Magyarországi Magiszter Alapítvány – Autonómia

Magyarországi Magiszter Alapítvány

-

Magyarországi Magiszter Alapítvány

(http://www.magiszteralapitvany.hu/uj/)

A Magyarországi Magiszter Alapítvány által 2013 márciusa és 2015. áprilisa  között működtetett tanodát Tiszavasváriban (Nekem is van esélyem” Tanoda program, TÁMOP – 3.3.9.C-12).

A Magyarországi Magiszter Alapítvány 2000-ben alakult Debreceni Magiszter Alapítvány néven, Debrecenben. Feladataik közé sorolják az oktatást, nevelést, tehetséges fiatalok támogatását, felnőttképzés szervezését, szociális tevékenységet, esélyegyenlőség elősegítését, nemzeti és térségi identitástudat megtartását és erősítését. Kiemelt feladatuknak tekintik, hogy hátrányos helyzetű embereken, főleg a roma származásúakon – segítsenek, támogassák őket. Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a munkanélküliek munkaerőpiacra történő vissza/integrálására és a beilleszkedési zavarokkal küszködő fiatalok támogatására.

Az alapítvány öt településen működtet oktatási intézményeket, köztük intézményfenntartóként 2009 óta Tiszavasváriban, ahol közoktatási megállapodás alapján végzi feladatait.  A tiszavasvári Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola tanulóinak 98%-a hátrányos helyzetű, 93%-a halmozottan hátrányos helyzetű és 100%-a roma származású tanuló. A 2013. márciusában indult tanoda a 7. és 8. osztályos diákokat célozza meg tevékenységével.

A tanoda programban résztvevő tanulók személyes helyzetére szabott nevelést, személyiségfejlesztést biztosítanak, lehetőséget teremtenek a képességeik és érdeklődésüknek megfelelő tehetségkibontakoztatásra. Tervezett tevékenységeik a következőek:

 • Bemeneti mérések elvégzése, kiértékelése.
 • Egyéni fejlesztési tervek elkésztése.
 • Egyéni haladási napló vezetése, értékelése.
 • Tantárgyi felzárkóztatás, tehetséggondozás.
 • Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése.
 • IKT kompetenciák fejlesztése.
 • A tanoda programjában résztvevő diákok mentorálása, kortárs mentorok által.
 • Készség és képességfejlesztő programok, szakkörök megtartása.
 • Pályaorientációs tevékenység megvalósítása.
 • Anyanyelv ápoló programok.
 • Tanulók identitástudatának megtartása, multikulturális nevelés.
 • Szabadidős tevékenységek, klubok szervezése.
 • Szülőkkel való aktív kapcsolattartás, bevonásuk a tanoda munkájába, szabadidős tevékenységekbe.
 • A többségi társadalom nyitottságát elősegítő nyitott tanodai programok megvalósítása.
 • Környező települések tanulóinak részvételével nyitott tanodai programok megvalósítása.

Rövid távú céljaik a következőek:

– A bevont célcsoport tagjai 90%-ban fejezzék be a tanodát.

– A bevont tanulók képességei, készségei mérhetően 10%-ot fejlődjenek.

– 60 fő hátrányos helyzetű roma gyermek vegyen részt a tanodai programban, mely létszám ne csökkenjen 54 fő alá.

– Csökkenjen az iskolai lemorzsolódás aránya a kiinduló értékhez képest.

– Nyitott tanodai programok száma 10 alkalom alá ne csökkenjen.

– Nyitott tanodai programokon a szülők 30%-ban vegyenek részt.

– Nyitott tanodai programokon a tanodai partnereink 50%-ban vegyenek részt.

– Az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen megvalósítók száma a 70%-ot érje el.

– Nyitott tanodai programokon résztvevők száma 540 fő.

– Aktív együttműködésbe bevont partnerek száma 13 fő.

– Tanodán kívüli programok száma a 6 alkalmat érje el.

A Kiegészítő Támogatások Program 720.000 Ft vissza nem térítendő támogatással járul hozzá a tanoda tevékenységéhez, melyből kortársmentorok havi ösztöndíját támogatja a program. A kortársmentorok részvételét nagyon fontosnak tartják a projekt sikeres megvalósítása érdekében, elsősorban a motiváció miatt, mivel az alapítvány munkatársai szerint a diákok egy kortárstól jobban elfogadnak tanácsokat, mintákat, mint a felnőtt mentortól.