Laurus Alapítvány – Autonómia

Laurus Alapítvány

-

Laurus Alapítvány

– Bonyhád

www.laurus.hu

Lendület foglalkoztatási projekt:

A Laurus Alapítvány elsődleges célja támogatni, fejleszteni a hátrányos helyzetű, valamint a kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyermekeket, valamint a családok szociális helyzetének javítása érdekében a képzettségi szint emelését kívánják segíteni a felnőttek képzésével, kompetencia-fejlesztéssel, tréningek, tanfolyamok lebonyolításával, támogató szolgáltatások biztosításával. Az alapítvány 2008-óta több EU által finanszírozott projektet valósított meg projektgazdaként ill. konzorciumi partnerként a régióban. A Völgységi kistérségben az egyetlen régiós hatókörű közhasznú alapítványként működnek, amely civil szervezetek számára is szolgáltatást nyújt. 

A "Lendület az álláskereséshez" című foglakoztatási TÁMOP projektben a Laurus Alapítvány konzorciumi partnere az Aparhatni Független Roma Egyesületnek. A program 2012. 07.01.-én indult, célja a Tolna megyei Bonyhádi kistérségben, és a Tamási Kistérségben található, Mucsi községben élő, hátrányos helyzetű, roma nők és férfiak motiválása, bevonása különböző foglalkoztathatóságot elősegítő programokba. A munkaerőpiacról kiszorult, hátrányos helyzetű roma nők és férfiak bevonása magasabb szintű képzési és foglalkoztatási programokba, illetve nyomon követése a munka világába történő belépés után.

 • A  projekt során 40 fő részére (köztük roma származású emberek), munkaerő-piaci integrációjuk érdekében kompetenciafejlesztés történt, melynek eredményeként a résztvevők 40%-a el tudott helyezkedni.
 • A projekt során un. életvitel klubokat tartottak és tartanak a térségben élők számára különböző témakörökben, figyelembe véve a résztvevők igényeit, érdeklődését.
 • 12 fő konyhai kisegítő képzésben vett részt, majd sikeresen le is vizsgázott.
 • 12 fő gyümölcstermesztői képzésben vett részt, majd sikeresen le is vizsgázott.
 • A projekt során a résztvevők a következő szolgáltatásokban részesülnek:
 • képzési támogatás,
 • esetmenedzseri szolgáltatás,
 • képzésre szállítás megszervezése,
 • információs és irodai szolgáltatások nyújtása,
 • szociális és munkaügyi információk nyújtása tréningeken,
 • egyéni esetkezelés, pszichológiai segítségnyújtás közvetítésével.

A projekt teljesített indikátorai a következőek:

Az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen megvalósítók aránya: 85 %

 1. A foglalkoztathatóság elérését/visszanyerését elősegítő programokba bevont személyek száma, akik számára egyéni fejlesztési terv készül: 40 fő
 2. A programba bevont személyek közül a nem bentlakásos képzésbe résztvevő személyek száma: 24 fő

A képzésben részt vett 24 fő közül 11 fő rögtön el tudott helyezkedni, velük és a munkaadókkal is folyamatos kapcsolatban van az alapítvány, monitorozzák a munkavégzést, probléma esetén segítséget nyújtanak a munkavállalóknak vagy a munkaadóknak. A többi OKJ-s képzést elvégzett számára is folyamatosan keresnek munkahelyet, segítenek elhelyezkedésükben.

A 2013. október 30.-án véget érő program költségvetésének az utolsó 5%-nak a biztosítására kért az alapítvány visszatérítendő támogatást a Kiegészítő Támogatás Programtól. Az alapítvány

1 002 650 visszatérítendő támogatást kapott a programtól a fent nevezett célra, mely az utolsó kéthavi bér és járulék kiadásokat fedezi.