Az Alapítvány 2007. évi Közhasznúsági jelentése – Autonómia

Az Alapítvány 2007. évi Közhasznúsági jelentése

-

Dokumentumok:

 

Autonómia Alapítvány – Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló – 2007

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló_2007

 

Narratív jelentés:

 EQUAL program ’A Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztési Programja – BRIDGE’ Fejlesztési Társulás vezetőjeként

Az Autonómia Alapítvány fő tevékenysége 2007-ban ’A Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztési Programja’ volt. A program megvalósításának érdekében 2004-ben a következő szervezetek hozták létre a BRIDGE Fejlesztési Társulást: az Autonómia Alapítvány, a Lungo Drom Mérai Tagszervezete, a Lungo Drom Szalaszendi Tagszervezete, a Bódvavölgyi Cigányok és Hátrányos Helyzetűek Érdekvédelmi Szervezete és az Andrássy Gyula Műszaki Szakközépiskola.

A projekt közvetlen céljai:

Szakmásító illetve betanító képzést nyújtani mintegy 60 főnek kályhakészítő, faipari gépkezelő, kőműves, ács és kovács szakmában. A fenti képzéseket sikerrel elvégzett résztvevők vagy a projekt keretében kialakítandó brigádokban dolgoznak, vagy mikrohitel segítségével önfoglalkoztatóvá, vállalkozóvá válnak. A foglalkoztatott résztvevők (20 hónapon keresztül) feladata lesz a települések rászoruló lakosságának leromlott állagú házait felújítani, energia-hatékony szigeteléssel, fűtőeszközzel ellátni.

A projekt keretében létre kívánunk hozni egy faüzemet, ahol nyílászárók készítése és javítása zajlik, létrehozni egy kovácsműhelyt, ami a foglalkoztatáson túl képzési központként és turista-látványosságként is működik. Ugyancsak cél egy gyógy- és fűszernövény szárító kialakítása, ehhez kapcsolódva a gyógynövény-gyűjtést és részleges feldolgozás formalizálása és racionalizálása.

A projekt közvetett céljai:

Munkanélküli helyi roma lakosok szakmához, munkához és jövedelemhez jutnak, ezáltal családjuk életkörülményei javulnak,
A hátrányos helyzetű, munkajövedelemmel nem rendelkező családok leromlott állagú épületei felújításra és korszerűsítésre kerülnek, energia-hatékony fűtési rendszerek és hőszigetelt nyílászárók kerülnek beépítésre, ezáltal a családok fűtési költségei jelentősen csökkennek, lakás- és életkörülményeik javulnak.
A helyi roma szervezetek munkaerőpiaci kompetenciája jelentősen növekszik, stabil és aktív résztvevőivé tudnak válni a helyi szociális gazdaságnak, munkaerőpiacnak.

A projekt innovatív elemei:

A szakmával nem rendelkező munkanélküli roma lakosság úgy tud szakvégzettséghez, majd munkához jutni, hogy mind a képzés gyakorlati részeként, mind a foglalkoztatás eredményeként lakáskörülményei jelentősen javulnak, a családok fűtési költségei a projekt eredményeként jelentősen csökkennek. Ezzel – reményeink szerint – esély nyílik arra, hogy a résztvevők kikerüljenek a „jövedelemnélküliség – elhanyagolt házak – magas fenntartási költségek – eladósodás” csapdájából.
A program egészének szerkezetét is innovatívnak gondoljuk, amennyiben a résztvevők számára több szinten biztosít be és kilépési lehetőségeket. Ezáltal egyaránt lehetőség van a szociális gazdaságba való elhelyezkedésre, az elsődleges munkaerőpiacra való jutásra foglalkoztatottként valamint a mikrohitelek segítségével vállalkozóvá válásra.

Megvalósult eredmények

Kovácsműhely Perkupán

A kovács tanfolyam 2006. május 1-én kezdődött meg tíz résztvevővel. A hallgatókat a képzés ideje alatt az Autonómia Alapítvány alkalmazta. A tíz hónapos tanfolyam ideje alatt a hallgatók elméleti és gyakorlati oktatása Perkupán és Miskolcon zajlott, de a gyakorlati képzés keretében a hallgatók a BRIDGE projekt keretében kialakításra kerülő kovácsműhely építési munkálataiban is részt vettek. A tanfolyam záróvizsgájára 2007. februárban került sor, ahol mind a tíz hallgató sikeres vizsgát tett.
A kovácsműhelynek helyt adó épület felújítási-bővítési munkáit az eredeti tervek szerint 2005. őszén terveztük elkezdeni. A projekt szerződéskötési procedúrájának elhúzódása miatt azonban a munkálatok csak 2006. áprilisában indultak el.

