KÖLCSÖNÖS TANULÁSI ÉS PÉNZÜGYI, MIKRO-FINANSZÍROZÁSI PARTNERHÁLÓZAT – Autonómia

KÖLCSÖNÖS TANULÁSI ÉS PÉNZÜGYI, MIKRO-FINANSZÍROZÁSI PARTNERHÁLÓZAT

-

KÖLCSÖNÖS TANULÁSI ÉS PÉNZÜGYI, MIKRO-FINANSZÍROZÁSI PARTNERHÁLÓZAT

 

Egészen a SIMS program kezdetétől a nemzetközi partnerszervezetek egy hálózatba szerveződnek, melybe így egyfelől a 29 projekt partner, másfelől további partnerszervezetek is csatlakoznak a projekt időtartama alatt. A hálózat tagjai naprakész információt kapnak a futó projektek alakulásáról és egy kölcsönös tanulási folyamatban vesznek részt, ahol találkozókon, workshopokon keresztül egy folyamatos párbeszéd részesévé vállnak. A rendezvények, találkozók, workshopok során a hálózat tagjai tapasztalatot és információt osztanak meg egymással a megvalósuló projektekről, továbbá hasonló, a pénzügyi tudatosságot elősegítő projektek eredményeiről és tapasztalatairól. A Hálózat tagjai számára közös adatbázis készül, melybe azok a kormányzati szervezetek, civil szervezetek, pénzintézetek, gazdasági szervezetek, szakértők kerülnek, akik érdekeltek országos és európai szinten a pénzügyi integráció Fejlesztésében.

A SIMS partnerszervezetek a Hálózat tagjai számára országos szinten öt különböző témát tárgyaló workshopot szerveznek annak érdekében, hogy a kölcsönös tanulás és az információ csere megvalósuljon. A workshopok lehetővé teszik, hogy a projektek során nyert eredményeket feldolgozzák, elemezzék és a politikai döntéshozók felé közvetítsék. A workshopok közös célja ezen felül egy olyan közös platform biztosítása, melyen párbeszéd alakul ki a szakértők, az érdekelt felek és a kormányzati szereplők között illetve lehetőséget biztosítanak a különféle vélemények, illetve érdekek megvitatására egy adott konkrét témában. Ezen túlmenően a műhelyek biztosítják az új ismeretek átadását és terjesztését az adott témákban, továbbá elősegítik a kormány és az érdekelt felek együttműködését és tapasztalatcseréjét. Az egynapos workshopok kiegészülnek plenáris ülésekkel és konferenciákkal, melyeken összegezik a workshopok és a projektek eredményeit.
Az országos workshopok végül egy kétnapos brüsszeli rendezvénnyel zárulnak, melyen a pénzügyi ismeretekről szerzett tapasztalatok és projektek kérdésköreit mutatják be mintegy  150 résztvevő számára.