik, melyet közjegyzői okiratba foglalnak.
A kezességvállalás nyilatkozatba foglalásán túl az önkormányzat a településen kihelyezett hitelösszeg 3%-nak megfelelő mértékű óvadékot nyújt, amit az elkülönített bankszámlán fokozatosan tölt fel a hitelek kihelyezésének folyamatában.
Közreműködés a résztvevők kiválasztásában, a hitel-tanács döntésében.
Közreműködés a program helyi tanácsadójának (szociális munkás) foglalkoztatásában, munkabérükhöz/megbízási díjukhoz hozzájárulás biztosítása a program 28 hónapja alatt.
A felújított vagy épített házak állapotának fenntartása közös érdek. Ennek megvalósulását nemcsak a program munkatársai, hanem a helyi önkormányzat is ellenőrzi a program, és azt követően a hitel teljes futamideje (6 év) alatt.

Az önkormányzatok további lehetséges szerepvállalása a programban:
Lakáscélú önkormányzati támogatás (egyszeri, vissza nem térítendő támogatás) biztosítása a családok számára;
A programban résztvevő családok legalább egy felnőtt tagjának foglalkoztatása közmunka program keretében, ahol egyik szülő sem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, vagy egyéb foglalkoztatási, felnőttoktatási programba való bevonása a program ideje alatt.

8. A programban való részvétel célja, és a résztvevőkre vonatkozó feltételek

A program kedvezményezettjei azok az a) alacsony jövedelmű és kis vagyonnal rendelkező személyek lehetnek, akik b) egyértelmű ún. vagyoni céllal, c) rendszeresnek tekinthető jövedelemmel és d) megtakarítási hajlandósággal bírnak. A programban való résztvevővé váláshoz e feltételek mindegyikének egyszerre fenn kell állnia. Erről az Autonómia Alapítvány munkatársai személyesen gyűjtenek információt kérdőíves adatgyűjtéssel, személyes felkereséssel, és egyéb igazoló dokumentumok bekérésével.

Házfelújítás, házbővítés vagy komfortfokozat emelés céljából minden olyan család jelentkezhet a programban való részvételre, amely:
• az érintett településen rendelkezik állandó lakóhellyel;
• jelenlegi lakhatása nem vagy nem kielégítő módon megoldott;
• vállalja és teljesíti a program részét képező előtakarékossági programot;
• vállalja a hitel visszafizetést;
• nem szerepel a bankközi adatszolgáltatási rendszerben (azaz „feketelista“ vagy BAR-lista), mint rossz adós (e feltétel érvényesítése alól egyedi mérlegelést követően lehetséges kivétel);
• vállalja és részt vesz a program részét képező „pénzügyi“ képzésen és együttműködik a program lebonyolításában segítséget nyújtó helyi tanácsadókkal;
• konkrét és reális elképzeléssel és költségvetéssel rendelkezik a beruházásra vonatkozóan (amelynek elkészítéséhez minden résztvevő tanácsadói támogatást kap);
• a lakáscélú beruházáshoz szükséges összege nem haladja meg az egymillió- háromszázezer forintot.
Az ingatlan- felújítás során nem támogathatóak olyan kényelmi vagy esztétikai (díszítő) jellegű beruházások, amelyek nem közvetlenül a család lakhatási körülményein hivatottak javítani.

A felújítandó ingatlan a résztvevő, résztvevő család tulajdona. Abban az esetben, ha a felújítani kívánt ingatlan önkormányzati tulajdonban van, a felújítás akkor valósulhat meg, ha az önkormányzat megfelelő garanciák mellett az ingatlan hosszú távú bérbeadásáról (min. 5 év, vagy amennyiben az hosszabb, az igénybe vett hitel futamideje) és a felújítás bekerülési összegének a bérleti díjba beszámításáról, vagy a bérelt lakás tulajdonjogának átadásáról az érintett családdal megállapodik.

A felújított házak állapotának fenntartása közös érdek. A résztvevőknek vállalniuk kell az állagmegóvást, a területük (és az érintett utcarész) tisztán tartását, gondozását.

A programban történő részvétel szigorú vagyoni és jövedelmi helyzethez kötődő elbírálást követően dől el. Ennek oka, hogy a megvalósító szervezetek célja, hogy a kiegészítő támogatásra leginkább rászoruló családok részvételével valósuljon meg a program. Mivel a program erőforrásai erősen korlátozottak, és tekintve hogy minden egyes nem indokolt eset más, rászoruló részvétele elől venné el a lehetőséget, következetes és közös bizalmon alapuló adatszolgáltatást várunk el minden jelentkezőtől, és ezeknek az információknak a hitelességét az Autonómia Alapítvány munkatársai minden esetben ellenőrzik.

