Mátraterenyei Szalmaszál Egyesület – Autonómia

Mátraterenyei Szalmaszál Egyesület

-

Mátraterenyei Szalmaszál Egyesület

– Mátraterenye

Az Egyesület 2004-ben alakult meg, a tagság úgy gondolta, hogy a civil szerveződés az utolsó esély, kapaszkodó az érdekeik képviseletére, ezért lett Szalmaszál a nevünk. A szervezet kulturális rendezvényeket (kiállításokat, vers- és prózamondó versenyeket, Ki Mit Tud-okat), közéleti képzéseket szervezett, álláskeresésben nyújtottak segítséget, különböző tanfolyamokat tartottak.  

A 2013.júniusa és 2015. áprilisa között működő „Utolsó Esély Tanoda – II!” program  keretében 30 (legalább 70%-uk HHH, valamint szintén minimum 70% felvállaltan cigány származású) tanuló felzárkóztatására nyílik lehetőség. A projektnek köszönhetően a 2013/2014. tanévben a félév során senki nem bukott, holott voltak olyanok, akik az előző év végén még 5 tárgyból buktak! A projekt során az általános iskola 5-8. osztályaiban tanuló gyerekek részére biztosítanak esélyeket a sikeresebb élethez egyéni és mikro csoportos képzések, önismereti tréning, munkaerő-piaci tájékoztatók, kompetencia-fejlesztés segítségével, a szülők aktív bevonása mellett. Programjaiknak köszönhetően az iskolai tudás megszerzése mellett segítik a diákokat az aktív pihenés eltöltésében, és a kulturált szabadidő eltöltésben.  Az iskola, szülők, gyerekek, mentor, család- és gyermekvédelmi szolgálat, háziorvos, önkormányzat, roma nemzetiségi önkormányzat, a helyben működő civil szervezetek, sportegyesületek széleskörű összefogásának köszönhető, hogy a Tanodába járó gyerekek számára egy családias légkörű környezetet, hangulatot teremtettek. Céljaik a következőek:

Általános cél:

 • a hátrányos helyzetű tanulók hozzásegítése az iskolai sikerességhez,

továbbtanuláshoz

 • munkaerő – piaci érvényesüléshez szükséges készségek, kompetenciák

kifejlesztése

 • a Tanodába járó gyerekeket megtanítani tanulni
 • elhitetni velük, hogy van kiút
 • érdeklődés felkeltése a körülötte lévő világ, környezet eseményeivel kapcsolatosan

Rövid távú cél:

 • a projekt időtartama alatt 30 (minimum 70% HHH) tanuló  bevonása a Tanoda

programjaiba

 • a Tanodába járók legalább 50%-nál a tanulmányi eredménye javítása, legalább 2 tárgyból
 • a Tanodába járók igazolatlan iskolai hiányzásának a csökkentése legalább 10%-kal
 • a Tanodába járók között az osztályismétlés csökkentése max. 10% -ra
 • 24 kulturális és szabadidős rendezvény szervezése, amelyen legalább 1.000 fő vesz

részt (többségükben HHH tanulók és családjaik)

Hosszú távú cél:

 • a Tanodai programok továbbvitele (jelen pályázat lezárását követően is)
 • segítségnyújtás a Tanoda multiplikálásában a kisebb és a nagyobb értelemben

vett régióban

 • a helyi HHH fiatalok részére felemelkedés lehetőségének biztosítása
 • a felnövekvő generáció megfelelő tudással, képességekkel történő ellátása
 • új források felkutatása a fenntarthatóság és fejlesztés érdekében

Közvetlen cél:

 • a Tanoda programba bevont HHH fiatalok iskolai sikerességének segítése,

partnerség erősítése az önkormányzattal, roma önkormányzattal, civil

szervezetekkel, iskolával, családvédelmi szolgálattal, lakossággal

 • együttműködő hálózat kialakítása a Tanoda – iskola- diák – szülő, mint partnerek

között

Az alapítvány működteti a ceredi és a karancslapujtői tanodákat is. A Kiegészítő Támogatások Program 719 600 Ft vissza nem térítendő támogatással járult hozzá a mátraterenyei tanoda működéséhez.