Összesített adatok – Autonómia

Összesített adatok

-
Képzési program    
Képzések Résztvevők száma  
Alapfokú képzés (7.-8. osztály)  24 fő  
Referens képzés (ECDL)  10 fő  
Nehézgépkezelő képzés  20 fő  
Fakitermelő képzés  19 fő  
Virágkötő képzés  4 fő  
Motorfűrész-kezelő képzés 15 fő  
Könnyű-és nehézgépkezelő képzés  20 fő  
Bolti eladó képzés  16 fő  
Összesen: 138 fő  
     
  Résztvevők száma  
vállalkozásfejlesztési tréning  20 fő  
szervezetfejlesztési, projektmenedzsment tréning  15 fő  
     
     
Foglalkoztatási program Résztvevők száma  
Elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedett résztvevők száma:  14 fő  
További bértámogatással egybekötött képzésen résztvevők száma: 15 fő  
Bértámogatásban részesülő résztvevők száma:  31 fő  
Összesen: 60 fő  
     
     
Bértámogatás részletesen    
Foglalkoztató foglalkoztatottak száma  Munkakör
Autonómia Alapítvány 8 Munkaerőpiaci referens
Phralipe Korlát 8 Erdészeti dolgozó
Lungo Drom Szalaszend 5 Kályhaépítő
Borsodút Bt 5 Erdészeti dolgozó
Phralipe Vizsoly* 5 Erdészeti dolgozó 
Összesen 31  
*2004 áprilisig alkalmi munkavállalói könyvvel,
2004 májusától 2 fő állandó foglalkoztatott
   
     
     
A program pénzügyi adatai:    
Kiadások Összeg EURO-ban  
Project igazgató bére 4149,4  
Projekt menedzser bére 26 141,0  
Project asszisztens bére (1) 7 842,20  
Project asszisztens bére (2) 7 842,20  
Roma szervezetvezetők bére 18 831,90  
Roma referensek bére 29 875,50  
Ösztöndíj és bértámogatás    25 645,10  
Könyvelő 3 883,90  
Irodavezető bére 4 854,60  
Közbeszerzési tanácsadó 1 615,20  
Projekt asszisztensek belföldi monitori napidíjai 7 468,90  
Személyi kiadások összesen 138 150,1  
     
     
A program pénzügyi adatai:     
Kiadások összeg EURO-ban  
Monitorozáshoz kapcsolódó utazás  4 737,40  
Képzésekhez kapcsolódó utazások  7 608,50  
Roma referensek útiköltségei  4 481,4  
Roma szervezetek útiköltségei  2 240,7  
Utazás összesen 19 068,0  
     
Használt LKT 15 633,4  
PC és nyomtató 11 942,3  
Motorfűrész döntő (64")  1 956,7  
Motorfűrész daraboló (36")  1 956,7  
Védőfelszerelések  2 074,7  
Tárgyi eszközök összesen 33 563,8  
     
Publikáció 4 149,4  
Tanulmányok, kutatások  8 298,8  
Auditálás 1 244,8  
Önértékelés költségei 6 224,3  
Fordítás 6 244,1  
Bankköltség 448,2  
Konferenciák, szemináriumok költségei  2 074,7  
Szállás 1 274,2  
Terembérlet (oktatás, FT ülések)  2 489,6  
Egyéb költségek összesen 32 428,1  
     
Alapfokú képzés  8 126,80  
Szakmásító képzések  72 616,90  
Projekt menedzsment tréning 8 329,20  
Vállalkozásfejlesztési tréning  6 268,90  
Roma referens tréning  7 575,50  
Egyéb költségek összesen  102 917,30  
Közvetlen projektköltségek összesen  326 127,20  
Adminisztrációs költségek  21 561,30  
Előre nem látható kiadások  12 625,80  
Transznacionális együttműködés költségei  53 000,00  
Összesen 413 314,40