Aparhanti Független Roma Egyesület – Autonómia

Aparhanti Független Roma Egyesület

-

Aparhanti Független Roma Egyesület

– Kisvejke

www.afre.hu

Az Aparhanti Független Roma Egyesület 2005-ben alakult a következő célkitűzésekkel:

 • munkaképes cigányok foglalkoztatásának képzésének, átképzésének megszervezése;
 • a roma diákok esélyegyenlőségének elősegítése oktatási tevékenységek szervezésével, pedagógusi segítség igénybevételével;
 • oktatási-nevelési céllal tehetséggondozás;
 • hátrányos helyzetű roma gyerekek jogvédelmének, érdekképviseletének ellátása;
 • identitástudat erősítése;
 • roma munkanélküliek számára képzések szervezése, a munkába állni szándékozók számára álláskeresés segítése;
 • hagyományaink megőrzése, a roma nyelv és kultúra ápolása;
 • nagycsaládosok és megváltozott munkaképességűek segítése, érdekképviselete;

 

Az egyesület két működő programjának fenntartásához kért és kapott segítséget:

Máj sukar juma-tanoda

A Máj sukar juma tanodát 2009-óta működteti Kisvejkén az egyesület, a településen a lakosság több mint 35%-a romának vallja magát. A tanoda elsődleges célcsoportja a 6-18 éves korú, Kisvejkén a környező településeken élő általános iskolába és középiskolába járó tanulók, akiket együttműködési szerződéssel vonnak be a tanoda munkájába. Fő céljuk a tanulók iskolai sikerességének növelése, a továbbtanulási esélyeik javítása, a részképesség-hiányok, és a család szociális és munkaerő-piaci helyzetéből adódó hátrányok kompenzálása, a cigány tanulók identitástudatának erősítése. Jelenleg a bevont 30 tanodás tanuló közül 24 fő vallja magát cigány származásúnak. Az óvodába vagy iskolába lépő gyerekek képességmérését követően iskola-előkészítő foglalkozásokat bonyolítanak le annak érdekében, hogy mielőbb látóterünkbe kerüljenek a tanulási nehézségeket okozó lemaradások, hátrányok; az elsősök képességeikhez igazodó felzárkóztatása és esetleges tehetségfejlesztése lehetővé váljon, a lemaradásuk ne halmozódjon. Az általános és középiskolás gyerekek részére korrepetálást, egyéni fejlesztést biztosítanak az évismétlés kiküszöbölése, ill. annak érdekében, hogy minél eredményesebben végezzék el tanulmányaikat a gyerekek és érettségit adó, vagy hiányszakmában végzettséget adó középiskolába kerülésükkel biztosítható legyen a biztos megélhetésük. A valamely képességterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók tehetséggondozását egyéni fejlesztéssel támogatják. Minden 7-8. évfolyamba járó tanuló részt vesz pályaválasztási és továbbtanulási programokon. A bevont gyerekek számára az indirekt képességfejlesztést, tehetséggondozást szakköri foglalkozások és szabadidős tevékenységek, táborok során is fejlesztik. A gyerekek számára biztosított egyéni mentori szolgáltatás során a család részére irodai, szociális és munkaügyi mentori szolgáltatást is nyújtanak a gyerekek otthoni körülményeinek javítása érdekében. A program során félévente közösségépítő és az ismeretszerzést segítő kirándulást bonyolítanak le, 2 alkalommal tábort szerveznek a Balatonon.

A 2013. évben TÁMOP programon nyert tanoda program indikátorai a következőek:

 1. A tanodából lemorzsolódott diákok száma: 4 fő
 2. Aktív együttműködésbe bevont partnerek száma: 20 fő
 3. Az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen megvalósítok száma: 24 fő
 4. Érettségit adó középfokú intézményben, valamint minőségi szakképzésben továbbtanuló végzős tanodások száma: 6 fő
 5. Nyitott tanodai program száma: 14
 6. Nyitott tanodai programon résztvevők száma: 240 fő
 7. Tanodai programokba bevont tanulók száma: 30 fő
 8. Tanodán kívüli programok száma: 6

A tanoda 2009 óta folyamatosan működik a jelen támogatási időszak a 2013. június és a 2015. június közötti időszak támogatását szolgálja.

