Kompánia Alapítvány – Autonómia

Kompánia Alapítvány

-

Kompánia Alapítvány

– Budapest

http://www.kompania.hu/

A Kompánia Alapítvány 1997-ben jött létre azzal a céllal, hogy tevékenységével hozzájáruljon a fiatalok lelki egészségének, önismeretének fejlesztéséhez, veszélyeztetettségének csökkentésé­hez. Munkájuk során arra törekszenek, hogy gyermekek és kamaszok számára komplex, életkorukhoz és problémáikhoz valóban igazodó programokat, szolgáltatásokat dolgozzanak ki. Iskolai és iskolán kívüli programjaik keretében évente 1500-2000 fiatalt érnek el. Módszerünkben kiemelt szerepet kap a kortárssegítés, melynek lényege, hogy az életkori közelség, az élethelyzet és a kommunikációs stílus hasonlósága segít az érzelmi bevonódásban, a motiváltság növelésében és hatékonyabban mozgósítja a fiatalok személyiségét.

Az alapítvány 2008 februárja óta működteti egy kortárs segítő központot Csepelen alacsonyküszöbű szociális szolgáltatását „csellengő”, függőségekkel szemben veszélyeztetett fiatalok számára „Alternatíva” Program néven. A program sajátossága, hogy speciális és anonim szolgáltatásokat nyújt olyan csellengő, sok szempontból veszélyeztetett helyzetű fiatalok részére, akiket az egyéb, intézményes keretek között folyó programok nehezen vagy egyáltalán nem érnek el, s akik a védőhálóból a legkönnyebben kihullanak.

A program hatékonyságát látva kérte fel a Csepeli Önkormányzat az Alapítványt, hogy a KMOP támogatásával komplex csepeli város rehabilitációs program keretei között induló tanoda program működtetését vállalja el.

A "DOMINÓ Alternatív Tanoda* nevű projekt, Csepelen a lakótelepen fog működni, négy iskolával már előzetesen szerződést kötöttek, alapvető szempont lesz az esélyegyenlőség elvének érvényesülése. A tanoda az alábbi módon segíti elő a roma emberek – köztük elsősorban roma gyermekek és fiatalok – integrációját:

1) Az iskolai lemorzsolódás megakadályozása

  • Újfajta pedagógiai, pszichológiai megközelítés és elérés alkalmazása a gyermekek fejlesztésében: az elsődleges bizalom- és közösségépítést követő, indirekt, non-formális oktatás és személyközpontú mentálhigiénés támogatás. Ezt követően, igényeknek megfelelő, helyi szintű, célzott pedagógiai- (korrepetálás, fejlesztés) és/vagy pszichológiai megsegítés, szükség esetén szakellátásba irányítás.
  • A gyermekek és fiatalok részképességeinek (helyesírás, olvasás, számolás, idegen nyelv), kognitív készségeinek (matematikai, logikai gondolkodás), valamint szociális kompetenciáinak (kapcsolati-, kommunikációs skillek, önkifejezés) és személyiségének (ön- és társismeret, identitás) fejlesztése.

2) Társadalmi életre való felkészítés

  • A társadalmi életre való felkészüléshez nélkülözhetetlen szokások, normák, viselkedésminták facilitálása (pl. tervszerű életvitel, főzési alapismeretek, pénzgazdálkodás).
  • Szociális felzárkóztatás, helyi közösség kapcsolati erősítése; segítség a tágabb környezet elérésében, ügyintézésben.
  • Informálás, szemléletformálás (drogmegelőzés, felvilágosítás, biztonságos internethasználat, egészséges táplálkozás, szelektív hulladékgyűjtés).
  • Családi életre nevelés, család intézményét veszélyeztető kockázatok mérséklése.

3) Közösségfejlesztés

  • Kultúrák (értékek, életstratégiák) találkozása, közeledése, kölcsönös megértése, elfogadása.
  • Szocializációs és egyéb társadalmi különbségek csökkentése.
  • Hagyományőrzés (roma nyelv, ételek, táncok, zenék).
  • Többségi és kisebbségi társadalom közelítése helyi szinten.

A program során az un. MindLab (www.mindlab.hu) módszert is alkalmazni fogják, mely egy innovatív iskolai módszertan a gondolkodási képességek fejlesztésére stratégiai játékok segítségével. A Mind Lab egyedi koncepciója azon az elképzelésen alapul, hogy a stratégiai játékok hatásos oktatási eszközként is szolgálhatnak. A társasjátékok hozzájárulnak a kognitív képességek fejlődéséhez, illetve a gondolkodási folyamat tudatosításához. Segítenek továbbá a tanulónak az érzelmi és közösségi problémák megoldásában. A program lelke maga a játékélmény, amely élvezetes, magával ragadó és izgalmas, ennél fogva lelkesítő motiváció a gyerekek számára és remek alapja egy mélyreható tanulási folyamatnak.

Az alapítvány vissza nem térítendő támogatást igényelt a Kiegészítő Támogatások Programtól, melynek oka, hogy a pályázat tervezése során számos, a sikeres megvalósításhoz nélkülözhetetlen eszköz, forrás (laptop, oktatási segédeszközök, humánerőforrás számára biztosított jövedelem, rezsiköltség stb.) nem volt betervezhető a költségek közé.  A felsorolt okok miatt a program 4 825 820 Ft vissza nem térítendő támogatással járul hozzá a tanoda sikeres működtetéséhez a projekt  2013.08.01. és 2014. 10.31. között zajló időszakában.