Az épület felújítását, bővítését és átalakítását a képzéseken résztvevő hallgatók végezték a gyakorlati képzésük során. A kialakított műhelyben a próbaüzem 2007. tavaszán kezdődött meg, a használatbavételi engedélyt 2007. októberében kaptuk meg.

A tanfolyamon OKJ-s kovács végzettséget szerzett résztvevők közül 2007 március és november között az Autonómia Alapítvány hat főt foglalkoztatott tovább. Ebben az időszakban egyrészt a házfelújításokhoz szükséges vasipari munkákat végezték, másrészt pedig a program lezárulta után tervezett piaci termelés mintadarabjait készítették el a résztvevők.

Faipari műhely kialakítása Mérán – építési munkálatok, eszközbeszerzés
A faipari műhelynek helyt adó épület felújítási-bővítési munkáit az eredeti tervek szerint 2005. őszén terveztük elkezdeni. A projekt szerződéskötési procedúrájának elhúzódása miatt azonban az építési munkák csak 2006. áprilisában indultak el.

Az épület felújítását, bővítését és átalakítását az eredeti terveknek megfelelően a képzéseken résztvevő hallgatók végezték a gyakorlati képzésük során. A faipari műhely átadása 2007. tavaszán megtörtént, a használatbavételi engedélyt 2007. júliusban kaptuk meg.

A tanfolyamokon OKJ-s végzettséget szerzett résztvevők közül a Lungo Drom Mérai Tagszervezete hét fő faipari gépkezelőt, a Lungo Drom Szalaszendi Tagszerevzete pedig nyolc fő cserépkályha és kandallóépítőt foglalkoztatott tovább. A foglalkoztatási időszakban egyrészt a házfelújításokhoz szükséges munkákat végezték, másrészt pedig a program lezárulta után tervezett piaci termelés mintadarabjait készítették el a résztvevők.

Épület-felújítási, állagmegőrzési program

A tanfolyamokat követően az ács képzésen végzettek közül kilenc főt a Bódva-völgyi Cigányok és Hátrányos Helyzetűek Érdekvédelmi Szervezete, a kőműves tanfolyamokon végzettek közül hat főt pedig a Lungo Drom Szalaszendi Tagszervezete foglalkoztatott tovább. A foglalkoztatási időszakban mindkét brigád a Cserehát településein, hátrányos helyzetű családok házainak felújításán dolgozott.

2007. tavaszán megkezdődött a végrehajtási szakasz egyik legjelentősebb programelemének utolsó fázisa. Az épület felújítás és állagmegőrzési munkálatok előtt a Fejlesztési Partnerség tagjai elkészítették a programelem adminisztrációjához szükséges részletes dokumentációt. A házfelújításban résztvevő partnerek képviselői 2007. áprilisában egy tréning keretében modellezték a különböző építőipari szakmunkások együttműködésén alapuló munkafolyamatokat. A tényleges munkálatok még ebben a hónapban megkezdődtek, és 2007. november végéig összesen 90 ház felújítása, renoválás történik meg.

2008 első negyedévében a projekt szakmai értékelése történik meg, kutatások, hatástanulmányok, fókuszcsoportos vizsgálatok tapasztalatai alapján.

A program teljes költségvetése 338 millió forint, ebből az Autonómia Alapítványra eső rész mintegy 145 millió forint. A projekt szakmai és pénzügyi zárása 2008 nyarán várható.

Gazdaságfejlesztési program a Mikrohitel Rt-vel közösen

A programot értékelő Piotr Korynski és dr. Soltész Anikó szakértők véleménye szerint a magyarországi mikrohitel helyzet leginkább úgy jellemezhető, mint ahol nincs mikro- és kisvállalkozási piac, és ennek a helyzetnek a megváltoztatására tényleges erőfeszítések nem tapasztalhatók. Ebből a szempontból a Mikrohitel Rt.-nek az Autonómia Alapítvány sokéves kölcsön programjára építő együttműködése mindenképpen hasznos kezdeményezésnek tekinthető, különösen, ha az olyan alacsonyjövedelmű kliensekre gondolunk, mint a romák.

