CAF (Comunidades Autofinanciadas) – Önfinanszírozó csoportok – Autonómia

CAF (Comunidades Autofinanciadas) – Önfinanszírozó csoportok

-

 Kinek jó egy CAF csoport?

 Akinek vannak pénzügyi problémái: kis összegű tartozása, adóssága

 1. Akinek hirtelen kell pénz, ám nem tud, nem szeretne, vagy nem kap banktól, más személytől kölcsönt
 2. Akinek szüksége van egy egyszeri nagyobb beruházásra, ám ezt nem teheti meg az anyagi helyzet miatt
 3. Aki szeretne egy csoportba tartozni, s ismerősökkel, barátokkal együtt közösen megoldani a fenti problémákat

Mi kell hozzá?

 10-15 ember, akik vállalják, hogy CAF csoportot alakítanak

 1. Egy mentor, aki összehozza, összeszervezi a CAF csoport találkozóit és az embereket
 2. Egy fémkassza a pénznek

Hogyan működik?

A mentor megszervezi az első találkozót, összegyűlnek az adott helyen és időben a csoporttagok,

nevet adnak a csoportnak és megbeszélik a csoport szabályait, azaz azt, hogy a későbbiekben hogyan fog működni a csoportjuk:

Szabályok (mindenkinek 1 szavazata van a csoportban, minden döntéssel a többségnek egyet kell értenie!) :

Fontos! Nincsenek, általános szabályok. Döntsön úgy a csoport, ahogy a legmegfelelőbb a tagjainak, a későbbi találkozókon bármikor lehet (többségi egyetértéssel) módosítani a szabályokat.

 1. Mekkora egy részjegy összege?  A csoportban minden tag tulajdonosa a saját csoportjának, úgy válik tulajdonossá, hogy vesz egy részjegyet, azaz befizet annyi pénzt a fémkaszába amennyi egy részjegy értéke. Természetesen lehet több részjegyet is venni.

Példa: A csoportban 1 000 Ft egy részjegy ára, János 1 db részjegyet vesz, így betesz a fémdobozba 1 000 Ft-ot, Kata 5 db részjegyet vesz, így betesz a fémdobozba 5 000 Ft-ot Tibi 10 részjegyet vesz, így betesz a fémdobozba 10 000 Forintot: a fémkasszában 16 000 Ft lett, ebből (és a későbbi befizetésekből, hiszen részjegyet mindig lehet majd vásárolni) a pénzből lehet a későbbiek során felvenni, ez a csoport közös-pénze.

 1. Hitel, Kezesek, Maximum részjegy / hitel arány: Ha valakinek pénzre van szüksége a fémkasszában levő pénzből tud felvenni. A hitel felvételébe a csoporttagok többségének bele kell egyeznie. A csoportnak meg kell állapodnia abban is, hogy hány személy vállal kezességet a felvett összegért. Egy tag által felvehető maximális hitel nagysága az általa birtokolt részjegyek mennyiségén múlik. Minden csoport eltérő arányokat határozhat meg. Az arány azt fejezi ki, hogy mekkora kockázatot hajlandó a csoport a csoporttagokhoz kihelyezett hitelekért vállalni. Ha a kockázatvállalási hajlandóság alacsony, ez az arány 1:2 vagy 1:3, ha magas, akkor ez akár 1:10 is lehet.

Példa: Kata megszorult, s pénzre lenne szüksége, a csoportjában egy a négyhez vehet fel pénzt, mivel neki 5 000 Ft-ja van a kasszában így felvehet 20 000 Ft-ot. Ezt a pénzt a többi csoporttag hitelezi Katának. A csoportban két embert kell kezesként megnevezni, így Kata megnevezi Tibit és Jánost, hogy ők fogják visszafizetni a csoportnak a pénzt ha ő nem fizetne. A csoport megszavazza a hitelt, s odaadja a 20 000 Ft-ot Katának.

 1. Havi kamat, maximális futamidő: azt fejezi ki, hogy a csoport mekkora havi kamatra adja a közös pénzt, és maximum hány hónap alatt kell visszafizetnie a hitelt annak, aki felvette.