Az egyesület azért fordult a Kiegészítő Támogatások Programhoz, mert a tervezési időszak óta a minimálbérek járulékai emelkedtek, és ennek a forrása nincsen biztosítva a szervezetnél, valamint  az épület bérleti díjának egy töredékére és a nyelvtanár utazási költségeire kérek vissza nem térítendő támogatást. Ez utóbbi kérés oka, hogy a tervezéskor a közeli városban találtak nyelvtanárt, de mire a program nyert, már nem élt a településen a pedagógus, és csak távolabb találtak megfelelő pedagógust.  A fenti célokra a program 1 026 000 Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg az egyesületnek.

Lendület foglalkoztatási projekt

A "Lendület az álláskereséshez" című foglakoztatási TÁMOP projekt 2012. 07.01.-én indult, célja a Tolna megyei Bonyhádi kistérségben, és a Tamási Kistérségben található, Mucsi községben élő, hátrányos helyzetű, roma nők és férfiak motiválása, bevonása különböző foglalkoztathatóságot elősegítő programokba. A munkaerőpiacról kiszorult, hátrányos helyzetű roma nők és férfiak bevonása magasabb szintű képzési és foglalkoztatási programokba, illetve nyomon követése a munka világába történő belépés után.

 • A  projekt során 40 fő részére (köztük roma származású emberek), munkaerő-piaci integrációjuk érdekében kompetenciafejlesztés történt, melynek eredményeként a résztvevők 40%-a el tudott helyezkedni.
 • A projekt során un. életvitel klubokat tartottak és tartanak a térségben élők számára különböző témakörökben, figyelembe véve a résztvevők igényeit, érdeklődését.
 • 12 fő konyhai kisegítő képzésben vett részt, majd sikeresen le is vizsgázott.
 • 12 fő gyümölcstermesztői képzésben vett részt, majd sikeresen le is vizsgázott.
 • A projekt során a résztvevők a következő szolgáltatásokban részesülnek:
 • képzési támogatás,
 • esetmenedzseri szolgáltatás,
 • képzésre szállítás megszervezése,
 • információs és irodai szolgáltatások nyújtása,
 • szociális és munkaügyi információk nyújtása tréningeken,
 • egyéni esetkezelés, pszichológiai segítségnyújtás közvetítésével.

A projekt teljesített indikátorai a következőek:

 1. Az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen megvalósítók aránya: 85 %
 2. A foglalkoztathatóság elérését/visszanyerését elősegítő programokba bevont személyek száma, akik számára egyéni fejlesztési terv készül: 40 fő
 3. A programba bevont személyek közül a nem bentlakásos képzésbe résztvevő személyek száma: 24 fő

A képzésben részt vett 24 fő közül 11 fő rögtön el tudott helyezkedni, velük és a munkaadókkal is folyamatos kapcsolatban van az alapítvány, monitorozzák a munkavégzést, probléma esetén segítséget nyújtanak a munkavállalóknak vagy a munkaadóknak.  A többi OKJ-s képzést elvégzett számára is folyamatosan keresnek munkahelyet, segítenek elhelyezkedésükben.

A 2013. október 30.-án véget érő program költségvetésének az  utolsó 5%-nak a biztosítására kért az egyesület vissza térítendő támogatást a Kiegészítő Támogatás Programtól. Az egyesület  1 437 000 Ft vissza térítendő támogatást kapott a programtól a fent nevezett célra, mely az utolsó két havi bért és járulékokat, bérleti díjat valamint a záró rendezvényhez szükséges egyéb kiadásokat fedezni.