Magyar Szegénységellenes Alapítvány – Szécsényi Gyerekesély Program – Autonómia

Magyar Szegénységellenes Alapítvány – Szécsényi Gyerekesély Program

-

Magyar Szegénységellenes Alapítvány – Szécsényi Gyerekesély Program

-Szécsény

www.szecseny.gyerekesely.hu

"Hogyan legyünk szuperek?" – Szécsényi kistérségi program

A "Hogyan legyünk szuperek?" kísérleti program a Szécsényi Gyerekesély Program (SZGYEP) részeként azt tűzte ki célul, hogy a szécsényi kistérségben 8 településen tanodákat működtet (Varsány, Magyargéc, Szécsényfelfalu, Rimóc, Nagylóc, Nógrádszakál, Endrefalva, Szécsény), melyek bevonásával komplex fejlesztési tervet dolgoz ki és működtet az országos és helyi szinten a fiatalok körében tapasztalható mélyszegénységből adódó hátrányok csökkentésére.

Az ifjúságfejlesztési folyamat átfogó célja a gyerekek, fiatalok társadalmi integrációjának elősegítése, a bennük rejlő (társadalmi) erőforrások kibontásának, azaz mindazon feltételrendszer megteremtése, mellyel megvalósítható, hogy „általuk legyen jobb” a szécsényi kistérségben élni.

Az átfogó cél az alábbi részcélokra bontható:

– a közoktatási intézményrendszerből lemorzsolódó gyerekek és fiatalok számának csökkentése;

– a fiatalok munkaerő-piaci részvételének növelése, az ahhoz szükséges és a tudatos családtervezést szolgáló ismereteik bővítése, kompetenciáik megerősítése;

– a gyerekek és a fiatalok szabadidő eltöltési lehetőségeinek bővítése;

– a gyerek- és fiatalkori devianciák kialakulásának megelőzése, a csellengő, bűnelkövető, drogfogyasztó fiatalok számának csökkentése;

– a gyerekek és a fiatalok társadalmi szolidalításának, toleranciájának, társadalmi, közösségi részvételének fejlesztése.

A tapasztalatok, felmérések alapján megfogalmazható legfőbb szükségletek:

1. a fiatalok igényei: szórakozás, sport, ifjúsági klub

2. tanórán kívüli időszak tanulást is segítő, lemorzsolódást csökkentő, pályaválasztást segítő, a nem-formális pedagógia módszereit is alkalmazó szabadidős programokkal való megtöltése

3. rendelkezésre álló közösségi terek szolgáltatásainak bővítése és szakszerű működtetése

4. ifjúsági öntevékenység és szerveződések támogatása

A felsorolt tapasztalatokból eredően a projekt közvetlen célja a 12 év feletti hátrányos helyzetű, többségében roma származású gyerekek és fiatalok társadalmi-gazdasági részvételének elősegítése. A projekt keretében a még tanköteles korú gyerekeknek tanórán kívüli, a tanköteles koron túl lévő, de alacsony vagy be nem fejezett iskolai végzettségű fiataloknak pedig komplex integrált közösségi térben megvalósuló szolgáltatás nyújtása, melyek elősegítik a társadalmi gazdasági életben való részvételüket. Ezenkívül, fejleszti a fiatalok azon kompetenciáit, amivel egyrészt akár az oktatásba vezeti őket vissza, vagy a munkaerőpiacon való érvényesüléshez ad elengedhetetlen felkészítést. 

Tématerületek melyeken a képzések folynak:

  • demokráciára nevelés,
  • családi életre nevelés,
  • kompetenciafejlesztések,
  • művészeti nevelés,
  • tánc,
  • kézműves foglalkozások,
  • jogi segítségnyújtás –tanácsadás,
  • mediációs eljárásokban való részvétel,
  • on-line tanácsadási szolgáltatások

 A tanodák a program részeként az évek során különböző támogatási források felhasználásával működtek. A "Hogyan legyünk szuperek?" TÁMOP program keretében a bérleti költségek (rezsiköltségek) támogatása nem megoldott. A 8 településen működő, 2011 októberében indult program bérleti költségeinek (rezsiköltségeinek) fedezetét a program első közel egy évében sikerült különböző támogatási forrásokból biztosítani, de a 2012. év második felétől az említett tételek fedezetére hiányoznak a források. A 2013. szeptember 30.-ig tartó program 4 723 000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a Kiegészítő Támogatás Programtól 6 település 15 havi bérleti díjának (rezsiköltségének) a fedezetére.