Igazgyöngy Alapítvány – Autonómia

Igazgyöngy Alapítvány

-

Igazgyöngy Alapítvány

– Berettyóújfalu, Told

http://igazgyongy-alapitvany.hu

Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél-Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek aprófalvas településein élő cigányság jelentős része szintén az említett 1 millió ember létszámát gyarapítja. A munkanélküliségi mutatók az említett településeken jóval magasabbak az országos átlagnál.

Gyermekek százezrei nőnek fel az újratermelődő nyomorban pozitív szerep modell nélkül, a jelenlegi oktatási rendszernek számukra kevés értéke van, mivel az elsősorban a középosztály értékeire épül. Hazánk porosz oktatási rendszerében a bölcsődében, az óvodában és az iskolában szinte képtelenek kezelni a hátrányos helyzetű családok többségi társadalométól eltérő hátteréből eredő szociokulturális különbségeket. Az iskola képtelen megfelelő tudást és motivációt átadni, ezért a lemorzsolódási arányok magasak az említett családokból származó fiatalok körében. Sokan fiatalon családot alapítanak, magas körükben az analfabéták és a funkcionális analfabéták száma. Az iskola nem készíti fel a fiatalokat arra, hogy a munkaerőpiacon életképesek legyenek.

Az Igazgyöngy Alapítvány egyik célja, olyan beavatkozási módszereket kidolgozása, melyek a hagyományos integrációs modellektől eltérnek, ugyanakkor segítenek a családoknak kilépni a szegénységből és a reménytelenségből. Az alapítvány 13 éve működik, az utóbb 3 évben kezdenek összeállni a kirakós darabjai, melyek hozzájárulhatnak egy komplex stratégia kialakításához.

Túlélési stratégiák kidolgozása

Az alapítvány elvei szerint a közös munka első és legfontosabb lépése a családokkal való partnerség kialakítása. Mindkét félnek szüksége van a kapcsolat fejlesztésére, melynek a kölcsönös bizalmon és egymás megértésén kell alapulnia, hiszen ez egy nagyon összetett és bonyolult folyamat. A közösségi alapú művészeti oktatás ehhez megfelelő eszköznek tűnik. Az alapítvány egy délutáni foglalkozást biztosító művészeti iskola, ahol a gyerekek az önkifejezés elsajátításán keresztül innovatív technikákat tanulnak, miközben személyiségük alapvető változásokon megy keresztül. Rajzaik, festményeik fokozatosan egyre színvonalasabbakká válnak, megtanulják a tervezés-végrehajtás-értékelés folyamatát, önbizalmuk pozitívvá válik, ezáltal egyre hatékonyabbak lesznek. A festés, és egyéb alkotó technikák elsajátítása által kompetenciáik számos területen jelentősen fejlődnek, szociális kompetenciájuk fejlődik, a világról meglévő tudásuk növekszik. Kooperációs képességeik a kooperatív feladatok használatán keresztül szintén fejlődnek.  

Családgondozási rendszer

Az alapítvány család gondozási rendszere elsősorban a krízisek megoldására szorítkozik. A hangsúlyt mindig a gyerekekre, illetve problémáik megoldására helyezik, fő szempont a gyerekek iskolai előmenetele, valamint az ezt motiváló tényezők támogatása (ösztöndíjak, kirándulások, nyári táborok). Az alapítvány segítsége nélkül soha nem lett volna a gyerekeknek esélye kirándulásokra, nyári táborokban való részvételre.

A családgondozással az alapítvány célja, hogy a szerény körülmények ellenére is megtanítsa a családokat az önálló életre, beleértve az közegészségügyet, a karbantartást, fenntartási költségek kezelését, az adósságkezelést, a kertgondozást, zöldenergia programokat, melyek által sokkal élhetőbbé válik az életük.

A tevékenység egyik központi eleme a közösségépítés, melyet a nehéz életkörülményeken felül a különböző csoportokhoz való tartozás is megnehezít. A településeken eltérő roma csoportok élnek együtt nem roma és román kisebbséghez tartozó közösségekkel együtt, melyek mind-mind különböző értékrenddel rendelkeznek. A szociális és közösségi rendezvények célja, hogy a különböző csoportok közösséget alkossanak, miközben tisztelik egymás identitását.

