Második EGT/Norvég Civil Támogatási Alap

2013-01-01 -
Adományozás

 

A civil szervezetek meghatározó szerepet játszanak abban, hogy a társadalom minél nagyobb része vegyen részt saját sorsa alakításában. A civil társadalom számára forrásokat kell biztosítani ahhoz, hogy hozzájárulhasson a szociális és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

A Norvég Civil Támogatási Alap (mellyel Norvégia, Izland és Lichtenstein támogatja az EU kevésbé fejlett gazdasággal rendelkező országait) új együttműködési lehetőségeket teremtett magyar civil szervezetek számára.

 

Az Autonómia Alapítvány ismét, másodszorra az egyik kezelője – az Ökotárs Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal együttműködve – az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil Támogatási Alapjának.

 

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában.” Ennek érdekében az Alap az alábbi hét témakörben kidolgozott projektekhez nyújt támogatást:

 

  • emberi jogok és demokrácia;
  • női jogok és esélyegyenlőség;
  • szervezet- és közösségfejlesztés;
  • ifjúsági- és gyermekügyek;
  • környezetvédelem és fenntartható fejlődés;
  • jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;
  • társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).

 

Az Autonómia Alapítvány a jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak, valamint a társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése témakörökben futó projektekért felelős. Míg az utóbbi témakör különös figyelmet szentel a roma integrációnak is, s a rászoruló csoportok érdekérvényesítő képességét hivatott erősíteni, addig az első témakör az új típusú szolgáltatások kidolgozására helyezte a fő hangsúlyt.

 

„Ahogy a pályázatírók végiggondolták (ezt a programot), abban nyilvánvalóan benne volt a szektor megújításának indíttatása: mi az, ami hiányzik, és merre kellene elmozdulni.”

Varga Máté, a Civil Kollégium Alapítvány elnöke

 

A kisprojektek célja a saját szűkebb (földrajzi, szakmai stb.) közösségük fejlesztése, aktivizálása a szervezet működésének területén/témájában: a pályázó szervezeteknek képessé kell válniuk arra, hogy helyi és általános közcélok érdekében saját erőforrásaikat jobban mozgósítsák a fent felsorolt területeken.

A közepes projektekben végrehajtott fejlesztésnek hozzá kell járulnia a civil szektor szélesebb körének megerősítéséhez: azaz olyan projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek eredményei és hatásai modellértékűek, más szervezetek számára is hasznosíthatóak, előrelépést hoznak a civilek életében. A tapasztalatok átadása érdekében a pályázónak aktív kommunikációs és civil fejlesztő tevékenységet kell folytatnia.

 

„A szervezetek kénytelenek projektről projektre élni, valamiket lecsípnek itt is, ott is, meg amott is. A „norvég” e tekintetben is kivételes: nagyon tágra veszi a kiírást, valójában célokat határoz meg. Látszik az, hogy rendben voltak a donor országok, ezt értelmesen találták ki, másrészt nagyon jól vannak kiválogatva a lebonyolító alapítványok. És tényleg verseny folyik a pályázatok között. Nem az történik, hogy egy nagyon szűkre szabott projektkereten belül próbálnak meg szervezetek bohóckodni, ahol tulajdonképp általában az dönt, hogy kinek mennyire jó a pályázatírója. A „norvégnál” ez nincs. Tényleg horizontális céljaik vannak. Neked utána csak a saját projektedhez kell igazodnod.”

Zubek Adrienn, a Humán Platform ügyvezetője

 

A támogatott projektek bemutatása elérhető a program honlapján: https://norvegcivilalap.hu/hu/tamogatott

Érzékenyítő filmek

Tankönyvből nem tudsz megismerni

Miért üres a zsebem?

Norvegminta Fesztivál 2015

Segítség a projekttervezéshez

 

TÁMOGATÓK:

eea grants - norway grants

Munkatársak

Kelemen Ágnes
kapcsolattartó munkatárs
agnes.kelemen@autonomia.hu
Vankó Annamária
pénzügyi munkatárs
vankoa@autonomia.hu
Rózsa Balázs
kapcsolattartó munkatárs
b.rozsa@autonomia.hu
Kóródi Miklós
kapcsolattartó munkatárs
korodim@autonomia.hu
Nun András
programfelelős
nun@autonomia.hu
Kiss Julianna
kapcsolattartó munkatárs
kiss.julianna@autonomia.hu
Illés Márton
kapcsolattartó munkatárs
illes.marton@autonomia.hu

Támogatók

  • EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil Támogatási Alap