A UNDP és az AGFUND támogatásával 2005 és 2007 között futó program az OSI által induló tőkével ellátott Mikrohitel RT elsősorban roma csoportoknak nyújtott csoporthitelezési tevékenységét támogatja. A megoldandó probléma lényege az, hogy a romák szegény csoportjai is használják ugyan a bankokat, tehát számosan rendelkeznek bankszámlával, bankkártyával, de hitel, és különösen vállalkozói hitel szempontjából nem minősülnek bankképesnek. Így a romák számára igen kevés hitellehetőség áll rendelkezésre, és gyakran esnek áldozatul a helyi uzsorásoknak, zálogosoknak vagy az azonnali hitelt nyujtó, magas kamattal dolgozó intézményeknek.

Az Autonómia és a Mikrohitel RT együttműködésének célja kettős. Egyrészt demonstrálja, hogy az alacsonyjövedelmű, a pénzpiacról eddig kizárt személyek is tudnak a hitellehetőségekkel élni, ez segíti őket abban, hogy kevésbé függjenek az informális pénzkölcsönzőktől, és segíti őket cash flow problémáik megoldásában. Másrészt arra is rávilágít, hogy a szegényeknek nyújtott hitel is egy működő piaci szegmens, és ezzel példát mutathat a formális bankoknak, hogy belépjenek erre a piacra, ahogy az más országokban történik.

Elszigetelt kis projekt alapú megközelítéseken túl csak az Autonómia tud felmutatni sikeres, huzamosabb idejű hitelezési gyakorlatot Magyarországon. Egyértelmű, hogy az eredetileg alacsony visszatérítési ráta a program rugalmasságának és a szoros előzetes és követő monitorozásnak köszönhetően nőtt meg a folyamat végére. Mivel azonban a pénzintézeti törvény szerint ez a tevékenység alapítványi keretben már nem végezhető, a Mikrohitel RT. mint a PSZÁF által formálisan bejegyzett pénzintézet vette át, és fejlesztette tovább, ugyanakkor nem nélkülözhette az alapítvány szakmai tapasztalatát.

Az alapítvány munkatársai szakmai segítséget nyújtanak az RT-nek a programok helyszínének kiválasztásában, a referens rendszer kiépítésében, a program népszerűsítésében, az információk elterjesztésében, a potenciális klienseknek nyújtandó különböző képzési programok kidolgozásában.

Az adományozók kívánságának megfelelően a korábbi „Grameen bank” típusú módszerről az úgynevezett „village bank” típusú módszerre tértünk át. Ehhez a legközelebbi mintát mémi módosítással a Soros alapítvány romániai mikrofinanszírozási projektjei szolgáltatták.

2007-ben résztvettünk a Mikrohitel RT honlapjának kialakításában http://www.mikrohitelrt.hu , mára láthatóak a hitelek termékek, hitelfeltételek, és az érdeklődők rendelkezésére áll egy kölcsön és visszafizetés kalkulátor is. A szükséges űrlapok is letölthetők a honlapról. Erre a munkára alapítványunk még egy további évre, 2008 végéig, együttműködési szerződést kötött.

Az újonnan alakult csoportok tagjai számára pénzügyi képzést is szerveztünk, aminek végeredményeként minden részvevőnek meg kell alkotnia a háztartási vagy üzleti cash-flow tervét. A jövőben ezt a képzést ki kívánjuk egészíteni további elemekkel, hogy olyan kölcsön felveveők is használni tudják, akik második hitelükért jelentkeznek, hogy üzleti tevékenységük méretét és kapacitását növeljék.

2007-ben 12 250 00 forintot helyeztünk ki.

“Befektetés a Jövőbe” a Magyar IDA program

A Nyílt Társadalom Intézete megbízta az Autonómia Alapítványt egy hároméves feltételes készpénz-juttatási program lebonyolításával. A program helyszínéül olyantelepüléseket választottunk ki, ahol jelentős alacsony jövedelmű roma népesség él.

Az IDA-módszer tízéves múltra tekinthet vissza az Egyesült Államokban. Jelenleg már számos országban működik sikerrel, bizonyítékul szolgálva arra, hogy még a legszegényebb rétegek körében is lehetséges – több-kevesebb – rendszeres megtakarítás, amelyhez rendelt kiegészítő támogatás az úgynevezett matching fund, korábban el nem érhető vagyoni célok kitűzését is lehetővé teszi. Lényege a havi rendszerességű, kötött összegű megtakarítás, amelyet a program kiegészít saját forrásából, valamint olyan pénzügyi képzést is biztosít a részvevőknek, mely csökkenti gazdasági kiszolgáltatottságukat és növeli pénzügyi, jogi ismereteik szintjét.

