Többet Együtt Egymásért Roma Alapítvány – Autonómia

Többet Együtt Egymásért Roma Alapítvány

-

Többet Együtt Egymásért Roma Alapítvány

– Fulókércs

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

A fulókércsi és a fáji gyerekek számára létesült a Sok H-Sok(k) tanodai fejlesztő program (TÁMOP 3.3.9.), mely 2013.07.01-2015.06.30. között működik . A két település előnytelen fekvéseiknek, hiányzó erőforrásaiknak köszönhetően tradicionálisan elmaradott településeknek számítanak. Fájt már a nyolcvanas években gettótelepülésként tartották számon, ebben a faluban már évtizedek óta nincsen senkinek munkája. Fulókércsen az aktív korúak és a gyermekek legtöbbje cigány származású az összlakosságban az arány 75%. 2007-ben, a törvényi változások miatt, önállóságát feladva lett Fulókércs Szalaszend tagiskolája. Ennek következményeként manapság súlyos problémaként jelentkezik, hogy az oktatási infrastruktúra nem reflektál kellőképpen a települések átalakuló társadalmi-demográfiai problémáira. A szabad iskolaválasztás a korábbi körzethatárokat eltörölte, e folyamat következtében azonban a jobb módú családok elvitték a gyerekeiket a településekről, s ennek következtében csak a szegényebb sorsú cigány családok gyerekei tanulnak a településeken. Egyéni fejlesztést, esetleg gyógypedagógiai fejlesztést végző pedagógiai szakszolgálat csak a kistérségi központban működik. Évről évre több a falukban a hátrányos helyzetű gyerekek száma, ám az utazási költségek miatt a szüleik nem képesek a megfelelő fejlesztést biztosítani számukra. Ezen túlmenően a mélyszegénység következtében sokszor nincsen megfelelő hely az otthoni felkészülésre, a családok anyagi körülményei nem teszik lehetővé a szabadidő hasznos eltöltését.

A tanoda 2 éves működése során a beavatkozási területek az alábbiak:

 1. Egyéni fejlesztés és felzárkóztatás: Adekvát pedagógiai módszerekkel (egyéni fejlesztési terv, projektmódszer, kooperatív tanulást segítő eszközök, mentorálás) tart kooperatív képzést a tanoda a célcsoport számára, illetve folyamatosan elérhető támogatást biztosít.

 2. Kiscsoportos fejlesztés műveltségi területenként: Délutánonként a mentor szervezi az önálló tanulást és szabadidős-, sport- és kulturális tevékenységet, négy pedagógus pedig műveltségi területenként kiscsoportos foglalkozásokat irányít, kooperatív tanulás illetve interaktív technikák használatával.

 3. Közösség fejlesztés: Minden szombaton kulturális programokra, zenei foglalkozásokra, kézművesedésre, ping-pongra nyílik lehetőség nyílt tanodai program formájában. Továbbá a tanodába járó gyerekek ünnepekhez kötődő műsorokat adnak elő. Ezen túlmenően 6 alkalommal kirándulásokat szerveznek, egyrészt a helyi erdőbe, állami gazdaságba, másrészt a játszva tanulás elvét követve élménypedagógiai kirándulásokat szervezünk (pl.: Csodák Palotája Budapest, Parlament, Nyíregyházi állatkert)

 4. A szülők bevonása: a szülőket bevonjuk a gyermekek felügyeletébe, kísérésébe, továbbá a hagyományos kézműves mesterségeket, szövést is a helyi asszonyok tanítják a gyerekeknek.

 5. Pályaorientáció – jövőképtervezés: A tanodánk megteremti annak a lehetőségét, hogy a diákok érettségihez illetve szakképesítéshez jussanak, csökkentve ezzel a szülőkre háruló terheket.

 6. Szakmai együttműködés- hálózatiasodás: együttműködő partnereinkkel rendszeres kapcsolatot tartunk, az iskolával napi szintű konzultáció és adatszolgáltatás zajlik. A védőnői szolgálat munkatársa bekapcsolódik a prevenciós és tanácsadói munkába. A 3 tanoda partnerrel pedig szakmai workshopokat szerveznek.
   

A projekt indikátorai a következőek:

 1. A tanodából lemorzsolódott diákok száma: 6 fő

 2. Aktív együttműködésbe bevont partnerek száma: 6 db

 3. Az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen megvalósítok száma: 32 fő

 4. Érettségit adó középfokú intézményben valamint minőségi szakképzésben tovább

tanuló végzős tanodások száma: 5 fő

 1. Nyitott tanodai programok száma: 8 alkalom

 2. Tanodai programokba bevont tanulók száma: 45 fő

 3. Tanodán kívüli programok száma: 6 alkalom

8. Nyitott tanodai programokon résztvevők száma: 180 fő

A Kiegészítő Támogatások Program 2 420 000 Ft vissza nem térítendő támogatással járul hozzá a program sikeres megvalósításához.