A projekt fő tevékenységi körei – Autonómia

A projekt fő tevékenységi körei

-

A projekt három fő tevékenység köré szerveződött:

• a feltárt helyi képzési és foglalkoztatási igényeknek megfelelő képzések vala­mint munkatapasztalat-szerzési, gazdálkodási blokk szervezése és lebonyolítása,

• roma szervezetek közösség, és szervezetfejlesztési, projekt-lebonyolítási ké­pességének, valamint gazdasági érdekérvényesítő potenciáljának növelése,

• a roma szervezetek – legtágabban értelmezett – munkaerő-piaci szerepének erősítése, a helyi munkaerőpiac szereplői közötti információáramlás formális kereteinek megteremtése, ezen belül roma munkaerőpiac tanácsadói hálózat kiépítése és működtetése; roma foglalkoztatási kerékasztal létrehozása.

A három tevékenység nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz, ugyanis ezáltal nem „csupán" az aktuális helyben megfogalmazott igényekre adható válasz, hanem a munkaerő-piaci programok lebonyolításához szükséges ismeretek, készségek és képességek elsajátításával, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezeti (formális és informális) struktúra kialakításával a programok folyamatossá fejleszthetőek. Ugyancsak fontos szempont volt a projekt-elemek egymásra épülése és komplexitása, ez ugyanis mind a szervezeteknek, mind a projekt célcsoportját jelentő egyéneknek a motivációját jelentős mértékben növelte.