Előnye, hogy a résztvevők aktív részesei annak a folyamatnak, amelynek a végén saját erőfeszítésük eredményeképpen elérik a kitűzött vagyoni céljaikat.

A program rövid távú célja, hogy segítségével a résztvevők a megtakarítások révén befektethessenek saját jövőjükbe, vagyontárgyak felhalmozására használhassák fel a megtakarításaikat és az azzal megszerzett kiegészítő támogatást. A hosszú távú cél annak bizonyítása, hogy a feltételekhez kötött készpénzjuttatási programok hatékonyabbak és eredményesebbek, mint a jelenlegi szociális rendszerben nyújtott segélyek, valamint a fenti céllal összhangban annak elősegítése, hogy a rövid-távú, pusztán létfenntartást biztosító szociális programokról a hangsúly inkább a rászorulókat a pénzügyi függetlenség elérésében segítő programokra kerüljön.

Ebben a tekintetben a program sikere nemcsak abban nyilvánul majd meg, hogy az bizonyos számú résztvevőt hozzásegít egyéni céljai eléréséhez, hanem abban is, hogy a kormányzat elfogadja és magáévá teszi a feltételekhez kötött készpénzjuttatási kezdeményezések alapját képező érveket, elméleteket és látásmódot, illetve felülvizsgálja a létfenntartást biztosítására irányuló szociális programokat, amelyek a kedvezményezettek hátrányos helyzetének megszüntetésére nem bizonyultak alkalmasnak.

A Program lehetővé teszi, hogy a résztvevők

– ingatlanjainak piaci értéke nőjön;
– mobilitása növekedjen;
– munkaerő-piaci helyzete javuljon, jövedelmük nőjön és kiszámíthatóvá váljon.

A korábban felsorolt főbb célok mellett az IDA-program további fontos eredményei lehetnek:
– a résztvevők gazdasági aktivitása növekszik az indítandó új kisvállalkozások jóvoltából;
– a program a csoportos képzéseken keresztül lehetőséget biztosít a résztvevőknek a szegregált lakókörnyezetből és közösségből való kilépésre;
– motiválttá válnak más programokba és kezdeményezésekbe való bekapcsolódásra, így más szervezetek (NGO-k, önkormányzati szolgáltatók) számára is elérhetővé válnak,
– a létrejövő csoportok alapját jelenthetik későbbi mikrohitel-programoknak.

Az együttműködő Takarékszövetkezet a programban résztvevő személyek számára betéti bankszámlát nyit, a bankszámlán jóváírásokat fogad és hagyományos számlakezelést bonyolít. A bankszámlaforgalomról és a bankszámlával kapcsolatos eseményekről rendszeresen értesíti a program lebonyolítóját. Ehhez a résztvevők írásban járulnak hozzá.

A program 2006 elején indult. A potenciális résztvevők helyi fórumokon ismerkedhettek meg a lehetőséggel, a program a helyi újságokban és rádióban is nyilvánosságot kapott. Megalakult és két ülést tartott az Irányító Bizottság. Megszületett az előszűrő rendszer (kliens profil) és a jelentkezési nyomtatványok tesztelése, majd módosítása is beindult. 2006 végére 21 millió forintot szerződéssel lekötöttünk, ez a teljes matching fund mintegy kétharmada.

2006 végén a programértékelés kapcsán az a megállapodás született, hogy az eredetileg legfontosabbnak ítélt házfelújítási cél helyett kisebb mértékű, rövidebb futamidejű célokat lenne érdemes preferálni. Az első támogatásokat 2007 márciusában adtuk ki.

Adatok 2007 végén:

Összes eddig megtakarított összeg forintban 2 117 000
Összes várhatóan megtakarítandó forintban 9 157 000
Összes kifizetendő, kiszerződött 26 189 800
Már kifizetett összeg forintban 5 269 800
Eztán kifizetendő forintban 20 800 000
Már kifizetettek 17 fő
Eztán kifizetendő 57 fő
Kizártak, kilépettek 11 fő

PAKIV Európai Roma Alap – Az Autonómia Pakiv programja

1993-ban, a Freudenberg Stiftunggal és a Rromani CRISS-szel közösen indított kezdeményezésünk nyomán a Világbank hároméves támogatásával jött létre a PAKIV Európai Roma Alap. A világbanki támogatás – amihez hasonló méretű és időtartamú támogatást nem tudtunk szerezni – az Autonómián keresztül érkezett a programba, amelynek a helyszíne egyre inkább áttevődött a bulgáriai irodába, amelynek a vezetője a program igazgatója Nikolay Kirilov volt. 2007-ben a program fő helyszíne újra a budapesti iroda lett, mivel a közben megalakult PAKIV Európai Hálózat (PEN) menedzsmentje még nem alakult ki, és nem volt pályázó képes.

