Nem Adom Fel Kázsmárk Egyesület – Autonómia

Nem Adom Fel Kázsmárk Egyesület

-

Nem Adom Fel Kázsmárk Egyesület

– Kázsmárk

Borsod-Abaúj Zemplén megye

„Művészet, pedagógia, közösség”- Hátrányos helyzetű gyermekek tanodai fejlesztő program (TÁMOP 3.3.9.) 2013.07.01-2015.06.30. között működik Kázsmárkon.

A fiatal egyesület célja a helyi cigányság érdekeinek képviselete a társadalom felé, ebből kiindulva valósítjuk meg a Tanoda programot is. Tanoda programuk gyújtópontjában a hátrányos helyzetű gyerekek képzettségi szintjének javítása, életszínvonalának növelése, a cigányság kultúrájának ápolása, a rászorult tehetséges fiatalok továbbtanulásának elősegítése és a helyi közösség erősítése áll.

Kázsmárk az LHH kistérségek közé sorolt Szikszói kistérségben található Miskolctól 30 km-re. Lakossága 1002 fő, 37% a roma lakosok aránya. A településen magas a munkanélküliek illetve a tartós munkanélküliek aránya. A gyerekek közel 100%-a hátrányos helyzetű 80%-a halmozottan hátrányos helyzetű. A mélyszegénység a helyi társadalom széles körét érinti, a településen egy szegregátum található

A tanoda az alábbi tevékenységeket valósítja meg:

 1. Egyéni fejlesztés: az EFT-ben meghatározott fejlesztési területek fejlesztése, kiscsoportos és egyéni fejlesztő munka formájában.

 2. Tehetséggondozás: innovatív tánc és művészetpedagógiai módszerekkel, továbbá a tantárgyi struktúrához alkalmazkodó kézműves foglalkozásokkal zajlik a tehetséggondozás.

 3. Személyiség fejlesztés: ennek elérését sportprogramokon keresztül valósítják meg. Heti 2X futballedzést tartanak a fiúk és heti 2X kézilabdaedzést tartanak a lányok számára.

 4. Szociális hátrányok enyhítése: Felnőtteknek havonta egyszer életvezetési tréninget tartanak, illetve gyógynövényismeretet, azon felnőttek számára, akiknek nincsen meg a 8 általános végzettségük képzést biztosítunk.

 5. Közösségfejlesztés: kéthetente táncmulatságot szerveznek, ahol cigány-, magyar-, görög- és modern táncokat sajátíthatnak el a résztvevők. Ezen túlmenően az évszaknak megfelelő kirándulásokat szerveznek.

 6. Továbbtanulást segítő tevékenységek: elsősorban egyéni szinten zajlik, a szakmai vezető és a mentorok a gyerekekkel együttműködve határozzák meg a reális pályaképet, fejlesztendő területeket. Ezen túlmenően pályaorientációs- csoportfoglalkozásokat tartanak.

 7. Együttműködés a szülőkkel: a szülőkkel családlátogatások során tartják a kapcsolatot, s a tanoda által nyújtott programok szervezésébe, illetve részvételébe vonják be őket.

 8. Együttműködések partnerszervezetekkel: A Kay Jag Roma Nemzetiségi Szakiskola és a miskolci Földes Ferenc Gimnázium módszertani segítséget nyújtanak a program megvalósításához. A helyi általános iskolával folyamatos napi szintű kapcsolatban állunk. A Miskolci Egyetem szociológia szakának hallgatói számára gyakorlati helyet biztosítanak. Továbbá a partner tanodába látogatásokat szerveznek, mind a tanodában oktató tanárok mind a gyerekek számára.

A projekt indikátorai a következőek:

 1. A tanodából lemorzsolódott diákok száma: 4 fő

 2. Aktív együttműködésbe bevont partnerek szám 6 db

 3. Az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen megvalósítok száma: 21 fő

 4. Érettségit adó középfokú intézményben valamint minőségi szakképzésben tovább

tanuló végzős tanodások száma: 5 fő

 1. Nyitott tanodai programok száma 10 alkalom

 2. Tanodai programokba bevont tanulók száma: 30 fő

 3. Tanodán kívüli programok száma: 6 alkalom

 4. Nyitott tanodai programokon résztvevők száma: 180 fő

A Kiegészítő Támogatások Program a tanoda projekt sikeres megvalósításához 700 000 Ft vissza nem térítendő támogatással járul hozzá.