Munkalehetőség

A családgondozás mellett az alapítvány aktívan részt vesz, az olyan tevékenységek, munkalehetőségek megtalálásában, melyek bevételhez juttathatják a családokat. Toldon, az egyik településen sikerült egy lehetséges jövőképet nyújtó megoldást találni. Néhány találkozót, vitát és megbeszélést követően az Alapítvány megállapodott 15 (többségében roma) asszonnyal, hogy hímzett képeket csinálnak, melyekhez a mintát a gyerekek rajzai valamint saját fantáziájuk biztosítja.

Web-shop

http://igazgyongy-alapitvany.hu/shop/

A hímzett képekből patchwork technikával összevarrott termékeket készítenek, táskákat, párnákat stb., a szomszéd faluból egy önkéntes megtanította meg az asszonyokat a táskák összevarrására, a termékeket web-shopon keresztül értékesítik. A kézműves termékek gyártásába a férfiakat is igyekeznek bevonni, terveik között asztalosipari termékek gyártása szerepel, melyeket szintén a web-shopon keresztül értékesítenének.

Az ötlet, hogy kézműves tevékenységgel próbálják megoldani a szociális problémákat, nem egyedülálló, más településen is próbálkoztak már az ötlettel. Toldon az az eredeti ötlet , hogy a gyerekek rajzai adják a hímzett képek alapját, mely ezáltal hidat képez a gyerekek, szülők, nagyszülők között, és miközben valódi értéket teremtenek, és közösséget alkotnak, bevételt hoznak  a családok számára.  A webshop 2012 márciusában kezdett működni.

Az Autonómia Alapítvány szerepe az Igazgyöngy Alapítvány életében

A Nyílt Társadalom Intézet által támogatott Kiegészítő Támogatás Programtól vissza nem térítendő támogatásként 1 500. 000 Ft-ot kapott az Igazgyöngy Alapítvány házvásárlásra és 2 500.000 Ft-ot a ház felújítására. A megvásárolt, majd felújított épület közösségi házként fog szolgálni az alapítvány számára, egyben foglalkoztatási és oktatási célokat is szolgálva. Az alapítvány által a TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0187 pályázaton nyert tevékenység működéséhez is kiegészítéseként szolgál a közösségi ház. Az épületben, a hozzá tartozó melléképületekben és a kertben többek között a következő tevékenységek fognak zajlani:

 

  • közösségi rendezvények a falu roma és nem roma lakói részére (pl. baba-mama klub, ifjúsági rendezvények)
  • varroda
  • asztalos üzem (a két tevékenység 50 fő számára biztosít munkalehetőséget)
  • szállás az önkéntes szociális munkások számára
  • iroda az alapítvány számára, mely egyben Internet hozzáférést biztosít a falu lakói számára
  • mosókonyha
  • ping-pong asztal
  • bio-brikett üzem
  • bio növénytermesztés.

A közelmúltban az Igazgyöngy Alapítványról megjelent újságcikkekből néhány:

http://igazgyongy-alapitvany.hu/2013/05/22/megjelenesunk-mediaban-sozialmarie-dij-kapcsan/

http://epiteszforum.hu/magyar-palyazat-kapta-a-sozialmarie-elso-dijat

http://sozialmarie.org/dijazottak

http://palyazatmenedzser.hu/2013/05/08/sozialmarie-fodij/

http://richpoi.com/cikkek/uzlet_gazdasag/fodijjal-jutalmaztak-egy-magyar-szocialis-programot-becsben.html

http://nol.hu/belfold/magyar_civilszervezetek_sikere_becsben

http://news.msn.com/world/art-helps-roma-children-dream-again-in-hungary-1

http://nol.hu/kult/20130628-nehez_a_nyar

http://www.evamagazin.hu/mai_tipp_program_es_utazas/28379_eletem_konyvei_lritooknora.html

http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/igazgyongyos-almok/igaz4/

http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=218372%3Aa-reuters-az-igazgyoengy-alap

http://www.csagyi.hu/jo-gyakorlatok/hazai/item/858-magyar-dijeso-az-erste-alapitvany-tarsadalmi-integracios-dijatadojan