Motiváció Oktatási Egyesület – Autonómia

Motiváció Oktatási Egyesület

-

Motiváció Oktatási Egyesület

(https://www.facebook.com/MMuhely/info)

2013 májusa és 2015 januárja között Szegeden és Tiszaszigeten működtet tanodát  (Támop 3.3.9.) a Motiváció Oktatási Egyesület. A két tanoda programját tekintve –néhány helyi jellegzetességtől eltekintve- megegyezik egymással.

A Motiváció Tanodák elsődleges célja, hogy a foglalkozások segítségével a tanulók egyéni érdeklődésére és szükségleteire építsenek. Az idei tanévben az előző tanév végén elvégzett igényfelmérések alapján a tanulók érdeklődését kihasználva kívánják még vonzóbbá tenni a tanodákat. Az alapképességek fejlesztésévét valamint a diákoknak általában nehezen menő tantárgyak korrepetálását összekötik a kedvelt tevékenységekkel.

A tanodák közvetlen célcsoportja, a szegedi és tiszaszigeti felső tagozatos és középiskolás hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű roma és nem roma diákok, a közvetett célcsoporthoz tartoznak a diákok szüleik, családtagjaik.

A roma tanulók integrációját és iskolai sikerességét több tevékenységekkel kívánják elősegíteni. Az iskola lemorzsolódás csökkentése érdekében fejlesztő foglalkozásokat, tantárgyi felkészítéseket tartanak. Kiemelt figyelmet fordítanak az IKT kompetenciák fejlesztésére valamint komoly hangsúlyt fektetnek a szövegértés fejlesztésre, és kiemelt célként kezelik a 7. és 8. tanulók pályaorientációjának segítését.

A tanoda projektek időtartama alatt rendszeresen szabadidős programokat (kirándulások, sportprogramok, táborok) szerveznek.

A családokkal való rendszeres kapcsolattartás kiemelkedően fontos szerepet játszik a tanodák programjai között. Ennek a feladatnak a megvalósításában mindkét településen két roma származású munkatárs segíti. A tanodák kiemelt célja a multikulturális nevelés és a kulturális önazonosság pozitív megélése, melyet roma népismerettel kapcsolatos programok, filmklub, beszélgető kör, játszókör megszervezésének segítségével fognak megvalósítani.

Számszerűsíthető, a projektek egészét érintő céljai a szervezetnek:

  1. A bevont 30 tanuló legalább 75%-nál mérhető kompetencia javulást kívánnak elérni legalább a fejlesztési területek felén.
  2. Legalább 20 közös program valósuljon meg a gyermekekkel, családokkal.
  3. A projekt ideje alatt a tanítási napok legalább 80%-ában (Tiszasziget: 70%) biztosítják a tanodásoknak a tanodák elérését.
  4. Együttműködési megállapodások megkötése által legalább 10 (Tiszasziget: 8) partneri együttműködés valósul meg.
  5. A tanodások körében az iskolai lemorzsolódást 5% alá kívánják szorítani.
  6. Legalább 40 (Tiszasziget: 20) felsőoktatási hallgatónak kívánnak a projekt ideje alatt hospitációs lehetőséget biztosítani.
  7. Legalább 10 (Tiszasziget: 6) önkéntes felsőoktatási hallgatót kívánnak bevonni a megvalósításába.

A célcsoport oktatása érdekében legalább 10 oktatási szoftver rendszeres alkalmazását, továbbá legalább 60, a célcsoport érdeklődésére épülő szövegértést fejlesztő feladat kidolgozását vállalják.

Fontos bemutatni a tanodát létrehozó szakmai műhelyt is, ami garancia a tanoda megalapozott működésére. A Motiváció Egyesületet egyetemi oktatók, esélyegyenlőségi szakemberek, pedagógusok és pedagógusjelöltek hozták létre, hogy az oktatási rendszer, illetve a pedagógiai tartalmak, módszerek vizsgálatával és fejlesztésével elősegítsék a magyar oktatás megújítását, az oktatási minőség általános emelését, kiemelten a hátrányos helyzetű tanulók kapcsán. Proaktív megoldási lehetőségek és „jó gyakorlatok” kidolgozásával, működtetésével, megosztásával céljuk az oktatás szereplőinek motiváltságát, eredményességét, hatékonyságát emelni.

Az Egyesület létrehozásának előzménye, hogy az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése céljából 2007-ben Szegeden deszegregációs program indult. A kapcsolódó nehézségek kezelése érdekében helyi civil szervezetek a felsőoktatási szférával együttesen létrehozták a jelenleg az Egyesület gondozásában működő Hallgatói Mentorprogramot (HM), mely pedagógusjelöltek részvételére építve valósít meg hátránykompenzálást Szegeden és Hódmezővásárhelyen.

A HM elsődleges célja a szegregált iskolából új iskolába kerülő hátrányos helyzetű és roma diákok tanulmányi felzárkóztatásának és új közösségbe történő beilleszkedésének elősegítése. Az évek során kvázi tanoda jellegű foglalkozások szerveződtek rá (korrepetálás, fejlesztés, felvételire való felkészítés, szabadidős programok, nyári tábor stb.). A hatodik éve működő program keretein belül tanévenként közel 200 halmozottan hátrányos helyzetű diák mentorálását látták el, összesen közel 160 pedagógusjelölt számára biztosítva gyakorlatszerzési lehetőséget. A program eredményeit nemzeti és nemzetközi szinten is elismerték (pl. Tempus CEDEFOP). Ebbe a struktúrába szeretnék szervesen bevonni a szegedi és tiszaszigeti diákokat lokális segítők közreműködésével az egyesület tapasztalataira építve.