9. Előtakarékosságra vonatkozó feltételek

Megtakarítási szándék

A programban való részvétel erős elkötelezettséget követel meg a jelentkezőktől a rendszeres és pontosan teljesített megtakarítások tekintetében.
Azok a jelentkezők, akiknek jelentkezését a program vezetése elfogadta, együttműködési megállapodást (résztvevői szerződést) írnak alá, amely a következőket tartalmazza:
• az elérni kívánt vagyoni cél pontos megnevezése, annak bekerülési értékével (árával);
• a havi megtakarítás összege, ami 5.000 – 15.000 forint között lehet (a programban a min. megtakarítási összeg: 60.000 forint);
• a megtakarítási időszak időtartama (minimum 6, maximum 18 hónap);
• a vagyoni cél eléréséhez szükséges hitelösszeg;
• a kiegészítő támogatás és hitel folyósításának módja.

A kiegészítő támogatás (matching fund)

A megtakarítási célok elérése érdekében, a megtakarított összegnek megfelelő (100%-os) kiegészítő támogatást biztosít a program. A vissza nem térítendő támogatás hozzásegíti a résztvevőket a kitűzött vagyoni cél eléréséhez, azaz a résztvevő havi megtakarítását a programban nyújtott támogatás csupán kiegészíti, jóllehet a kiegészítés mértéke magas. A rendszeres havi megtakarítás olyannyira fontos eleme a programnak, hogy annak elmaradása vagy rendszeres késése jogosulatlanná teszi a résztvevőt a kiegészítő támogatás megszerzésére.
A kiegészítő támogatást a résztvevők csak az egyéni megtakarítási időszak végén, akkor kapják meg, ha a résztvevői együttműködési megállapodásban kitűzött megtakarítási ütemtervtől nem tértek el a megengedettnél nagyobb mértékben (az un. „vészhelyzeti eljárást a havi befizetések elmaradása esetén a résztvevői szerződés rögzíti), a vagyoni cél eléréséhez szükséges egyéni megtakarítás teljes egészében a bankszámlájukra került, eleget tettek a képzésen való részvétel kötelezettségének, és a résztvevői együttműködési megállapodásban kitűzött vagyoni cél megvalósítására fordítják.
A beruházáshoz szükséges hitel összegéről a résztvevőknek előre kell nyilatkozniuk, a pénzügyi tervezés teljessége érdekében, illetve, hogy a megvalósítók részéről a szükséges hiteltőke előre tervezhető legyen A hitel-felvétel azonban a megtakarítási program elindulásakor, a résztvevőkkel az együttműködési megállapodás aláírásakor nem dől el, mivel a hitelképesség bírálata megalapozottan csak a megtakarítási program végén végezhető el, és a tervezett beruházás költsége a program ideje alatt ésszerű mértékben módosulhat, ebből következően pedig változhat a beruházás megvalósításához szükséges hitel összege is. Ezért a program megvalósítói a résztvevőkkel kötendő együttműködési megállapodásban legalább kétféle, egy kisebb vagyoni célt (a megtakarításból és kiegészítő támogatásból megvalósítható), és egy nagyobb vagyoni célt és finanszírozási konstrukciót is rögzítenek.
A kiegészítő támogatás összege a program ideje alatt megtakarított összegtől függ.

Megtakarított összeg Kiegészítő támogatás
Minimum 60.000 forint 60.000 forint
Maximum 270.000 forint 270.000 forint

