Euroeffekt társadalmi és szolgáltató non-profit kft. – Autonómia

Euroeffekt társadalmi és szolgáltató non-profit kft.

-

Euroeffekt társadalmi és szolgáltató non-profit kft.

– Szendrőlád

http://bhimrao.hu/

A Bhim Rao Egyesület kiemelten közhasznú társadalmi szervezet, mely 2002-ben jött létre Szendrőládon, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Bódva völgyében. Az egyesület tulajdonát képezi az Euroeffekt non-profit Kft.

 Az Egyesület alapvető célja a hátrányos helyzetű cigány és nem cigány fiatalok általános iskolából középiskolába, illetve középiskolából a felsőoktatás intézményeibe való bejutásának, valamint ezen intézményekben való sikeres helytállásának elősegítése és támogatása. A fentiekhez kapcsolódó tevékenység a műveltségfejlesztő és szociális munka – valamint egyéb olyan tevékenységek szervezése és végzése, melyek szintén elősegítik az Egyesület fő céljának megvalósítását. A Bhim Rao Egyesület a célcsoport hatékony oktatási és képzési tájékoztatását, intézményi kapcsolatfelvételét, felzárkóztatását segíti, illetve kulturális és szabadidős programok szervezését vállalta fel. Küzd a diszkrimináció, a hátrányos megkülönböztetés és a szegregáció ellen. A célok megvalósítása érdekében az Egyesület szorosan együttműködik más társadalmi szervezetekkel, kulturális, oktatási, foglalkoztatási és más egyéb intézményekkel.

Egy már meglévő projekt tovább fejlesztéséhez kapcsolódik az Egyesület által megvalósított Kincses Sziget – Térségi Tanoda valamint a História-völgy pályázat által kialakított UZSO PÁNI Roma Kulturális Központ, melynek fejlesztését támogatja a Kiegészítő Támogatás Program. A jelenlegi projektek hatására olyan képzési, oktatási és kulturális programoknak ad teret a tervezett beruházás, melynek kapcsán mind a település, mind pedig a térség hatékonyan tud segítséget adni a hátrányos helyzetű lakosság számára.

Az Egyesület tevékenységének egyik eleme, hogy a roma identitás erősítését szolgálja a régióban, célja, hogy a roma kultúrát, hagyományokat megismertesse a többségi társadalom tagjaival is. Ehhez szorosan kapcsolódik a már említett História-völgy koncepciója, mely a természeti és történelmi emlékekben gazdag Bódva folyó és mellékvölgyei történelmi örökségét egy komplex turisztikai attrakcióként értelmező programban szándékozik bemutatni. A koncepció szerint a História-völgy az egész Aggtelek-Edelény turisztikai térség kulturális turisztikai kínálatának összefogására kiterjeszthető. A projekt részeként a program keretein belül hozták létre a szendrőládi Roma Kulturális Központot, melynek szerves részeként az Kiegészítő Támogatás Program támogatásával megépülhet a színpad fedése és a kiállító fal kivitelezése, valamint az Egyesület vásárolhat egy színvonalas, számos igényt kielégítő fénymásoló berendezést. A színpad megépülése hozzájárul a tanodákban tanuló gyermekek részére színvonalas fellépéseket biztosításához, valamint Szendrőlád és a környező települések rendezvényeinek biztosításához. Ezenkívül  lehetőséget nyújt a település a környező települések lakossága, valamint az idelátogató turisták számára a településen működő nyugdíjasokból álló népdalkörnek a bemutatkozására, és helyi lakosokból összeállt amatőr színjátszó körnek a színvonalas fellépésére. A Budapesten működő Kugler Art Szalonnal és a Néprajzi Múzeummal való együttműködés kapcsán helyi kutatásokat szeretnének szervezni, illetve a roma kortárs művészeknek kiállító teret biztosítani, melyre a kiállítófal is lehetőséget biztosít. A felsorolt tevékenységek által szeretnék hirdetni a roma kultúra értékeit, az együttélés fontosságát, valamint bemutatni a kultúrák közötti azonosságot.

Az Euroeffekt Nonprofit KFT a Kiegészítő Támogatás Programtól 1 000 000 Ft visszatérítendő támogatást kapott a hangosító berendezés megvásárlására, mely alapvető eszköz a színpadi műsorok biztosításához.