Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége – Autonómia

Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége

-

Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége

– Nagykanizsa

(http://www.drvsz.hu/)

Nagykanizsán 2013. augusztusa és 2015. júniusa között a Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége működteti a „Lumina-Lámpás” Tanoda projektet (TÁMOP 3.3.9.). A szervezet 2002-ben alakult Nagykanizsán.

A tanoda projekt célja, hogy 30 fő többségében halmozottan hátrányos helyzetű és roma származását vállaló nagykanizsai 5-12. osztályos tanuló számára képességfejlesztő, és lemaradásukat csökkentő délutáni tanodai foglalkozásokat tartsanak a településen. A projekt kezdetén bemeneti méréseket végeznek a tanulók körében, ami kiterjed a szociális háttér a családi háttértényezők felmérésére, a kulcskompetenciák szintjének mérésére, az érdeklődési kör és a tehetség feltárására, továbbtanulási tervek feltérképezésére.

A kompetencia mérés területei: szociális és társas képességek, szövegértés-szövegalkotás, logikus gondolkodás, számolási készség, emlékezet. A projekt végén ugyanezen területeken kimeneti mérést  végeznek.

A képességfejlesztés területei: egyéni fejlesztési tervek összeállítása. A tanodában kiemelt figyelmet fordítanak a nyelvi képességek, a szövegértés-szövegalkotás, a kommunikációs szint fejlesztésére, szintén fontos elem a logikai gondolkodás, az idegen nyelvi, valamint az IKT kompetencia fejlesztése. Négy pedagógus heti 10-10 órában valósítja meg a fejlesztéseket, egyéni igényeket figyelembevevő órarendek alapján, az ifjúságsegítő munkatárs heti 20 órában a tanoda programjait koordinálja, a fejlesztéseken túli időben nyújt segítséget a felkészülésben, de szabadidős tevékenységek biztosításában is szerepet vállal. A diákok részére a mentorok, és az ifjúságsegítő munkatárs egyéb csoportfoglalkozásokat is tartanak, melyek során közösségépítő, indirekt képességfejlesztő tevékenységek, játékok kerülnek megszervezésre. A tanodában hetente van művészeti és önismereti klub, mely a tanulók személyiségének, önismeretének megerősítését, a konfliktuskezelés elfogadott lehetőségeinek, az erőszakmentes kommunikáció formáinak elsajátítását, fejlesztését célozza a művészet eszközeinek segítségével.  A fejlesztésben szerepet játszó fő művészeti ágak a zene és az irodalom.

Lényeges és kiemelt tevékenységként van jelen a nevelési feladatok ellátása, a személyiségfejlesztés, a családdal történő kapcsolattartás, családgondozói munka, kapcsolattartás a partnerekkel. A program munkatársai roma és nem roma származású szakemberek.

A pályázat adatai szerint a tanoda elsődleges célja, hogy javuljon a diákok iskolai teljesítménye, valamint piacképes szakmát nyújtó vagy érettségit adó középiskolákba tanuljanak tovább a végzős diákok. A család aktív bevonásától pedig a család támogató hozzáállását várják a tanoda munkatársai, vezetői. A szervezet vállalja, hogy legalább öt évig fenntartja a létrehozott kapacitásokat, különös tekintettel a beszerzett segédanyagokra.

A projekt indikátorai:

  • A nyitott tanodai programban tervezett résztvevők száma 180 fő.
  • A tanodai programba tervezett tanulók száma: 30 fő.
  • A tanodán kívüli tervezett programok száma: 12.
  • Az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen végrehajtók tervezett száma: 21 fő.
  • A tanodából lemorzsolódó diákok tervezett száma: 4 fő.
  • Az aktív együttműködésbe tervezett bevont partnerek száma: 10.
  • Az érettségit adó középfokú intézménybe továbbtanuló diákok tervezett száma: 3 fő.

A Kiegészítő Támogatások Program  1 524 000 Ft vissza nem térítendő támogatással segíti a tanodát, mely  a projektasszisztens bérköltségéhez való hozzájárulás.