A hálózat fő programja az Európai Unióhoz 2004 április 30 előtt és után csatlakozó országok civil szervezeteinek összekapcsolását, tapasztalat cseréjét célozta. Bolgár, szlovák, magyar és román köztisztviselők és civilszervezeti képviselők találkoztak német, dán és angol társaikkal a hátrányos helyzetű csoportok integrációjával kapcsolatos témában szerezett tapasztalataikat kicserélendő, különös tekintettel a romákra, akik hátrányos helyzetű régiókban és rossz szociális gazdasági körülmények között élnek.

Nemzetközi műhelyeket, képzéseket és konferenciákat szerveztek a roma tárgyú kérdésekkel kapcsolatos kommunikáció és együttműködés bátorítására.

Fő partnerek:
1. Creating Effective Grassroots Alternatives Foundation – 1000, Sofia, G.S. Rakovski 96, Bulgaria. cega@cega.bg
2. Crossing Borders – Montebello Allé 1, DK 3000 Elsinore Denmark. garba@crossingborder.org
3. RAA – Berlin – Chausseestrabe 29, 10115 Berlin/Mitte christoph_leucht@web.de
4. Pakiv Slovakia – Na Karasiny 37/5, Prievidza, 971 01 Slovakia. z.demeterova@pakiv.org
5. Romanian initiative group “Pakiv New Roma Generation”, i.halangescu@pakiv.org

2007-ben a PAKIV program eredményeiről világbanki és a Freudenberg Alapítványtól kapott támogatásból film készült.

További információk a PAKIV hálózat honlapján, a következő címen találhatók: http://www.pakiv.org www.pakivnet.org

Egyéb tevékenységek

Az Autonómia ezeken a nagyléptékű programokon túl a következő tevékenységeket folytatta 2006-ban:

• 2007-ben harmadik éve szerveztük meg az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális munka és Szociálpolitika Tanszéke hallgatói számára a szociális munka terepgyakorlatot.
• 2007-ben a HEWITT Kft. részére szakmai segítséget nyújtottunk a Családbarát munkahely c. program megvalósításához.
• Alapítványunk megalakulása óta a Rádió C KHT alapító tulajdonosa, www.radioc.hu

Kuratórium, felügyelő bizottság, munkatársak :

Kuratórium, felügyelő bizottság, munkatársak :

KURÁTOROK 2007-ben:

Boros István (elnök)
Buzetzky Tünde
Csongor Anna (igazgató)
Karvalits Ferenc
Szalai Júlia
Szuhay Péter

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG:

Darvas Ágnes
Foltányi Zsuzsa

MUNKATÁRSAK 2007-ban

Teljes munkaidős munkatársak és állandó szakértők:

Csongor Anna, igazgató
Árvai Katalin Lukrécia, asszisztens
Barát Endre, projektfelelős (BRIDGE)
Béres Tibor, programfelelős (Gazdaságfejlesztés, IDA)
Lukács György, programfelelős (BRIDGE, Gazdaságfejlesztés)
Kóródi Miklós, programfelelős (BRIDGE)
Nun András, programfelelős (BRIDGE,Családbarát munkahely)
Réder Erika, könyvelés, munkaügy
Jennifer Tanaka, programfelelős (PAKIV)
Rézműves Szilvia, asszisztens (PAKIV)
Bari Judit, projekt fleleős (PAKIV)
Vég Zoltán Ákos, projektfelelős (Vajdasági tudástranszfer)

Részmunkaidős:
Lakatos Terézia, takarító
Tóth Ilona, takarító
Mádl Miklós, pénztáros

Ösztöndíjasok:
Orsós György (ELTE, filozófia)
Rézműves Szilvia (ELTE, szociálpolitika)

Munkatársak az EQUAL-BRIDGE programban:

Balogh Gyula
Bancsók János
Bancsók Jánosné
Dányi István
Horváth Zoltán
Kalocsai Erik
Kalocsai Tibor
Káló Károly
Káló Krisztián
Kótai Jenő
Lakatos József
Mata Szabolcs
Ruszó János
Ruszó Róbert
Ruszó Tibor

Munkatársak a Gazdaságfejlesztési és IDA Programban:

Boros Csaba
Jákovics Vilmos

Munkatársak a PAKIV programban:

Jennifer Tanaka
Bari Judit