Hét Kútforrás Szociális Alapítvány – Autonómia

Hét Kútforrás Szociális Alapítvány

-

Hét Kútforrás Szociális Alapítvány

– Pétervására, Váraszó

http://www.hetkutforras.hu

Az Alapítvány tartós közérdekű célja:

A Dunakeszi székhellyel rendelkező alapítvány olyan személyek részére nyújt támogatást, akik testi, lelki, szellemi, erkölcsi és anyagi téren segítségre szorulnak.

Az Alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

-A szociális intézmények működési, fenntartási feltételeinek javítása,intézmények fejlesztésének támogatása.
– A kliensek munkával való nevelésének elősegítése.
– A kliensek életkörülményeinek javítása, rehabilitációs foglalkozások kialakítása és fejlesztése, valamint az utógondozói munka támogatása.
– Pályázatok kiírása az Alapítvány céljaival összhangban tevékenykedők részére
– A szociális intézmények dolgozóinak szakmai fejlődésének támogatása.
– Az Alapítvány céljaival megegyező továbbképző tanfolyamok, konferenciák tartása.
– Gyermekek tehetséggondozása: sport, kulturális, művészeti és egyéb téren tehetséges gyermekek fejlődésének elősegítése, támogatása.
– Gyermek- és ifjúságvédelmi, hátrányos helyzetűek védelmét szolgáló intézkedések, szolgáltatások, kiterjedve a bűnmegelőzésre és az ifjúságvédelem támogatására is.
– Terápiák és fejlesztő foglalkozások szervezése, tartása.
– Információs hálózat kiépítése, fejlesztése.
– A felsorolt célokkal megegyező intézményi tevékenység támogatása.
– Esetenként szállásnyújtás egyedülálló anyák és gyermekek számára.

Az alapítvány 2010-es tanoda ciklusban működtette a gödi Hegymenet Tanodát.

2013. augusztusa és 2015 áprilisa között működteti a pétervásárai Szent Márton Tanodát és a szomszédos településen lévő váraszói Tiszta Forrás Tanodát.

A két Tanoda tevékenysége, célkitűzései megegyeznek egymással. Feladataik közé tartozik a gyermekek tanulási nehézségeinek feloldása, a szociális különbségek enyhítése. Minden hétköznap hétfőtől péntekig 13- 18 óráig tartanak nyitva, ekkor a gyerekeket az ott dolgozó mentor-pedagógusok matematikából, magyarból, angolból, informatikából és a természettudományos tantárgyakból fejleszti egyéni és kiscsoportos foglalkozások keretében. Nemcsak tanulmányaikban kapnak segítséget a diákok, hanem az ott dolgozókhoz mindennapos gondjaikkal is fordulhatnak. Tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekkel fejlesztőpedagógusi végzettséggel rendelkező szakember foglalkozik heti rendszerességgel. Az iskolai szünetekben illetve délutánonként tanulás után szabadidős tevékenységeken vehetnek részt a diákok: kézműves foglalkozások, kirándulások, közös főzések, múzeum és mozi látogatások, filmklubok. A gyermekek számára minden délután étkezést biztosítanak. Céljaik között szerepel, hogy a gyermekek szüleit, családját is bevonják a tanoda életébe, rendezvényeibe.

A program céljával összhangban néhány kiemelt pedagógiai elvet a következő:

 • A tanodában folyó nevelőmunka értékközpontú.
 • Cél olyan értékek közvetítése, melyek alkalmasak arra, hogy a tanulók szilárd erkölcsi alapokkal, a társadalom és az egyén számára hasznos ismeretekkel rendelkezzenek. Hangsúlyozzák a komplex személyiségfejlesztést, szem előtt tartva azt, hogy mindenki a saját egyéniségét bontakoztathassa ki.
 • A Tanoda elsődleges célja, a gyermekek oktatásának, nevelésének támogatása, valamint az esélyegyenlőség biztosítása a továbbtanulásban.
 • Tanulássegítés, tehetséggondozás.
 • Tartalmas szabadidős tevékenységek.
 • Elsődleges eszköznek a következetességet és a dicséretet, a pozitív megerősítést tartják.
 • Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Tanodába járó gyermekek egészséges, önmagukban bízó, képességeiknek és adottságaiknak megfelelően teljesítő felnőttekké váljanak.
 • Törekszenek a szülők által is helyesnek ítélt normák közvetítésére és erősítésére, összhangba hozva ezt tanoda céljaival, követelményeivel.
 • A fentiek érvényesítése érdekében hatékony együttműködést alakítanak ki a szülőkkel és a gyerekek iskoláival, tanáraival.
 • Fontosnak tartják az egészséges életmód, a kulturált környezet iránti igény kialakítását.
 • A tanulásmódszertan nem a hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy, hanem inkább intenzív képességfejlesztő tréning.

A pétervásárai Tanodát 585 130 Ft vissza nem térítendő összeggel támogatja a Kiegészítő Támogatás Program, míg a váraszó Tanodát 70 000 Ft vissza nem térítendő összeggel támogatja a program.