10. A hitel-felvétel feltételei

A résztvevők a megtakarítási időszak sikeres befejezését követően jogosult lehet a vagyoni cél eléréséhez (a beruházás megvalósításához) szükséges hitelösszeg felvételére. A Mikrohitel Zrt. által biztosított hitel forint alapú, fedezet nélküli kölcsön. A hitel nem jár automatikusan minden résztvevő számára. A hitelkihelyezés kockázata kizárólag akkor kezelhető a program megvalósítói és a Mikrohitel Zrt. számára, ha a megtakarítás sikeres befejezését követően meggyőződik a résztvevők hiteligénylésének megalapozottságáról. A döntéshez a program résztvevőitől igazoló dokumentumokat kérnek a program megvalósítói (min. utolsó kéthavi bankszámlakivonat). Ebben a max. 30 napos döntési folyamatban – hasonlóan a kereskedelmi hitelintézetek hitelbírálati eljárásaihoz – a Mikrohitel Zrt. munkatársaiból és a programot megvalósító szervezetek (Autonómia Alapítvány és a Habitat for Humanity Magyarország, és érintett Önkormányzat) képviselőiből álló hitel-tanács azt vizsgálja, hogy
– az igényelt hitelösszeg szükséges és elégséges a vagyoni cél eléréséhez (vagyis nem fordulhat elő, hogy a megtakarítás, kiegészítő támogatás és Mikrohitel Zrt.-től igényelt hitel mellett további kölcsönök felvételére van szüksége a résztvevőnek a beruházás megvalósításához, tehát többfelé is eladósodik egyidejűleg)
– a hiteligénylő számára a hitel visszafizetésének havi törlesztése vállalható terhet jelent (kizárja a hitel felvételét például, ha a program résztvevőjének jövedelmi helyzetében olyan negatív változás történt, aminek következtében a korábbi havi megtakarítás összegének nagyjából megfelelő hitel törlesztő részletét nem fogja tudni havonta fizetni)
– a hiteligénylőről feltételezhető, hogy jó adós lesz és visszafizeti az igényelt hitelt (kizáró ok lehet például, ha a program résztvevőjéről időközben kiderül, hogy BAR listán aktív adóssággal szerepel, vagy a program ideje alatt jelentős köztartozást halmozott fel).
A hitel-tanács dönt abban is, hogy a kedvezményezett milyen összegű hitel felvételére jogosult, milyen futamidővel. Amennyiben az önkormányzatnak megalapozott kétsége merül fel a programban résztvevő család fizetési képességével, vagy hajlandóságával kapcsolatosan, s ezt jelzi a felek mindegyikének, akkor a Mikrohitel a hitelkérelmet köteles elutasítani.

Főszabályként a havi törlesztő részlet nem haladhatja meg a kedvezményezett háztartásában egy főre eső (legális és nem bejelentett forrásból származó együttes) havi jövedelme 30%-át), és maximum 15%-kal lehet több a teljesített megtakarítás havi összegénél.
A hitel kifizetésére azt követően kerülhet sor, ha a kedvezményezett számára a kiegészítő támogatás teljes összegének kifizetése megtörtént.
Ingatlan-felújításra, vagy ingatlan vásárlásra maximum 720.000 forint hitel igényelhető. Az igényelhető hitel maximális összege résztvevőnként változik, mivel függ a beruházás bekerülési értékétől és a megtakarított összegtől. Főszabályként az igényelhető hitel a megtakarítás és a kiegészítő támogatás összegének kétszerese lehet. (A táblázat példaszámításaiban a kiemelt összegek mutatják a maximális hitelösszeget a havi megtakarítás összegétől függően.)

A Mikrohitel Zrt. forint alapú, fix kamatozású kölcsönt nyújt a hitelbírálaton megfelelt program résztvevőknek. A kamat módosításának jogát a Mikrohitel Zrt. fenntartja, azzal a feltétellel, hogy a kamat az infláció növekedésének mértékével emelkedhet, illetve, hogy a kamat változtatásáról előzetesen egyeztetnie kell a programot megvalósító szervezetekkel. A hitel futamideje 4 – 6 év (48-72 hónap) között lehet. Minél rövidebb a futamidő, annál kedvezőbb feltételekkel történik a visszafizetés: kevesebb a visszafizetendő kamat és a rövidebb futamidejű hitelt kevésbé találják kockázatosnak a program megvalósítói. A törlesztés havi egyenlő részletekben történik, úgy hogy a kedvezményezettek a Mikrohitel Zrt. számlájára utalják a saját számlájukról a havi törlesztő részletet, minden hónap 5. napjáig.

A program résztvevői a számukra legkedvezőbb megoldást, a ráfordításaik (megtakarítás és hiteltörlesztés) mértékéhez képest legnagyobb értékű beruházás megvalósítását úgy érhetik el, ha minél hosszabb időre vállalják a megtakarítást, és kisebb összegű hitelt vesznek fel rövidebb futamidőre.

Bár ez a program eltér a hagyományos banki hitelezéstől, ez is hitel, ugyanúgy vissza kell fizetni a Mikrohitel Zrt. által folyósított összeget, mint minden más esetben. Vissza nem fizetés esetében pedig ugyanazok a szabályok, eljárások érvényesek: Bírósági eljárás, BAR-lista, inkasszó stb.

A kedvezményezett hatvan napos késedelme esetén a Mikrohitel Zrt. jogosult az önkormányzati garancia lehívására és felmondhatja a kedvezményezettel kötött hitelszerződést. Abban az esetben, ha a hitel-visszafizetési aktivitás a kritikus szint alá csökkenne (a hitelfelvevőknek több mint 15%-a van 45 napnyi késedelemben a törlesztőrészlet fizetésével), a program működését a résztvevő szervezetek felfüggesztik, és addig nem hagyják jóvá a további hiteligényeket, amíg a késedelmes fizetések aránya nem javul.

