Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület – Autonómia

Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület

-

Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület

– Pécs

http://www.khetanipe.hu

A Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesületet 1999-ben alapították meg többségében roma/cigány egyetemisták azzal a céllal, hogy a romák társadalmi és egyéni problémáit, hátrányait kezeljék, önkéntes és lelkes munkájukkal segítsék.

A szervezet tevékenysége igen szerteágazó és sokrétű, de arra törekszik, hogy a különböző programok egymással szerves egységben, a közös célok érdekében komplexen működjenek. Az elmúlt években is több jelentősebb program valósult meg. 2004-től jelentősen bővült az egyesület által megvalósított – immár megyei és regionális szintű – programok száma, melyek sikerességét a képzett, többségében roma/cigány származású munkatársak tevékenysége segíti elő.

A TÁMOP 3.3.9 keretében megvalósuló KheTanoda 2013. májusa és 2015. júniusa között működik Pécsett. A KheTanoda célcsoportja a pécsi 5-8. osztályos hátrányos helyzetű és vagy roma tanulói. A projekt fő tevékenységei a következőek:

 1. Fejlesztési tervek kidolgozása

       Személyre szabott fejlesztési tervek kidolgozása, az előzetes felmérések alapján

 1. Pedagógiai programok

Egyéni fejlesztő-felzárkóztató oktatás keretében délutáni időtartamban egyéni fejlesztő foglalkoznak egyénileg a tanulókkal. A hatékony, önálló tanulás fejlesztése érdekében különböző tanulási technikák elsajátítása. Készség és képességfejlesztő gyakorlatok használata a tanulás során (pl. memória, drámajátékok, szituációs és koncentrációs játékok. Kooperatív technikák alkalmazása, 8. osztályosoknak pályaorientációs képzés.

 1. Szabadidős programok tervezése és lebonyolítása

Cigány nyelv és hagyományok oktatása, elsajátítása. Színház, kiállítás és múzeumlátogatás. Kirándulás, sportnap szervezése. Fotószakkör

Kiemelten fontosnak tartják a szülőkel való kapcsolattartást, és a felsőoktatási intézményekben tanuló fiataloknak a tereptapasztalatok biztosításaként a tanoda munkájában való részvételt.

A projekt indikátorai a következőek:

 1. Tanodai projektbe bevont tanulók száma: 30 fő
 2. A tanodából lemorzsolódott diákok száma: 4 fő
 3. Aktív együttműködésbe bevont partnerek száma: 5 partner
 4. Az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen megvalósítok száma: 1 fő
 5. Tanodán kívüli programok száma: 6 program
 6.  Nyitott tanodai programokon résztvevők száma: 180 fő
 7.  Nyitott tanodai programok száma: 6 program
 8.  Érettségit adó középfokú intézményben valamint minőségi szakképzésben továbbtanuló végzős tanodások száma: 8 fő

Közvetlen céljaik:

 • Az előző évben működő tanoda minőségének továbbfejlesztése, a környezettudatos magatartás és a multikulturális szemléletmód erősítése.
 • Családias, biztonságot adó környezet létrehozása, melyben a bizalom erősödése mellet a személyek egyéni testi, lelki, kognitív fejlődése egyaránt megvalósítható.
 • Az önálló, hatékony tanulás kialakítása (különböző tanulási technikák elsajátításával)
 • Differenciált oktatás megteremtése, mely az egyéni fejlesztés előfeltétele
 • Továbbtanulás segítése, pályaorientáció

A Kiegészítő Támogatások Program 2 653 321 Ft vissza nem térítendő támogatással járul hozzá a tanoda sikeres működéséhez.