Roma Munkaerő-piaci referensek – Autonómia

Roma Munkaerő-piaci referensek

-

A program egyik meghatározó részét képezte egy roma foglalkoztatási tanácsadói hálózat felállítása és működtetése. Ennek a projektelemnek a keretében a korábban is már a helyi közösség életében szerepet vállaló szervezeti vezetők és aktivisták képzésére került sor, akik alkalmassá váltak hatékony és szakmai segítségnyújtásra munkaerő-piaci programok szervezésében, lebonyolításában.

A képzés, amelyen 10 fő vett részt, a következő képzési blokkok szerepeltek:

• ECDL számítógép-kezelő képzés

• Ügyvitel

• Kommunikáció és ügyfélszolgálat

• Közösségfejlesztés

• Jogi alapismeretek

• A szociálpolitika alapjai

• A társadalomismeret alapjai

• Munkaerő-piaci alapismeretek.

A képzés végén a hallgatók vizsgát tettek, aminek eredményeként mindannyian ECDL bizonyítvánnyal rendelkeznek.

A hallgatók közül nyolcat az Autonómia Alapítvány egy éven keresztül foglalkoztatott, mint munkaerő-piaci referenst. Feladatuk az volt, hogy hatékony kapcsolatot teremtsenek a munkaügyi központ kirendeltségei, a helyi munkaadók, vállalkozók valamint a roma közösségek között. Egyrészt a meglevő lehetőségekről kellett információkat gyűjteniük és szolgáltatniuk a munkanélkülieknek, másrészt a roma közösségek képzési, elhelyezkedési igényeinek érvényt szerezni. Munkájuk egy kérdőíves adatfelvétellel kezdődött. Ennek keretében 8 kistelepülés – alapvetően roma – lakosainak munkaerő-piaci helyzetét, képzési, foglalkoztatási „történetét" és várakozásaival kapcsolatos adatokat gyűjtöttek össze. Az így létrejött adatbázis elemzése alapján már ők maguk kezdeményeznek képzési programokat a munkaügyi központi kirendeltségeken.

A referensek munkájának köszönhetően aktív kapcsolat alakult ki a munkaügyi központ kirendeltségek a roma szervezetek, közösségek között. A referensek munkájának eredményét összegzi az alábbi tábla:

  2003 3.
negyedév 
2003 4.
negyedév
2004 1.
negyedév
2004 2.
negyedév
Összesen
 
Munkaerőpiaci kutatás  300       300
Munkaügyi központ felkeresése    40 50 45 135
Vállalkozók felkeresése   16 20 18 54
Újonnan regisztráltak száma   35 10 10 55
Konferenciákon, regionális
találkozókon való részvételek száma
  20 3 5 28
Beadott pályázatok   25 10 4 39
Elhelyezett emberek száma   12 15 10 37
Tanfolyamra regisztráltak száma   5 15   20

Mind a referensek, mind a roma szervezetek folyamatosan figyelemmel kísérték az aktuális pályázati kiírásokat, és ezek közül többet meg is pályáztak. Elsősorban a Nemzeti Fejlesztési Terv, a Pályázat-előkészítő Alap, a GYISM, a Soros Alapítvány és a MACIKA pályázatai voltak népszerűek.

Jelen pillanatban a referens hálózat további foglalkoztatási lehetőségeiért, bővítésének érdekében valamint a roma szervezetek gazdálkodási programjainak finanszírozásához készül pályázat, ezek elsősorban a HEFOP (2.2.3, 2.2.4) illetve a ROP (1.1) aktuális kiírásait célozzák meg. Mind a referensek, mind a roma szervezetek munkáját folyamatos pályázati figyeléssel illetve pályázati programok megírását segítő tréningekkel támogatta az Autonómia Alapítvány.

A PROGRAMBAN DOLGOZÓ MUNKAERŐ-PIACI REFERENSEK

HOMROGD

 

Bancsók Aladár

3812, Homrogd

06-46/ 454-454

MÉRA

 

BancsókJánosné

3871, Méra

06-46/ 460-362

VILMÁN Y

 

Bátyi Béla

3891, Vilmány ;

06-70/578-0583

VIZSOLY

 

Fábián józsefné

3888, Vizsoly

06-30/51 1-4584

SZEMERE

 

Kovács Miklós

3866, Szerhere

06-30/540-00!!

SZALASZEND

 

Mata Szabolcs

3863, Szalaszend

06-20/228-9589

TOMOR

 

Siroki László

3787, Tomor

06-20/570-4793

KORLÁT

 

Tama józsefné

3886, Korlát

06-30/328-6567