Havi megtakatítás Hónapok száma Megtakarítás összesen Támogatás Hitel Összes felhasználható összeg Hitel futamidő (hónap) Havi hitel törlesztés ** Teljes visszafizetendő összeg Résztvevő összes ráfordítása

Havi megtakatítás Hónapok száma Megtakarítás összesen Támogatás Hitel Összes felhasználható összeg Hitel futamidő (hónap) Havi hitel törlesztés ** Teljes visszafizetendő összeg Résztvevő összes ráfordítása
5 000 12 60 000 60 000 240 000 360 000 72 5 749 413 928 473 928
5000 18 90 000 90 000 180 000 360 000 48 5 477 262 896 352 896
7 500 12 90 000 90 000 360 000 540 000 72 8 623 620 856 710 856
7 500 18 135 000 135 000 270 000 540 000 48 8 216 394 368 529 368
10 000 12 120 000 120 000 480 000 720 000 72 11 497 827 784 947 784
10 000 18 180 000 180 000 360 000 720 000 48 10 955 525 840 705 840
15 000 12 180 000 180 000 720 000 1 080 000 72 17 246 1 241 712 1 421 712
15 000 18 270 000 270 000 540 000 1 080 000 48 16 432 788 736 1 058 736

* Megtakarítás + támogatás + hitel.
**A havi törlesztés tartalmazza a hitellel kapcsolatos összes költséget és a kamatot, ami összesen 20%.
***Megtakarítás + hitel után visszafizetendő teljes összeg (a futamidő teljes hosszára számolva)

Vállalati szemléletformálás a romák munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében

A projekt célja:

Segítségnyújtás három nagyvállalat társadalmi felelősségvállalási akcióinak a munkavállalók bevonásával történő kidolgozására.

Érzékenyítés, az esélyegyenlőségi törvény fokozottabb érvényre juttatása a három cégnél, részben olyan civil szervezetek segítségével, amelyek a törvényben meghatározott védett célcsoportokat képviselik, velük foglalkoznak.

A projekt a pécsi Nevelők Háza Egyesülettel partnerségben került megvalósításra.

A program során a cégek mélyebben megismerkedhettek olyan civil szervezetek munkájával, amelyek leszakadó, a mai magyar társadalomba kellően nem integrálódott célcsoportokkal foglalkoznak, s ennek segítségével alakíthatták ki CSR stratégiájukat, tehettek lépéséket a saját munkaszervezetükben esetlegesen látensen meglévő, esélyegyenlőséget sértő helyzetek felszámolására.

Tevékenységek és elért eredmények

A különböző részlegeken és különböző beosztásban dolgozó munkavállalókból támogatói csoport összeállítása az egyes cégeknél

Eredmények:
Felsővezetői jóváhagyás mellett mindhárom cégnél (Pécsi Vízmű Zrt, Pécs Holding, BAT) 2009 januárjában összeállt egy-egy támogatói csapat, melyek az egyes szervezetek különféle szintjeit képviselték, és segítették a projekt lépéseit. A támogatói csoporttal havi rendszerességgel találkoztunk és egyeztettük a projekt lépéseit.

Kérdőíves adatfelvétel a teljes dolgozói állományon munkaidőben
Eredmények:
A kérdőíveket 2009 januárjában elkészítettük, szerkesztettük, sokszorosítottuk, majd a cégekkel egyeztetve kommunikációs leveleket készítettünk, majd február hónapban urnákat helyeztünk el az egyes vállalati egységekben, majd az összegyűjtést is megszerveztük.
A kitöltés önkéntes volt, a BAT 520 munkavállalójából 260, a Vízmű 260 munkavállalójából 167, a Holding 180 munkavállalójából 54 dolgozó adott válaszokat. A kérdőíveket feldolgoztuk, az eredményeket elemeztük és ezek figyelembevételével készültünk a fókuszcsoportos találkozókra.

Két-két fókuszcsoport a munkavállalók képviselőivel
Eredmények:
Mindhárom cégnél két fókuszcsoportot szerveztünk 10-15 fő részvételével, melyeken a kérdőív kapcsán felszínre került kérdések mélyére próbáltunk menni. A fókuszcsoport résztvevőivel közösen határoztuk meg a vállalat jövőbeni CSR irányát. Ugyancsak a fókuszcsoporton résztvevők feladata volt a vállalatnál felmerült esélyegyenlőségi problémák azonosítása is.