Példa: Kata felvett 20 000 Ft-ot, 5 hónapra, a csoportban 1%-os a kamat, egy hónap múlva kell az első részletet befizetnie, az 5 részletből, aminek az összege 4 200 Ft lesz. (4 000 forint a törlesztő részlet, ami a 20 000 Ft/5 hónap, a 200 Ft pedig a 20 000 Ft 1%-a, azaz a kamat). Kata öt hónapig fizeti vissza a csoportnak a pénzt, minden csoporttalálkozón 4200 Ft-ot fizetve, így a végén összesen 21 000 Ft-ot fizet vissza.

 1. Büntető kamat: Ha valaki nem tud fizetni egy adott hónapban akkor a találkozón büntető kamatot kell fizetnie.

Példa: Kata az öt hónap közül az egyik hónapban nem tud fizetni, a csoportban 2%-os a büntetőkamat, így ekkor nem 4200 Ft-ot fizet a találkozón, hanem 400 Ft-ot (20 000 Ft 2%-a), s egy hónappal kitolódik a visszafizetése.

 1. Késés, hiányzás: A CAF-ban nincsen sem késés, sem hiányzás. Ha valaki késik vagy hiányzik, akkor a csoport által megszabott késés-, hiányzás díját be kell tennie a következő alakalommal a közös kasszába.

Például késés 100 Ft, hiányzás 200 Ft.

 1. Maximálisan birtokolható részjegy: egy embernek legfeljebb mekkora tulajdonrésze lehet a csoportban, azaz, maximum mekkora pénzt tehet bele a közös kasszába. Ez azért fontos, hogy senkinek se legyen túlontúl nagy befolyása a csoportban.
 1. Csoporttisztségek: a csoportnak tisztségviselőket kell választania. Minden tisztséget más-más csoporttagnak kell betöltenie:
  1. Elnök: Ő dönt a vitás kérdésekben
  2. Könyvelő: ő vezeti a csoport jegyzőkönyvét, részjegy nyilvántartóját, hitel nyilvántartóját, illetve a csoport kiadásait-bevételeit
  3. Kasszás: Nála van a fémkazetta, amiben csoporttagok közös pénze található
  4. Kulcsos: Nála van a kasszát nyitó kulcs
 1. Gyűlések gyakorisága: a csoporttagok megállapodnak abban, hogy milyen gyakran találkoznak. Például: Hetente, kéthetente, vagy havonta.

Az első alkalommal nem lehet még pénzt felvenni, csak a csoport közös pénze gyűlik össze és a szabályokat, illetve a tisztségeket beszéli meg a csoport.

A második találkozótól kezdve bárki a csoportból felvehet pénzt, vagy vásárolhat további részjegyeket.

A csoportból bármikor ki lehet szállni (ha nincs tartozása a tagnak a csoport felé), illetve bármikor be lehet szállni a csoportba, ha a tulajdonosok, tagok beleegyeznek, hogy a jelentkező beléphet a csoportba. Az új tagnak természetesen kell részjegyet váltania, hiszen anélkül sem be nem tud tenni a közös kasszába, sem hitelt nem tud felvenni.

Végül a csoport megállapodik egy időpontban még az első találkozón, 1 évben vagy 1,5 évben, amikor a csoport kasszájában lévő pénzt szétosztják, a tagok között. Ekkor a kasszában benne lesznek a részjegyek, a kamatok (hitel és büntető) illetve a késési, és hiányzási befizetések is. Természetesen erre az időpontra majd minden hitelnek vissza kell érkeznie a kasszába. A kasszából mindenki úgy részesedik amekkora mértékben tulajdonosa a csoportnak. Ha valaki 10% részjeggyel rendelkezik (10%-ban tulajdonos) a végén 10%-os részt kap a közös kasszából, ha valaki 15%-os tulajdonos 15%-ot. A megállapodott idő után dönthet a csoport úgy is, hogy tovább folytatja a közös CAF-ozást.

Egy példa az alapszabályra