Felsővezetői tájékoztató
Eredmények:
2009 tavaszán a kérdőívek eredményeinek illetve a fókuszcsoportokon elhangozottak figyelembe vételével mindhárom cégnél tájékoztattuk a felsővezetőket az addig elvégzett munkáról, és kértük jóváhagyásukat a dolgozók által meghatározott CSR irányokkal kapcsolatban.

Az esélyegyenlőségi törvényben meghatározott célcsoportokkal foglalkozó civil szervezetek, illetve az esélyegyenlőség területén példaértékű intézkedéséket már alkalmazó for-profit szervezetek meglátogatása terepen.
Eredmények:
A kérdőívek alapján favorizált területeken működő civil szervezetekhez összesen 7 alkalommal szervezetünk tanulmányutakat. A BAT számára, kérésüknek megfelelően a tervezett két út helyett három alkalmat szervezetük. A két pécsi cég Pécsett és közvetlen közelében kívánt látogatásokat megejteni, míg a BAT – lévén országos érdekeltségű cég – távolabbi helyszínek iránt is nyitott volt.
A Pécs környéki látogatásokat a Nevelők Háza, míg a BAT számára szervezett utakat az Autonómia szervezte.

Az utakat az egyes cégek belső hírlevelein, faliújságjain, és intranetjén hirdettük. A férőhelyeket jelentkezési sorrendben osztottuk ki.

A látogatásokat tapasztalatait, élményeit támogató csapatos találkozókon beszéltünk meg.

Kreatív workshop a társadalmi felelősségvállalási akciók kidolgozására, valamint az esélyegyenlőségi akciótervek meghatározására
Eredmények:
Mindhárom cégnél, a támogatói csapatok bevonásával szerveztük meg a kreatív workshopokat. A pécsi cégek esetében a székhelyeiken, míg BAT esetében alapítványunk irodájában tartottuk meg a találkozókat.

A workshopokon 3-4 fős csapatok egy-három ötletet dolgoztak ki vázlatosan, majd ezeket megosztották és megvitatták egymással. Az egésznapos találkozók során a kezdetben összegyűlt tucatnyi ötlet közül számosat elvetettünk, s csak azok maradtak meg, melyeket a többség kivitelezhetőnek és életszerűnek tartott.

A legaktívabb ezeken a találkozókon a Holding, illetve a BAT támogatói csapata bizonyult, a Vízműben már ebben az időben érezhető volt a feszültség és a bizonytalanság.

Esélyegyenlőségi stratégia és társadalmi felelősségvállalás stratégia megírása
Eredmények:
A Vízmű kommunikációs osztályával történt egyeztetés után kölcsönösen úgy ítéltük meg, hogy a cég körüli bizonytalan helyzetben nincs lehetőség folytatni a megkezdett munkát, így csak a Holding és a BAT anyagainak elkészítéséhez fogtunk hozzá. Az anyagokat e-mailen egyeztettük, majd találkozók keretében véglegesítettük.

A projekt része volt alapítványunk szervezetének fejlesztése is, ennek keretében következőkre került sor:

• Csapatépítés. 2*3 napos szervezetfejlesztő képzés
Két alkalommal vonultunk el szervezetfejlesztésre 2009. január elején és november végén, melynek eredményeként 2010-ben megpróbáljuk új alapokra helyezni a programok és munkatársak közötti együttműködést.

• 2009 februárjától öt gyakornokot vettünk fel.
Minden programfelelős mellé egy-egy ösztöndíjjal foglalkoztatott gyakornokot rendeltünk, aki amennyire tudja segíti a programfelelős munkáját, a programfelelős átadja azokat a készségeket, fogásokat, amellyel a gyakornokok le tudják venni a munkateher egy részét a programfelelősök válláról.

• Gazdasági vezető alkalmazása próbaidőre félállásban
Az egyes programok és készülő projektek költségterveinek összehangolására próbaidőre egy pályakezdő, félállású gazdasági vezetőt alkalmaztunk.

• Szupervizor alkalmazása a gazdasági vezető mellé
Saját erőből évek óta próbálunk egy könnyen kezelhető, projekttervezéskor és elszámolások alkalmával is megbízhatóan működő pénzügyi rendszert felállítani, mely képes a programfelelősök és az igazgató számára könnyen átlátható megoldást adni a projektfinanszírozás és működés költségeinek összehangolása. Egy ilyen területen tapasztalatot szerzett szakértőt kértünk fel a gazdasági vezető mellé.

• Irodai támogatás megerősítése
Karrierépítési céllal önkéntességet vállalókat szerveztünk, első sorban a nálunk egyetemi vagy főiskolai gyakorlatot töltő, „továbbszolgáló“ hallgatók köréből. Három ilyen nálunk gyakorlatozó hallgató vállalt önkéntes munkát alapítványunknál.

• Weblapfejlesztés
Tartalomelemzést végeztünk, majd több csoportos ülés alkalmával tartalomfejlesztési koncepciót dolgoztunk ki. Ezt követően a weblappal kapcsolatos munkálatokra több cégtől kértünk árajánlatokat, és új weblapot indítottunk.

Norvég Civil Támogatási Alap
Partnerek: Ökotárs Alapítvány, DemNet Alapítvány, Kárpátok Magyarország Alapítvány

A program célja: Az EEA és a Norway Grant civileknek szánt keretének szétosztása Magyarországon, valamint a támogatott projektek kísérése, segítése.

A programon belül az Autonómia a Társadalmi kohézió, gyermek- és egészségvédelem témakör pályázataiért felelős.

Tevékenységek és elért eredmények:

A 2008-ban támogatást nyert projektek segítése
2008-ban 19 projektet támogattunk, többségükkel 2008 utolsó negyedében kötöttünk szerződést. A projektek végrehajtását segítendő útmutatót készítettünk, tájékoztató fórumokat szerveztünk a futó projektek számára az év első felében. A fórumok népszerűek voltak, sok pozitív, az alap működését dicsérő visszajelzést kaptunk a támogatottaktól.

Meglátogattuk a rövidebb és a nagy összegű támogatást nyert pályázókat. A látogatások tapasztalati alapján két esetben kellett felszólítanunk támogatottat, mivel nem voltunk megelégedve a szerződésben foglaltak teljesítésével.

Ellenőriztük a negyedévente beérkezett tartalmi és pénzügyi beszámolókat és visszajelzéseket küldtünk ezekről a támogatottak felé.

Nyolc esetben került sor szerződésmódosításra és a tizenkilenc támogatott projektből hat projektet zártunk le 2009 végéig.

A Norvég Civil Támogatási Alap második és harmadik körének megszervezése

A támogatási program második körét 2009 februárjában hirdettük meg. Az előző fordulóhoz hasonlóan, az internetes meghirdetés mellett regionális fórumokon propagáltunk az alapot, a beérkezett pályázatokkal kapcsolatban felmerült értékelői kérdésekre helyszíni látogatások során próbáltunk választ kapni, ezzel is segítendő a döntéshozatalt.

Ismét a hozzánk tartozó terültre érkezett be a legtöbb pályázat (közel 300), melyből végül 20 projekt kapott támogatást. A támogatottakkal a nyár folyamán kötöttük meg a szerződéseket.

Mivel program számára rendelkezésre álló keretet – megfelelő minőségű pályázatok híján – egyik területen sem sikerült elkölteni, illetve további összegeket is kaptunk az adományozótól, nem sokkal a második körös szerződések megkötése után újabb pályázati felhívást jelentettünk meg.

A rendelkezésre álló, elosztható összes forrás közel egy millió euró volt (ennek negyede jutott a mi területünkre), és csak kisprojekt kategóriában (minimum 2 000, maximum 20 000 euró) lehetett pályázni, legfeljebb 10 hónap időtartamú projektekre. Az előző évhez képest a legfontosabb újdonság, hogy a pályázat kétfordulós lett, melyet mi javasoltunk a programot megvalósító konzorciumnak.

Az első fordulóban a pályázóknak csak egy rövid projektötletet kellett benyújtaniuk a www.norvegcivilalap.hu egyszerűsített on-line űrlapján, majd projektötletekből a négy témakör értékelői választották ki azokat a pályázatokat, amelyeket részletes kidolgozásra érdemesnek tartottak.

Az alapítványunkhoz tartozó Szociális kohézió témakörre közel háromszáz pályázati ötlet érkezett, melyből 49 pályázat jutott be a második fordulóba.

A projektek részletes kidolgozását 2009 novembere folyamán egynapos projekttervező és –fejlesztő képzéseket tartottunk minden régióban, melyen többnyire minden másodikkörös pályázó részt vett.

A december végi határidőre mind a 49 meghívott szervezet benyújtotta végleges pályázatát.

A program monitorozása
A program magyarországi végrehajtását az adományozó által megbízott külsős értékelők vizsgálták, és készítettek a munkánkat pozitívan értékelő beszámolót.

PAKIV: One Europe! Transnational network of citizen’s actions promoting intercultural understanding and mutual respect

A projekt a PAKIV program része, amelynek részben az Autonómia ad helyet. A PAKIV egy roma fiataloknak szervezett 2001-2003 közötti intenzív vezetői és közösségfejlesztői képzést követően nemzetközi fórumot biztosít nemzetközi akciók közös lebonyolításának. Információk a program részleteiről a www.pakivnet.org honlapon találhatók.

Partnerek
Nemzetközi: Crossing Borders-Dánia, RAA-Berlin – Németország, Pakiv European Network – Bulgária
Magyarországi partnerek: DCKSZ – Barcs, Khetanipe- Pécs, Romaversitas- Budapest, Romano Teatro- Miskolc, Add a kezed- Tiszavasvári

Támogatók: Európai Bizottság és az Open Society Institute.

Költségvetés: összesen 294 415 euró, ebből 253 532 euró a EC támogatás. Mindebből az AA része 89 497 euró.
Cél: Nemzetközi kampány a kultúrák közötti megértés és a sokféleség tiszteletének erősítése érdekében
Mind a négy országban helyi partner szervezeteket vontunk be, akik a konkrét kampányokat/kisprojekteket valósítják meg, különböző témák mentén. Bulgáriában 14, Magyarországon 5, Dániában 5 és Németországban 4 helyi szervezet dolgozik a projektben. A helyi projektek nagyon sokfélék, de mindegyikük valamilyen módon az előítéletek és a sztereotípiák ellen küzd. Magyarországon, Bulgáriában és Németországban a romákkal kapcsolatos hozzáállás, Dániában általában a kissebségekkel szembeni attitűd pozitív változása a cél.
A kisprojektet tervezését kutatás előzte meg, melynek az volt a célja, hogy lássuk, az eddigiekben milyen hasonló célú/témájú kampányok valósultak már meg és azokból milyen eredmények születtek, milyen utakat érdemes követni.
A helyi partnereknek országonként szerveztünk felkészítő műhelyt 2009 tavaszán, majd 2009 szeptemberében minden partnerszervezet találkozott egymással Bulgáriában, hogy megosszák a kis kampányokkal kapcsolatos ötleteiket, és képezzék magukat az új média technikák használata terén.
A kisprojektek 2009 szeptember – 2010 május között valósulnak meg. A projekt 2010 májusában budapesti zárókonferenciával fejeződik majd be. A konferencia célja a helyi kampányok módszereire reflektálni és értékelni azokat, megosztani egymással a jó gyakorlatokat és javaslatokat fogalmazni az interkulturális megértés terén. A nemzetközi kampány közös szlogenje: Different People. One Europe! (Mindenki Más. Európa Egy) logója:

A projekt blogja: http://oneurope.wordpress.com/

RÁDIÓ C

A Rádió C-t, az első magyar roma közösségi rádiót működtető nonprofit kft, amely egyharmad részének alapítványunk a tulajdonosa, többféle támogatást kapott tőlünk 2009-ban. A személyi jövedelemadó 1%-át gyűjtöttük a részükre, áthidaló kölcsönt nyújtottunk likviditási problémáinak kezelésére, illetve finanszíroztuk a rádió jogi nehézségeinek megoldását. www.radioc.hu

VAJDASÁGI ROMA SZERVEZETFEJLESZTÉS

A külügyminisztérium támogatásával lezajlott program a 2008 december 13-i újvidéki zárókonferenciával véget ért, az elszámolás után mintegy 3,5 millió forint érkezett utófinanszírozásként 2009-ben.

ESÉLYKASSZA

Az MFB 2008 decemberében egy kutatási projekt támogatását kezdte meg, amelynek célja egy Magyarországon eddig ismeretlen pénzügyi képzési módszer kidolgozása és tesztelése 10 településen és ezek kontroll településein a Mikrohitel Zrt-vel és a NOBA közösségi kölcsönzési kezdeményezéssel közösen. Az alapítvány feladatai a következők:

• előzetes felmérés;
• a program eljárásrendjének és dokumentációjának kidolgozása;
• csoportok szervezése 10 kiválasztott hátrányos helyzetű helyszínen, nehéz anyagi körülmények közt élő háztartásokból;
• pénzügyi képzés tananyagfejlesztése;
• pénzügyi képzés és mentorálás;
• megtakarítások gyűjtése a csoporttagok által;
• kisösszegű, kölcsönös kezességvállaláson alapuló hitelek nyújtása (csoportos hitelezés);
• programkövető értékelés;
• értékelő- és megvalósítható tanulmányok készítése a program országos adaptációja céljából.
A kutatási program 2008 decemberében indult, befejeződött 2009 végén.

Támogatás felhasználási kutatás az MTA Gyerekesély Programiroda számára

Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében működő Gyerekesély Programiroda egy TÁMOP támogatást nyert el, amelynek része esettanulmányok készítése olyan kistelepülésekről, ahol a gyerekszegénységi mutatók rosszak, de viszonylag magas az utóbbi években oda került fejlesztési források aránya. Az adatbázis 2008-ban elkészült, a településeket (kistérségeket) is kiválasztottuk, háttérkutatást végeztünk. Az esettanulmányok 2008-ban és 2009-ben készültek, a zárótanulmány megjelenése 2010-ben várható.

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának (AJKP) értékelése
Az Autonómia Alapítványt az Oktatási és Kulturális Minisztérium bízta meg ezzel a kutatással. A 2008/2009. tanévben 11 településen működött kollégiumi tagintézmény és 12 településen indítottak középiskolára felkészítő előkészítő évet. 10 középfokú intézményben történt kérdőíves adatfelvétel (diák és intézményi) és strukturált mélyinterjúkat készítettünk 10 programfelelőssel, 2 előkészítő évfolyamon tanító pedagógussal, 9 diákkal és 5 mentorral, Emellett több kollégiumi vezetővel és csoportvezetővel is készítettünk rövid interjúkat, és résztvevő megfigyelést végeztünk a kollégiumokban. Az adatfelvételkor teljes mintával próbáltunk meg dolgozni, a kérdőívet az AJKP-ban résztvevő diákok közel 90% felvettük. A kutatás során arra derül fény, hogy az ország egyik legnagyobb összegű támogatásával rendelkező programjában résztvevő intézmények egyáltalán nem tudták teljesíteni a tőlük elvárt, a tanulókra vonatkozó lemorzsolódási, továbbtanulási mutatókat.
2010-re megpályázott programjaink

A TÁMOP 5.1.3. – Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért c. kiírás első komponensére pályáztunk a Közösségfejlesztők Egyesületével, a VÁTI-val és a 3Sz-szel (Szociális Szakmai Szövetség) közösen.

Ha megnyerjük, ez a pályázati keret lehetőséget teremt arra, hogy eddigi, a hátrányos helyzetű térségek falvaiban szerezett fejlesztési tapasztalatainkat továbbadjuk. A teljes megpályázott összeg mintegy 300 millió forint, kb. ennek fele a miénk, mint főpályázóé, a program három évig tart.

EU forrásokkal a romák integrációjáért – a program második évét is megpályáztuk, és reméljük lehetőséget kapunk arra is, hogy az általunk fejlesztett nyertes projektet mentorálással segítsük a továbbiakban.

Kuratórium, felügyelő bizottság, munkatársak

Kuratórium, FB, munkatársak

KURÁTOROK 2009-ben:

Boros István (elnök)
Buzetzky Tünde
Csongor Anna (igazgató)
Dudás György
Szalai Júlia
Szuhay Péter

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG:

Belia Anna
Foltányi Zsuzsa (elnök)
Wágner Jenő János

MUNKATÁRSAK 2009-ben:

Munkatársak:

Csongor Anna, igazgató
Lakatos Terézia, takarító
Nagy Mária, pénzügyi vezető
Nun András, programfelelős (Norvég Civil Alap, Eu forrásokkal a romákért)
Rózsa Balázs, irodavezető
Jennifer Tanaka, program igazgató (PAKIV)

Program munkatársak:

Aranyosi Györgyné (Esélykassza)
Balog Imre (Esélykassza)
Csonka József (Esélykassza)
Fekete Sándorné Horváth Angéla (Esélykassza)
Ignáczné Kerényi Ilona (Esélykassza)
Jákovics Vilmos (Esélykassza; Lakhatás)
Marosné Oláh Éva (Esélykassza)
Boros Zsolt (Esélykassza)
Nagy Erika (Lakhatás)

Állandó szakértők:

Béres Tibor
Lukács György
Kóródi Miklós
Kelemen Ágnes
Végh Zoltán Ákos
Szendrey Orsolya
Vankó Annamária
Rézműves Szilvia

Ösztöndíjasok:

Ádám Szilvia
Dés Fanni Nóra
Dinók Henriett
Greskovics Borbála
Gulyás Erzsébet
Hegedűs Norbert
Komáromi Mária
Ligeti Anna Sára
Mikes Hanna Katalin
Nagy Gábor
Nagy Zsolt
Orsós Julianna
Somlai Helga
Suha Nikolett
Tóth Fruzsina Rozina